På svenska
In English

Etusivu
Tietoa leiristä
Historiaa
Ilmoittautuminen
Osallistujat
Leirin ohjelma
Leirilehti
Tuotteet
Palautetta

Suomen Partiolaiset

Teknistä tietoa
Ilmoittautuminen Työtehtäviin Ennakko-ohjeet

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUTUMINEN

Satahanka IX -leirin ilmoittautumisaika päättyi tammikuun 1998 lopussa.
Ilmoittautuneet, lukekaa ohjeita varustuksesta yms.

LEIRIMAKSU

Satahangan leirimaksu on 800 markkaa. Kolmas ja sitä seuraavat samassa osoitteessa asuvat maksavat 700 markkaa. Leirimaksun ensimmäinen erä, 400 mk, kerättiin ilmoittautumisen yhteydessä. Toinen erä, eli loput leirimaksusta, kerätään lippukunnittain maaliskuun aikana. Leirimaksuun liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä oman lippukuntasi Satahanka-asiamieheen. Epäselvissä tapauksissa voit ottaa yhteyden Suomen Partiolaisten Infoon, puhelin (09) 2533 1100.

PERUUTUKSET

Lippukunta voi asettaa peruuttaneen leiriläisen tilalle toisen, jolloin tästä ei aiheudu kuluja. Jos peruutuksen syynä on tapaturma, sairaus tai muu vakuutuksen syy, korvaa partiovakuutus leirimaksun vakuutusehtojen mukaisesti.

PERHELEIRI

Suurleirien tapaan Satahangalle tulevat partiojohtajat voivat tuoda perheensä mukaan leirille. Puoliso ja lapset majoittuvat perheleiriin, jossa lapsille on järjestetty valvottua päivähoitoa. Perheleiriläiset ruokailevat muun leirin mukana ja osallistuvat leirin ohjelmiin soveltuvin osin. Omaa ohjelmaa perheleirillä ei ole.

Perheleirissä oleva puoliso ja 12 vuotta täyttänyt lapsi 800 mk
Perheleirissä oleva 7 - 11 vuotias lapsi 400 mk
Perheleirissä oleva alle 7 vuotias lapsi 0 mk


Last updated 01.02.98 --- O. Huiskala --- satahanka98@www.partio.fi