Seikkailijat

Valitse puolivuotiskausi, josta haluat vinkkejä.

Viikoittaiset kokoontumiset ovat joukkueen toiminnan tärkein muoto. Kokouksissa tehdään aktiviteetteja, valmistaudutaan erilaisiin tapahtumiin, leikitään ulkona ja sisällä, kisaillaan, pelataan pelejä ja pidetään hauskaa. Vaihtelua toimintaan tuovat niin erikoiskokoukset, retket, kisat kuin muukin partiotoiminta.

Kokoukseen kannattaa aina valmistautua huolella. Etukäteissuunnittelu ei silti sulje pois spontaania toimintaa eikä vie tilaa mielikuvitukselta. Suunnitelmat muuttuvat yleensä aina. Harvalta kuitenkaan onnistuu laadukkaiden kokousten pitäminen ilman minkäänlaista valmistautumista. Kokouksen kulkuun on vaikea antaa yksinkertaista kaavaa, sillä se riippuu paljon paitsi ohjelmasta myös seikkailijoistasi, joten voitte muokata kokouksen seikkailijajoukkueellenne sopivaksi.

Esimerkki seikkailijakokouksen rakenteesta:

On tärkeää, että kokouksella on selkeä alku ja että kaikki ovat ajoissa paikalla. Näytä itse esimerkkiä joukkueellesi, äläkä saavu myöhässä. Kokous alkaa yleensä jonkinlaisilla alkumenoilla. Näihin voi kuulua mm. joukkueen huuto tai muu tervehdys ja edellisen kerran päiväkirjamerkintöjen lukeminen. Kehittäkää kokouksen aluksi oma seremonia, joukkueen huuto tai vastaava. Näin ilmaistaan, että kokous on alkanut. Kerrasta toiseen samanlaisena toistuvat alku- ja loppumenot luovat turvallisuuden tunnetta ja vahvistavat joukkuehenkeä.

Joukkueen omien seremonioiden jälkeen ennen varsinaista ohjelmaa on hyvä vetää jokin vauhdikas leikki tai kilpailu. Se päästää ylimääräiset höyryt pihalle. Myös ohjelmien välissä tai lopuksi on hyvä leikkiä leikki, jossa opittuja asioita kerrataan.

Toisinaan on tarpeen kerrata aikaisemmin opittuja asioita. Kokouksen aluksi voidaan esimerkiksi kerrata lyhyesti edellisen kokouksen asioita.

Käytä tarpeeksi aikaa uusien taitojen opetteluun. Näytä esimerkki ensin, mutta anna sen jälkeen seikkailijoiden opetella ja harjoitella itse. Opetelkaa tekemällä. Useat aktiviteetit soveltuvat opeteltavaksi vartioittain: näytä mallia ja kerro ohjeet yhteisesti koko joukkueelle ja anna seikkailijoiden sitten harjoitella vartioittain vartionjohtajien johdolla. Kysy myös aina, jäikö jokin asia seikkailijoille epäselväksi.

Jokainen joukkue huolehtii, että kolo on vähintään yhtä hyvässä kunnossa kokouksen lopuksi kuin se oli alussakin. Ennen loppumenoja siivoukseen on hyvä varata ohjelmasta riippuen noin kymmenen minuuttia.

Lopeta kokous ytimekkäästi. Monilla on omia seremonioita, mutta yleensä kokouksen lopuksi on ainakin hiljentyminen ja sisaruspiiri. Lopuksi on hyvä käsitellä myös tärkeät tai ilmoitusluontoiset asiat esimerkiksi tulevista retkistä ja jakaa tiedotteet kotiinvietäväksi.

 

Vastaa