Uponor: Puhdasta juomavettä 17 000 partiolaiselle

Suomen Partiolaiset, Finlands Scouter ry:n kansainvälinen Roihu 2016 VII Finnjamboree järjestetään 20.–28.7.2016 Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella. Metsähallituksen omistamalle metsäalueelle rakentuu leiri 17 100 osallistujalle, joista 3 000 saapuu ulkomailta, noin 40 eri maasta. Uponor toimitti alueelle 7 600 metriä putkia, joilla varmistetaan puhtaan veden saanti ja harmaiden vesien johtaminen hallitusti pois alueelta.

Kaupunki keskellä metsää

Evon aluetta on kehitetty suunnitelmallisesti, jotta se soveltuu myös isojen tapahtumien leiripaikaksi. Runkoverkko on rakennettu maan alle, lisäksi alueella on kaksi pohjavesikaivoa sekä kiinteitä rakennuksia.

Yli 17 000 partiolaisen alue levittyy laajalle, joten vesihuolto oli suunniteltava hyvin. Alueelle rakentuu 6 alaleiriä sekä 3000 asukkaan perheleiri, jossa majoittuvat alle 12-vuotiaat partiolaiset perheineen. 

Roihu2016 rakentuu talkoovoimin

Maan päälle rakennettiin pintaverkko sekä puhtaalle että harmaille vesille. Uponor toimitti alueelle 32 ja 40 mm PE-putkea verkostoja varten. Puhtaan juomaveden rakentamiseen käytettiin myös 15 ja 18mm PEX-putkia. Vaatimuksena oli, että käytettävien tuotteiden tulee olla helposti asennettavia sekä kestäviä. Helppo asennettavuus takaa verkoston rakentamisen onnistuvan aikataulun puitteissa ja kestävyys taas takaa sen pysymisen toimintakunnossa koko leirin ajan.

”Kaikki asennukset tehdään maan päälle, pois lukien joitain tien alittavia putkilinjoja. Putken on oltava laadukasta, jotta se kestää siihen kohdistuvan rasituksen. Lisäksi asennuksia tekevät myös ei-ammattilaiset, joten putkien helppo asennettavuus on tärkeää”, korostaa Roihu2016 hankintamestari Johanna Suomalainen.

Roihu2016 rakentuu Evolle talkoovoimin; mukana on noin 2000 talkootyöläistä ja leiriä on suunniteltu jo yli kaksi vuotta. Neljä päivää ennen varsinaisen leirin rakentamista Evolle kokoontui noin sadan ihmisen joukko, joka vastaanotti tavarantoimituksia sekä aloitti tarvittavan infran mm. vesi- ja viemäriverkoston sekä sähköjen rakentamisen. Itse leirin rakentaminen kestää yhteensä yhdeksän päivää. Leirin purun arvioidaan vievän kolme päivää, joten heinäkuun viimeisenä päivänä Evon retkeilyalue on jälleen normaalissa olotilassaan. 

Lisätietoja:

Uponor Infra Oy 
Seppo Rautiainen 
myyntijohtaja 
M 040 860 7043 
E seppo.rautiainen@uponor.com

Roihun tapahtumia voi seurata Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, YouTubessa, SnapChatissa ja Medium-blogissa @roihu2016 #roihu2016 #mäoonliekeissä - roihu2016.fi