RoihuAkatemia

RoihuAkatemia on uudenlainen konsepti, jonka tarkoituksena on kehittää uusia tapoja vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen yhdistämiseen opintoihin ja työelämään!

Partio on iät ja ajat synnyttänyt osaamista ja nyt on aika saattaa se kaikkien muidenkin tietoisuuteen! Roihu toimii laajana oppimisympäristönä, missä syntyy monialaista ja monipuolista osaamista. Roihulla osallistujat pestautuvat tehtäviin, missä heille tarjotaan "numeroa isommat saappaat".

RoihuAkatemian tuottamalla videolla partiolaiset kertovat omista oppimiskokemuksistaan:

Mikä RoihuAkatemia?

Roihun yhteydessä toimiva RoihuAkatemia on uusi konsepti, jonka avulla partiossa vapaaehtoistyönä hankittu osaaminen tehdään näkyväksi henkilöille itselleen, oppilaitoksille ja työelämälle. Osaamistavoitteinen pestaus on myös hyvä keino motivoida ja kannustaa pestiin!

Roihulla on mahdollisuus tehdä mm. opinnäytetöitä, harjoittelujaksoja, suorittaa tutkinnon osia sekä opintojaksoja yhteistyössä oman oppilaitoksen kanssa. Opintopisteitä tai -suorituksia ei voida suoraan luvata Roihun toimesta, koska näistä päättää aina oppilaitos itse. RoihuAkatemia tekee yhteistyötä Opetushallinnon, oppilaitosten sekä työelämän edustajien kanssa.

RoihuAkatemia hakee kokemuksia osaamistavoitteisesta pestaamisesta, mikä tarkoittaa kahta erilaista tapaa nähdä partiopesti:

  • Pestiin hakeutuvan valmis osaamistarve – etsitään leiripesti, joka tuottaa haluttua osaamista esimerkiksi osana opintoja
  • Minkä tahansa leiripestin tuottama osaaminen voidaan muuntaa osaamistodistukseksi – kertyneestä osaamisesta voidaan myöhemmin hakea osaamisen tunnistamista virallisissa opinnoissa oppilaitoksissa

Kiinnostuitko?

Lisätietoa RoihuAkatemian toiminnasta osallistujille täällä ja yhteistyökumppaneille täällä.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Ota yhteyttä RoihuAkatemiaan kun herää ideoita tai kysymyksiä opintoihin, osaamisen näkyväksi tekemiseen, kouluttamiseen ja kouluttautumiseen liittyen: roihuakatemia@roihu2016.fi

RoihuAkatemian logo