Partioasu

Tervetuloa – Partioasu – Seikkailija tuntee partioasun ja sen käytön sekä yleisimmät partiomerkit.

Tervetuloa - Partio huuto – Seikkailijat keksivät joukkueelleen huudon tai muun tunnuksen.

Auttaa suunnittelussa

Kertoa lippukunnan tavoista, tutustuttaa perinteiden historiaan

Tutustukaa seikkailijoiden kanssa partioasuun ja suunnitelkaa joukkueellenne huuto.

Askarrelkaa seikkailijoiden kanssa pahvista iso sininen partiopaita kokoushuoneenne seinälle.

Leikatkaa isosta sinisestä kartongista partiopaita. Tutustukaa seikkailijoiden eri merkkeihin esimerkiksi Reppu-kirjan avulla. Antakaa jokaisen seikkailijan askarrella ja piirtää jokin seikkailijoiden merkeistä paperista pahviseen partiopaitaan. Seikkailijat voivat ottaa mallia kirjassa olevista merkeistä. Sen jälkeen liimatkaa merkit yhdessä kartonkiseen paitaan. Askarrelkaa partiopaitaan myös lippukuntanne huivi.

Tutustukaa seikkailijaikäisten lippukunnassanne käyttämään partioasuun.

Pitääkö esimerkiksi olla mukana väiski, lippukunnan suikka, baretti tai jokin muu päähine?

Miettikää yhdessä, miksi partioasua kannattaa käyttää ja miten se hankitaan omassa lippukunnassa. Näytä itse esimerkkiä ja pidä partioasua päällä kokouksissa.

Ohjeista seikkailijat tutustumaan vartioittain partiomerkkeihin ja selvittämään niiden merkitystä. Harjoitelkaa merkkien paikkoja asettelemalla niitä paikoilleen tai piirtämällä.

Käykää läpi ainakin seuraavat merkit:

  • järjestötunnus
  • lupausmerkki WAGGGS ja WOSM sekä lippukunnan oma, jos sellainen on
  • seikkailijamerkki ilmansuuntineen
  • väli-ilmansuuntamerkit
  • seikkailijoiden taitomerkit
  • sammon pestimerkki
  • aikuisen sininen pillinaru
  • PJ-solki ja josefiinansolmu
  • tarpojien vaihemerkit
  • lippukunnan ansiomerkki

Listatkaa joukkueen kanssa kaikki lippukuntanne huudot.

Kyselkää huutoperinteestä myös lippukuntanne vanhimmilta jäseniltä tai kunniajäseniltä. Minkälaisia huutoja muilla ryhmillä on? Ideoikaa sanoja ja mielleyhtymiä, joita joukkueen nimestä herää (esim. karhu on vahva ja pöllö on viisas jne.) Muodostakaa sanoista joukkueen oma huuto. Huutoja voitte ideoida pienemmissä ryhmissä vartioittain. Huudoista löydät lisää Reppu-kirjan sivulta 38-39, esimerkiksi miten huudatetaan ja minkälaisia ruoka-, kiitos-, tai iltanuotiohuutoja on olemassa.

Ohjeista joukkuetta keksimään vartioittain joukkueelle huudot tai muut tunnukset.

Koehuutakaa huutoja ja valitkaa paras.

Jos joukkueella on jo olemassa peritty huuto, opetelkaa se ja muutama muukin lippukunnan perinteinen huuto. Myös oman piirin huuto on hyvä osata. Huuto voi olla pidempikin, esimerkiksi räpäytys. Joissakin lippukunnissa ei ole huutoperinnettä. Keksikää huudon sijasta esimerkiksi salainen tunnus, tervehdys tai koputus. Myöhemmin voitte luoda omaa symboliikkaa myös vartioille.

Jokaisen vartion jäsenen on osattava jäljitellä vartioeläimen ääntä

- siten jokaisen Verikoira-vartion jäsenen on osattava jäljitellä verikoiran murinaa. Tämän merkin avulla vartio voi pitää yhteyttä toisiinsa piilouduttuaan tai liikkuessaan yöllä. Kenenkään ei ole lupa käyttää muuta kuin oman vartionsa huutoa. Vartionjohtaja voi kutsua vartionsa koolle milloin tahansa vihellyspillillään tai vartioeläimen huudolla.

Tiedätkö pareman vinkin aktiviteetin tekemiseen tai onko sinulla hyviä kuvia, ohjeita tai videoita aiheeseen liittyen? Olisiko sinulla muita kehittämisideoita tai korjauksia toimintavinkkeihin? Lähetä ne osoitteeseen seikkailija@toimintavinkit.fi

Puukko

 

Vastaa