Perheleirin ohjelma

Miltä näyttää perheleiriläisten arki Roihulla?

Yhteinen ohjelma

 • Perheleiriläiset osallistuvat leirin yhteisiin ohjelmiin: avajaisiin, keskiäisiin ja päättäjäisiin
  • lisäksi perheleiriläiset voivat halutessaan osallistua koko leirin yhteiseen iltahartauteen
 • Näiden lisäksi perheleiri järjestää muuta perheleirin yhteistä ohjelmaa, kuten perheleirin omat synttärijuhlat

Kouluikäisten ohjelma

 • Kouluikäisten ohjelmaan voivat osallistua vuonna 2009 syntyneet ja sitä vanhemmat lapset
  • vuonna 2009 syntyneet voivat vaihtoehtoisesti osallistua päiväkodin ohjelmaan, mikäli vanhemmat katsovat sen sopivan paremmin lapselle
  • toivomme vanhempien harkitsevan tarkkaan, pärjääkö oma lapsi leirin ajan isossa kouluikäisten lasten ryhmässä, jossa myös ikähajonta on suuri
  • myös ohjelmapisteet voivat sijaita kauempana perheleiristä
 • Kaikilla perheleirin kouluikäisillä on yhteinen ohjelma, joka sisältää soveltuvin osin aktiviteetteja tarpojien laaksoissa
  • kouluikäiset toimivat noin 30 lapsen ryhmissä, joilla on kullakin omat tehtävään pestatut saattajat
  • ohjelmaryhmät muodostetaan ennen leiriä; kaveritoiveita voi esittää myöhemmin kerrottavalla tavalla ja niitä pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan
 • Kouluikäisten lasten ryhmien saattajapestit tulevat hakuun lähiaikoina
  • saattajana toimivalla ei voi olla ryhmää saattaessaan mukana alle kouluikäisiä lapsia
  • saattaja voi toivoa pääsevänsä saattajaksi oman lippukunnan lapsille

Alle kouluikäisten ohjelma (päiväkoti)

 • Leiripesteissä toimivat vanhemmat voivat ilmoittaa alle kouluikäiset, aikaisintaan 2013 syntyneet lapsensa perheleirin päiväkotiin
  • lapsella tulee olla kokemusta päiväkodinomaisesta toiminnasta ja hänen tulee osata käydä potalla
 • Päiväkodissa vaihtoehtoina on puolipäivähoito (aamupäivä tai iltapäivähoito) ja kokopäivähoito
  • päiväkotiin ei tarvitse osallistua jokaisena ohjelmapäivänä – peruutukset tehdään erikseen ilmoitettavalla tavalla
 • Päiväkoti-ikäisten ohjelma järjestetään perheleirin päiväkodissa tai leirialueella olevissa muissa ohjelmapisteissä
 • Päiväkodissa järjestetään myös avointa päiväkotitoimintaa eli perhekerhotoimintaa
  • avoimen päiväkodin toimintaan voivat osallistua lapset oman aikuisen kanssa näin halutessaan: tällöin lapsen kanssa tuleva aikuinen on aina vastuussa lapsesta ja päiväkoti vastaa ainoastaan virikkeellisen ohjelman järjestämisestä
 • Ilmoittautumisen yhteydessä tiedustellaan alustavaa kiinnostusta avoimen päiväkodin toimintaan
  • ei sido osallistujia avoimen päiväkodin toimintaan

Aikuiset Riehulla

 • Perheleirin tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman monen aikuisen osallistuminen leirin työtehtäviin, joko kokopäiväisesti tai puolipäiväisesti lasten iästä riippuen
 • Telttakunnasta yksi aikuinen voi hoitaa omia ja toisten alle kouluikäisiä lapsia pestin omaisesti
  • muiden aikuisten edellytetään osallistuvan pestiin
  • mikäli telttakunnasta useampi aikuinen haluaa hoitaa lapsia, voivat he jakaa lastenhoitovastuun ja pestin puoliksi, kunhan se sopii myös pestaajalle
 • Kaikkien kouluikäisten ja päiväkotiin ilmoitettujen lasten vanhempien edellytetään pestautuvan työtehtävään joko perheleirissä tai muissa leiriorganisaation tehtävissä
  • jos päiväkotipaikka on puolipäiväinen, voi myös pesti olla puolipäiväinen
  • perheleiristä löytyy useita osa- ja kokoaikaisia pestejä, jotka sopivat hyvin myös pienten lasten vanhemmille
 • Suosituksena on, että kaikilla perheleirille osallistuvilla lapsilla olisi vähintään kaksi lapsesta huolehtivaa aikuista
  • yhden aikuisen telttakunnissa suosittelemme nimeämään vara-aikuisen esimerkiksi leirilippukunnasta hätätapausten varalle
 • Jokaisen aikuisen perheleiriläisen tulee varautua auttamaan leirin arkisissa askareissa esimerkiksi keittiöllä, ohjelmassa tai toimistolla
  • myös sellaisia askareita on tarjolla, joita voi tehdä yhdessä lasten kanssa


Me teemme perheleirin yhdessä!