Leirilippukunnanjohtajat

Leirilippukunnanjohtaja on yhdessä leiriluotsien kanssa leiriläisen tärkein tuki!

Lippukunta tai lippukunnat yhdessä pestaavat leirilippukunnanjohtajat ja leiriluotsit / ikäkausiluotsit. Roihun leiriorganisaatio tuottaa leirilippukunnanjohtajan ja leiriluotsien pestikuvaukset avuksi johtajien pestaamiseen.

Leirilippukunnanjohtaja on tärkein johtaja

 • Leirilippukunnanjohtaja johtaa leirille muodostettua leirilippukuntaa (josta ennen on käytetty nimeä savu)
 • Leirilippukunnan johdon/staabin muodostavat leirilippukunnanjohtajapari ja jokaisen ikäkauden (tarpojat, samoajat, vaeltajat) luotsit, vähintään 5 lähijohtajaa/leirilippukunta

Leirilippukunnanjohtaja on leiriläisen lähijohtaja, ja hänen vaikutuksensa leiriläisen leirikokemukseen on suuri. Jokaisen leiriläisen tulisi tuntea oma leirilippukunnanjohtajansa jo ennen leiriä.

Leirilippukunnanjohtajat vastaavat yhdessä leiriluotsien kanssa valmistautumisesta leirille, leirilippukunnan toiminnasta leirillä sekä leiriläisten leiriarjen sujumisesta. Erityisen tärkeää on jo hyvissä ajoin ennen leiriä sopia työnjaosta leirilippukunnanjohtajien ja luotsien välillä ja välttää näin ristiriitatilanteet leirin aikana.

Lippukunta on leirilippukunnanjohtajan tärkein tuki

Lekottelua Piirulla 2014

Lippukunnan vahva tuki leirilippukunnanjohtajille takaa parhaan mahdollisen Roihu-kokemuksen leiriläisille!

 • Lippukunta yhdessä johtajien kanssa huolehtii, että leiriläisten leiritaidot on varmistettu ennen leiriä
 • Lippukunnat osallistuvat kaluston keräämiseen ja huoltamiseen hyvissä ajoin ennen leiriä
 • Usean lippukunnan muodostamissa leirilippukunnissa on erityisen tärkeää keskustella lippukuntien erilaisten toimintatapojen sovittamisesta samaan leirilippukuntaan
 • Yhtenäisen me-hengen luominen ennen leiriä kuuluu lippukunnille ja leirilippukunnanjohtajille
 • Jokaisen lippukunnan tulee antaa täysi tukensa yhdessä valituille leirilippukunnanjohtajille ja luottaa heidän kykyynsä johtaa leirivalmisteluita ja leirilippukuntaa leirin aikana

Lippukuntien lisäksi partiopiirien alueohjaajat tukevat leirilippukunnanjohtajia ennen leiriä. Roihun leirilippukunnat ja kylät muodostetaan alueellisesti, jota kautta myös aluetyö vahvistuu.

Roihu kouluttaa ja tukee leirilippukunnanjohtajia

 • Leirilippukunnanjohtajien perehdytys ja koulutus alkoi elokuussa 2015 Evolla Johtajatulilla. Ensimmäisen koulutuksen sisällön voit ladata tästä pdf-muodossa. Sama materiaali on lähetetty yhteyshenkilöille Roihu-posti III:n mukana lokakuussa.
 • Luotsit-sivun alle on koottu kattava koulutuspaketti, joka sisältää hyödyllistä tietoa myös leirilippukunnanjohtajille. Perehdytyspaketti löytyy täältä.
 • Jokaisen leirilippukunnan omat aleirinjohtajat ja kyläpäälliköt ottavat yhteyttä leirilippukunnanjohtajiin kun ilmoittautuminen päättyy ja lippukunnat on sijoitettu alaleireihin.
 • Leirilippukunnanjohtajat pääsevät kevään 2016 aikana osallistumaan Roihun leirilippukunnan johtamista tukevan kansion tekoon.
 • Leirin aikana alaleirien kyläpäälliköt ovat päivittäin yhteydessä leirilippukunnanjohtajiin ja tukevat kaikin tavoin johtajan selviytymistä ja jaksamista tehtävässään. Kyläpäälliköt ovat tarvittaessa vaikka vuorokauden ympäri käytettävissä leirilippukunnanjohtajien tukena.

Leirilippukunnan johtaminen on työlästä ja palkitsevaa

Leirilippukunnanjohtajien ja leiriläisten onnistuneen leirikokemuksen varmistamiseksi lippukunnan huolellinen valmistautuminen leiriin on ensiarvoisen tärkeää. Suurleirille valmistaudutaan kuten lippukunnan omalle tai piirin leirille. Kun lippukunta on valmistautunut leirille ajoissa ja huolellisesti, sujuu leirielämä rennosti ja vaivatta. Lippukunnan puutteellinen valmistautuminen leiriin tekee johtajien tehtävästä raskaampaa ja vaikeampaa.

Leirilippukunnanjohtajana toimiminen on työlästä, mutta myös hyvin palkitsevaa, kun pystyy vaikuttamaan leiriläisen onnistuneeseen leirikokemukseen ja pääsee läheltä seuraamaan intoa ja leirikokemusten karttumista. Johtajan paras palkkio on sujuvasti toimiva leirilippukunta ja tyytyväiset leiriläiset!

Liity sinäkin Roihun yhteyshenkilöiden omaan Facebook-ryhmään klikkaamalla tästä!