Leirilippukunnanjohtajan pestikuvaus

Roihulla kaikki osallistujat (tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset) majoittuvat savuissa, joita kutsutaan leirilippukunniksi. Niissä on 40–80 leiriläistä ja ne voivat muodostua yhden tai useamman lippukunnan osallistujista. Perheet voivat valita, majoittuvatko lippukuntansa kanssa vai perheleirissä.

Lippukuntien toivotaan itse sopivan leirilippukunnan muodostamisesta lähilippukuntien kanssa, ja ilmoittavan leirilippukunta Kuksaan syyskuussa 2015. Alueohjaajat ovat apuna tässä. Leirille lähtijöiden tarkka määrä ei ole vielä tuolloin tiedossa, vaan toimitaan arvioidun osallistujamäärän perusteella.

Leirilippukunta on leiriläisten koti Roihulla. Leirilippukunnan johdon toiminnalla on mahdollista saada aikaiseksi hyvä, hauska ja kasvattava leirikokemus. Tästä syystä ei ole samantekevää millainen porukka leirilippukuntaa pyörittää vaan tehtäviin tarvitaan oikeasti ne hyvät tyypit!

Leirilippukunnan johdossa toimii leirilippukunnanjohtajapari sekä tarpojien, samoajien ja vaeltajien leiriluotsit, yhteensä vähintään viiden lähijohtajan tehotiimi.
Leirilippukunnanjohtajan pestin hoitamisesta voi saada työtodistuksen, jossa kuvataan millaista osaamista pestin hoitaminen on vaatinut.

Pestaus

Jotta leirilippukunnanjohtaja tietää mitä on tulossa, hänet pestataan tehtäväänsä. Pestauksen hoitaa näppärimmin esim. lippukunnanjohtaja, tai useamman lippukunnan muodostaessa leirilippukunnan, lippukunnanjohtajat yhdessä.

Leirilippukunnanjohtajan pesti sopii mainiosti 18 vuotta täyttäneelle vaeltajalle ja lippukuntia rohkaistaankin rekrytoimaan nuoria leirilippukunnanjohtajapareiksi! Leiriluotsin tehtävät sopivat aikuisille johtajille.

Pestaajalippukunnat sitoutuvat:

 • Käymään pestattavien kanssa aidon pestikeskustelun, jossa sovitaan leirilippukunnan yhteisistä toimintatavoista
 • Rekrytoimaan leirilippukunnanjohtajat ja leiriluotsit leirille lähteville ikäkausille
 • Tukemaan pestattavia kaikissa leirivalmisteluissa (esim. mentorin avulla)


Pestin tukeminen

Leirilippukunnanjohtajien tärkein tuki on johtajan pestanneet lippukunnat. Leirilippukunnanjohtajia tukevat myös:

 • Partiopiirien alueohjaajat ennen leiriä
 • Roihun alaleirinjohtajat ja kyläpäälliköt ennen leiriä ja leirin aikana
 • Roihun leirilippukunnanjohtajien koulutus

Pestin kesto

Tavoitteena on, että leirilippukunnanjohtajat ja leiriluotsit on nimetty syyskuussa 2015.

Pesti päättyy leirin jälkeen, kun leirilippukunnan kalusto on huollettu, palaute kerätty leiriläisiltä ja käyty loppukeskustelu lippukuntien ja mentorin kanssa, syyskuussa 2016.

Pestin sisältö

Ennen leiriä leirilippukunnanjohtaja:

 • Osallistuu johtajakoulutukseen
  • Johtajatulet 28.–30.8.2015
  • Turvallisesti yhdessä – verkkokoulutus
  • Roihun järjestämät leirilippukunnanjohtajien koulutustilaisuudet
 • Keskustelee leirilippukunnan muodostavien lippukuntien kanssa yhteisistä toimintatavoista leirillä (Roihulta tulee keskustelua varten malli)
 • Sopii työnjaosta leirilippukunnanjohtajien kesken
 • Vastaa yhdessä lippukuntien kanssa valmistautumisesta leiriin
 • Jakaa tietoa Roihusta muille johtajille, leiriläisille ja heidän vanhemmilleen
 • Seuraa ilmoittautumisia ja ottaa selvää osallistujien erityistarpeista
 • Pitää yhteyttä mahdollisiin leirilippukunnan kv-vieraisiin ja ei-vielä-partiolaisiin
 • Tarvittaessa herättelee lippukunnassa leiritaitojen harjoitteluun
 • Huolehtii leirilippukunnan kaluston kokoamisesta ja huoltamisesta yhdessä lippukuntien kanssa
 • Suunnittelee leirilippukunnan alueen käyttöä ja leirirakennelmia
 • Suunnittelee leirilippukunnan oman ohjelman yhdessä muiden johtajien kanssa
 • Osallistuu leirilippukunnan kansion työstämiseen kevään 2016 aikana
 • Pitää yhteyttä alaleirinjohtajaan ja kyläpäällikköön


Leirin aikana leirilippukunnanjohtaja:

 • Johtaa savun toimintaa
 • Pitää huolta omasta jaksamisestaan mm. jakamalla tehtäviä johtajaparin kanssa ja osallistumalla leiriohjelmaan
 • Vastaa leirilippukunnan leiriarjen sujumisesta ja leiriläisten hyvinvoinnista sekä jaksamisesta yhdessä johtajaparinsa ja luotsien kanssa, sovitun työnjaon mukaisesti
 • Huolehtii leirilippukunnan turvallisuudesta ja leirin sääntöjen noudattamisesta
 • Huolehtii leiriaikataulun noudattamisesta
 • Osallistuu leirilippukunnanjohtajien kokouksiin ja varmistaa, että annettu tieto tavoittaa oikeat henkilöt leirilippukunnassa. On aktiivisesti yhteydessä kyläpäälliköihin ja pyytää avoimesti ja ajoissa apua.


Leirin jälkeen leirilippukunnanjohtaja:

 • Huolehtii yhdessä lippukuntien kanssa leirikaluston huoltamisesta ja löytötavaroista
 • Käy loppukeskustelun leirilippukunnan johdon, lippukuntien ja mentorinsa kanssa
 • Kerää leiriläisiltä palautetta ja antaa palautetta leiristä