Esteettömyys

Rakennetussa ympäristössä esteet usein tehdään. Siksi asian miettiminen jo suunnitteluvaiheessa – ja se, että asiaa ylipäätään tulee miettineeksi – on tärkeää!

Täysin esteetöntä tekemistä tai paikkaa ei olekkaan: joskus toisen esteetön on toisen este. Tärkeintä on yrittää parhaamme mukaan huomioida kaikenlaiset leiriläiset; esteettömyysajattelusta hyötyvät kaikki pienimmistä perheleiriläisistä ja sisuista senioripartiolaisiin saakka.

Mitä sisupartiolaisella tarkoitetaan?

Sisupartiolaiset ovat partiolaisia, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisutoiminnassa on kyse aivan samasta kuin muussakin partiotoiminnassa ja ikäkausissa. Ero löytyy yksittäisestä partiolaisesta – esim. vamman aiheuttamista rajoitteista tai erityisominaisuuksista liikkumisessa, kyvyissä kuulla tai nähdä.

Esteettömyystyöryhmä

Roihun Esteettömyystyöryhmän tavoitteena on, että mahdollisimman moni leirin tekijä ja leiriläinen pääsee osalliseksi esteettömyysajatuksesta ja saa toimia yhdessä erityistä tukea tarvitsevan partiolaisen kanssa. Sisukas partiolainen kyllä pärjää, mutta onnistumisen kokemukset ja osallisuus on se juttu! Ei haittaa, vaikka kaikkea ei pystyisikään tekemään – kunhan tuntee itsensä tervetulleeksi ja saa osallistua yhdessä muiden kanssa.

Malikeen työntekijä Tipi opaskoiran kanssa
Kuva: Markus Perko

Toimintavälinekoulutukset

Roihu haluaa tarjota tukea ja koulutusta lippukunnille, suunnittelijoille ja tekijöille jo ennen Roihu-leiriä kesällä 2016. Yhteistyössä Malikeen kanssa järjestämme toimintavälinekoulutuksia. Tavoitteena on, että jatkossa lippukunnilla on yhä paremmat mahdollisuudet tarjota sisutoimintaa.

Esteettömyys leirillä

Lisätietoa ja usein kysytyt kysymykset leirin esteettömyydestä täällä!

Tutustu myös

Esite: Vammaisella henkilöllä on oikeus tarvittaviin apuvälineisiin

Toimintavälinetarjous Roihulle lähtijöille