Deltagaravgift

På lördag förmiddag deltar åldersgrupperna i Storfestens programdalar. Det gedigna programmet kulmineras i en gemensam parad på söndagen, efterföljt av en lunch. På söndag eftermiddag kan kårerna på egen hand underhålla sig på Tykkimäki, dit man i samband med anmälan kan köpa förmånliga biljetter. Till Kouvola kan kåren anlända redan på fredag.

Scouternas deltagaravgifter:140121_meemikuvat_teksteillä_ruotsi7
•    fre-sö   65 €
•    lö-sö    55 €         (lö-sö utan övernattning 45 €)
•    sö        25 €
•    Icke -ännu- scout tillägg 5 €

Deltagaravgiften inkluderar ett hejdunderligt program, god mat och tak över huvudet i gott sällskap. Kåren kan om den vill ta med sig föräldrar som är icke-scouter, som hjälpledare åt de mindre åldersgrupperna. Icke- ännu – scouter anmäler sig via scoutkåren.

Deltagaravgifterna faktureras kårvis efter att anmälningstiden gått ut. Varje kår arrangerar sin egen transport till Kouvola med buss eller Storfest-Tåget. Transporter under evenemanget ingår i deltagaravgiften och sköts av arrangören.