Partiolaisten RoihuAkatemia tekee leiriläisten osaamisesta näkyvää

Partiolaisten suurleiri Roihulla hankittu projektiosaaminen tehdään ensimmäistä kertaa näkyväksi leirillä toimivan RoihuAkatemian avulla. Akatemia tekee yhteistyötä toisen ja korkea-asteen oppilaitosten kanssa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö sekä opetushallitus ovat kiinnostuneita uudenlaisen osaamisen tunnustamisen projektista.

27.7.2016

RoihuAkatemian rehtori Tarja Nieminen kertoo Akatemia-projektiin valmistautumisen alkaneen jo vuonna 2014. Idea RoihuAkatemiasta syntyi, kun huomattiin, että partio tuottaa valtavasti osaamista, josta on vaikea kertoa partion ulkopuolisille. Nieminen itse toimii opettajana toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, josta hän on ammentanut osaamista partioleirin tekemiseen. 

"Tarkoituksenamme oli tehdä partiossa hankittu osaaminen näkyväksi. Osaaminen sanoitetaan sellaisella yleiskielellä, jota työelämä ja oppilaitoksetkin ymmärtävät. Tässä emme ole aikaisemmin onnistuneet niin hyvin kuin olisimme toivoneet", sanoo Nieminen. 

Niemisen mukaan ammattikorkeakoulut ovat ehkä hieman yllättäenkin olleet kaikista kiinnostunein yhteistyötaho. Opiskelijat ovat voineet hyväksilukea melko monipuolisesti erilaisia kursseja opintoihinsa. 

"Eräs opiskelija teki esimerkiksi täyden sivuainekokonaisuuden leiriläisten ohjelmalaakson johtamisesta. Opintosisältöihin kuului niin johtamista, suunnittelua kuin muotoiluakin", jatkaa Nieminen. 

Opetusalan ammattilaiset pitävät kokeilua kiinnostavana

Leirillä vieraili myös opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen edustajia. He nostivat RoihuAkatemian yhdeksi kärkiesimerkiksi Suomessa tehtävästä epävirallisen ja arkioppimisen tunnistamisen ja tunnustamisen työstä. Opetusneuvos Seija Rasku korosti epävirallisen ja arkioppimisen mahdollisuuksia erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. 

"Arkioppimisen ja epävirallisen oppimisen hyödyntäminen on osa ammatillisen koulutuksen reformia. Sellaista, joka on jo kertaalleen jossain opittu, ei tarvitse enää jatkossa opetella uudestaan. Silloin arki- ja epävirallisen oppimisen rooli tulee vahvistumaan", sanoo opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

RoihuAkatemian rehtori Tarja Nieminen näkee arki- ja epävirallisen oppimisen kasvun kiinnostavana mahdollisuutena. 

"Akatemian toimintamalli ei jää ainoastaan Roihulle. Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tulee jatkossa keskeinen osa Suomen Partiolaisten jokapäiväistä työtä. Aiomme pysyä non-formaalin oppimisen kärjessä pitkään", toteaa Nieminen.

Partiolaisten työ osaamisen tunnustamiseksi on Euroopan huippuluokkaa

Koulutuksen ulkopuolella tapahtuvan osaamisen vahvistuminen ennakoi valoisaa tulevaisuutta myös partiossa tehdylle työlle osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. 

"Suomi on edelläkävijämaa Euroopassa, ja partiolaiset ovat edelläkävijöitä Suomessa. Olemme todellakin aallon harjalla koulutuksen ulkopuolella tapahtuvassa oppimisessa. Opetuksen hallinnon edustajien mukaan tämä meidän tekemä työ nousee parin vuoden kuluessa tosi isoksi jutuksi Euroopassa. Se, jos jokin, on innostavaa", sanoo Akatemian rehtori Nieminen. 

Roihu 2016 on Suomen Partiolaisten järjestemä 17 000 osallistujan suurleiri Hämeenlinnassa. Roihun osallistujista kansainvälisiä vieraita on noin 3000, 45 eri maasta. 

Kuvia opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen edustajien vierailuista Roihu-leirillä: http://roihu.kuvat.fi/kuvat/Lehdist%C3%B6kuvat/RoihuAkatemia/

Lisätietoja: RoihuAkatemian rehtori Tarja Nieminen, p. 040 5241512