Tidtabell

FREDAG 6.6.2014viikonlopun_aikataulu

Kl. 14 Logiskolorna öppnar
Möjlighet att åka till Tykkimäki fram till kl. 19.00
Kl. 20-22 kvällsmål på logiskolan
Kl. 23 Logiskolorna stänger sina dörrar för natten/Tystnad

LÖRDAG 7.6.2014

Kl. 7 Logiskolorna öppnar för kårer som anländer på lördag morgon
Kl. 7.30 Frukost för dem som anlänt på fredag kväll
Kl. 8.30 Skytteltrafik till Pionjärsparken börjar (de första som åker är vargungar och äventyrsscouter som anlänt på fredag kväll)
Kl. 9 Första passet av vargunge- och äventyrsscoutprogrammet börjar
Kl. 9.30 Skytteltrafik till centrum och Pionjärsparken
Kl. 10 Alla åldersgruppsprogram börjar
Kl. 11-13 Lunch i etapper i Pionjärsparken (för vargungar, äventyrsscouter och deras ledare) och i centrum (spejarscouter, explorerscouter, roverscouter och äldre ledare)

Åldersgruppernas program fortsätter

Kl. 15.30-17.30 Middag i etapper i Pionjärsparken (vargungar, äventyrsscouter och deras ledare) och i centrum (spejarscouter, explorerscouter, roverscouter och äldre ledare)
Kl. 17 Kårerna samlas före kvällsprogrammet enligt distrikt/FiSSc. Förflyttning till KSS Energia Areena140121_meemikuvat_teksteillä_ruotsi4
Kl. 18-20 Kvällsfest
Ca kl. 20 Kvällsmål i samband med kvällsfesten (på planen vid Sumulaakso)
Kl. 20.30 Bussarna börjar köra skytteltrafik till övernattningsskolorna
Kl. 20-23 Spejarscouternas ”jatkot” i ishallen (busstransport till skolorna fr.o.m. kl. 23)
Kl. 24 Logiskolorna stänger sina dörrar för natten/Tystnad

SÖNDAG 8.6.2014

Kl. 7.30 frukost på logiskolan
Kl. 8.45 Bussarna börjar köra skytteltrafik från skolorna till KSS Energia Areena (alla som reser med tåg tar sin packning med sig. De som anlänt med egen abonnerad buss, packar färdigt sina saker i bussen)
Kl. 9.30 Samling enligt distrikt/FiSSc för deltagande i scoutgudstjänst eller annat andligt program
Kl. 10 – 10.40 Scoutgudstjänst och annat andligt program
Kl. 10.40 De som deltagit i det alternativa andliga programmet förflyttar sig till KSS Energia Areena för att återförenas med övriga kårmedlemmar.
Kl. 11-12 Huvudfest
Kl. 12.05 Förberedelserna för paraden påbörjas
Kl. 12.50 Paradförberedelserna färdiga
Kl. 13 Paraden startar
Kl. 13.15- 15 Lunch på Kasarminmäki

Bussar transporterar nonstop efter lunchen deltagare som anlänt med tåg tillbaka till ishallen (eller direkt till Tykkimäki). Från ishallen plockar alla upp sin packning och hemresan kan börja. Kårer som åker till Tykkimäki för eftermiddagen kan lämna sina saker i ishallen under hela dagen och plocka upp dem före de åker hem med tåg.

Kårer som reser med egen abonnerad buss packar på söndagmorgon sina grejer i bussen redan på logiskolan. Den egna bussen transporterar sedan kåren till KSS Energia Areena. Bussen plockar efter lunch upp kåren från Kasarminmäki för hemresa eller eftermiddag på Tykkimäki.