Jakso ja Majakka

Mikäli joukkueessa aloittaa uusia partiolaisia, muista ilmoittaa heidät jäseniksi.

Lippukunnan yhteystiedot – malli

Lupalappu vanhemmilta – malli

Uusi jäsen – ohje

Jakso ja majakka

Vartion tehtävänä on mahdollisuuksien mukaan päättää siitä, minkälaisen majakan he toteuttavat, mitkä tarpon tasoista he valitsevat ja mitä aktiviteetteja he aikovat toteuttaa tarpon aikana. Samalla vartiolaiset oppivat kokoustekniikkaa ja yhteisistä asioista päättämistä.

Kertaa tarpojaohjelmaan kuuluvat termit.

Tavoitteena on tutustua uuteen vartioon ja oppia toisten nimet, keksiä uudelle vartiolle nimi ja hahmottaa tarpojaohjelma suurpiirteisesti.

Pitäkää esittelykierros,

jokainen kertoo esimerkiksi nimen, partionimen ja kuinka kauan on harrastanut partiota. Leikkikää sellaista leikkiä, jossa tarvitsee osallistujien nimiä.

Jos lippukunnassanne on tapana, että aina ikäkauden alussa vartio saa uuden nimen tai vartionne on kokonaan uusi, keksikää sille nimi.

Pitäkää ideariihi niin, että joku toimii kirjurina ja kaikki saavat ehdottaa, mitä ikinä mieleen juolahtaa. Inspiraatiota voi hakea vaikka kolon sisustuksesta. Kun paperilla on mielestänne tarpeeksi sanoja/nimiehdotuksia, lukekaa lista läpi ja miettikää, jos sanoista saisi väännettyä hauskoja yhdistelmiä. Karsikaa joo/ei -huutoäänestyksellä nimien määrä viiteen. Pitäkää viiden ehdotuksen välillä salainen lippuäänestys, jonka voittaja on teidän uusi nimenne.

Käykää tarpojaohjelma läpi pääpiirteittäin ja kertokaa suorittavanne luovuus-tarppoa.

Piirtäkää tarpojaohjelmasta iso kartta, johon merkitsette tarpot, aktiviteetit, paussit, majakat ja KITT:t. Voitte katsoa suoraan johtajankansiosta tai nettisivuilta, jos siihen on mahdollisuus. Myös muistipeli on hyvä keino tutustua termeihin. Tehkää pareja niin, että nimi ja sen selitys ovat aina yksi pari.

Tarpojat aloittavat ihan uuden ikäkauden, joten jollei lippukunnassa ole tapana järjestää tarpojille siirtymäretkeä/tempausta esim. kesäleirillä, olisi sellainen paikallaan. Siirtymällä vahvistetaan vartiolaisten identiteettiä tarpojina, kohta jo johtajaikää lähestyvinä. Siirtymäriitti voi olla esimerkiksi tarpojakaste. Se sopii kokouksen loppuun, ja voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että ryhmän jäseniltä sidotaan silmät, ja käsketään ottaa käsistä kiinni. Heidät kuljetetaan radan läpi, jossa on erilaisia esteitä (pöytien ali, tuolien päältä), jonkun ikävän päältä (paljain jaloin esimerkiksi ulkona sorassa tai metsikössä) ja maistatetaan erilaisia makuja (suolaista, makeaa, sekoitusta). Kaste voisi kiertää ympäri kolon lähialueita sisällä ja ulkona ja päättyä esimerkiksi ulos nuotiolle (jos siihen on mahdollisuus kololla) tai kynttilöin valaistuun herkku-huoneeseen, jossa toivotetaan tarpojat tervettulleeksi.

Ensimmäisessä kokouksessa voi myös askarrella nimilaput

(esim. pyykkipojasta, puunpalasta kolvaamalla siihen nimi) partiohuiveihin kiinnitettäväksi, läsnäolotaulun (tarpojat ovat usein tästä yhtä innoissaan kun sudaritkin!), puhelinketjun (jos se on lippukunnassa tapana, tarkoittaa siis viestiketjua, jonka avulla vj saa viestin esim. kokouspaikan muutoksesta kaikille. Sovitaan, että hän laittaa aina viestin Liisalle, joka soittaa Sannille, joka kertoo Kallelle jne. ja sitten viimeinen vastaa takaisin johtajalle että viesti tuli perille). Jutelkaa, haluatteko perustaa esim. fb-ryhmän vai mitä kautta esim. muutoksista ilmoitetaan. Muista pyytää kaikilta uusilta partiolaisilta yhteystiedot, jotta heidät voidaan lisätä jäseniksi!

Tiedätkö pareman vinkin aktiviteetin tekemiseen tai onko sinulla hyviä kuvia, ohjeita tai videoita aiheeseen liittyen? Olisiko sinulla muita kehittämisideoita tai korjauksia toimintavinkkeihin? Lähetä ne osoitteeseen tarpoja@toimintavinkit.fi

Me-henki

 

Vastaa