Vartion säännöt


Vartion säännöt – Vartio tutustuu tarpojien ihanteisiin ja valmistautuu lupauksenantoon. Lupauksen ja ihanteiden pohjalta vartion jäsenet myös pohtivat oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan vartiossaan ja luovat vartiolle omat säännöt. Kokouksessa käydään keskustelua siitä, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia jokaisella ryhmän jäsenellä on. Yhdessä pohditaan myös sitä, mitkä ovat vartiovastaavan tai vartionjohtajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet.

Palauta mieleesi tarpojien ihanteet ja lupaus sekä laadi löyhä suunnitelma vartion säännöistä.

Tutustukaa tarpojien lupauksenantoon ja ihanteisiin (ohjelma). Puhukaa lippukuntanne lupauksenantoperinteistä. Keskustelkaa siitä, miksi ryhmässä on säännöt.  Tehkää yhdessä säännöt, joihin mahdollisimman moni on tyytyväinen. Kirjatkaa säännöt ylös.

Säännöt syntyvät luonnollisesti keskustelun kautta.

Millaisia oikeuksia jokaisella tulisi olla partiossa? Miettikää millaiset oikeudet luovat turvallisen ja yhteistyöhaluisen vartion, jossa kaikki tuntisivat olonsa niin turvalliseksi, että pystyvät kertomaan omista ajatuksistaan. Esimerkkejä tällaisista oikeuksista ovat oikeus tulla kohdelluksi kunnioittavasti, oikeus ilmaista tunteitaan, oikeus muuttaa mieltään ja oikeus tehdä virheitä. Kootkaa kaikki oikeudet isolle paperille koko vartiona tai pienemmissä ryhmissä. Oikeudet tuovat mukanaan myös velvollisuuksia Oikeudet ovat arvokkaita ja niitä saadakseen tulee antaa jotain vastikkeeksi. Mietitään, mitkä velvollisuudet seuraavat jokaista oikeutta. Esimerkiksi oikeus tulla kohdelluksi kunnioittavasti edellyttää velvollisuutta kunnioittaa ja kuunnella toisia. Kirjataan myös pohditut velvollisuudet ylös isolle paperille. Tämän jälkeen jakaannutaan pienempiin ryhmiin tekemään oikeuksista ja velvollisuuksista ehdotuksia vartion säännöiksi. Kootaan säännöt vartion päiväkirjaan tai seinäjulisteeksi. Jokainen hyväksyy säännöt allekirjoittamalla ne tai painamalla vaikka sormenjälkensä niiden alle. Lopuksi keskustellaan siitä, miten sääntöjä valvotaan ja miten toimitaan, jos joku rikkoo sääntöä.

Pelatkaa tuttua lautapeliä, esimerkiksi Afrikan tähteä.

Osa pelaajista ei saa rahaa lähdössä ja osa saa. Pelinjohtaja keksii mitä ihmeellisempiä sääntöjä ja kertoo niitä pelin edetessä. Esimerkkejä tällaisista säännöistä: Saat liikkua 10 askelta eteenpäin, koska pelinappulasi on punainen. Pankki takavarikoi omaisuutesi, koska tulit pankin ruutuun. Sait timantin, mutta se onkin väärennös. Lopuksi keskustellaan, millaista oli pelata muuttuvilla ja epäreiluilla säännöillä.

Lukekaa kokouksen lopuksi jokin tarina lasten oikeuksiin liittyen.

Tarinoita löytyy täältä: Tarina päättyy aina johonkin kysymykseen, pohtikaa siihen vastausta.

Tiedätkö pareman vinkin aktiviteetin tekemiseen tai onko sinulla hyviä kuvia, ohjeita tai videoita aiheeseen liittyen? Olisiko sinulla muita kehittämisideoita tai korjauksia toimintavinkkeihin? Lähetä ne osoitteeseen tarpoja@toimintavinkit.fi

Partiotaitokilpailut

 

Vastaa