Purkuohje alaleireille, leirilippukunnille ja muille leirin osa-alueille

Purkamisen aikataulu

Leirilippukuntien ja alaleirien purkaminen tapahtuu viimeisenä leiripäivänä. Yhteisten rakennelmien purkaminen alkaa, kun leiriläiset ovat poistuneet alueelta. Ohjelmalaaksoja voi purkaa viimeisen ohjelman päätyttyä, mikäli siitä ei ole haittaa muulle leirille tai se ei vaikuta leirin ulkoasuun.

Alueiden luovutus ja tarkistus

Kaikki alueet luovutetaan siivottuina ja tavarat poiskuljetettuina ”sellaisena kuin ne olivat ennen kuin saavuimme”. Alueen käyttäjä (vastuuhenkilö) ei saa poistua leiriltä ennen kuin heidän käytössä ollut alue on tarkastettu.


Alaleirit

Leirilippukunnanjohtaja luovuttaa oman alueensa alaleirinjohtajalle. Alaleirinjohtaja luovuttaa oman alaleirinsä alueen kokonaisuutena tekniikkajohtajille tai heidän osoittamilleen aluetarkistajille.


Ohjelmalaaksot

Ohjelmalaakson mestari luovuttaa oman alueensa kokonaisuutena tekniikkajohtajille tai heidän osoittamilleen aluetarkistajille.


Muut osa-alueet (ruokailualueet, kahvilat, myyntialueet jne.)

Kunkin toiminnon johtaja/päällikkö/mestari luovuttaa oman alueensa kokonaisuutena tekniikkajohtajille tai heidän osoittamilleen aluetarkistajille.

Materiaalin palautus

Varmistathan palvelutilauksella hyvissä ajoin milloin ja mistä tavarat ovat noudettavissa ellet itse toimita niitä leirin loppuessa seuraaviin pisteisiin.


Keskusvarastolle / Palautettavat / Varastoitavat

 • vuokrakalusto, ellei erikseen ole ohjeistettu muuta
 • Puolustusvoimien kalusto
 • sammutusvesitynnyrit
 • sammuttimet
 • kalusteet
 • pohjalavat


Jälleenmyytävät

Sovi Jälleenmyynnin kanssa 23.7. mennessä jalleenmyynti@roihu2016.fi ajankohta noudettavista tuotteista mikäli ne noudetaan suoraan ostajan toimesta käyttöpaikalta kuittia vastaan.

Kaikki muut Jälleenmyytävät tavarat toimitat "suoralle" merkittyyn paikkaan 29.7. alkaen:

 • käyttökelpoinen rakennusmateriaali, puutavara, vaneri
 • lauta, lankku ja vaneri laaduittain omiin kasoihin, naulattomina ja ruuvittomina
 • komposiitti
 • toimistotarvikkeet
 • kaikki työkalut ja laitteet
 • Roihuilme-tuotteet Jakkara / Purjekatos

Mikäli et tiedä onko jokin käytössäsi oleva tuote / materiaali jälleenmyytävää kysy ja sovi ennen leiriä jalleenmyynti@roihu2016.fi.
 

Puhdas puu

Puhdas, käsittelemätön ja naulaton puu lajitellaan erikseen. Puut kasataan kahteen kasaan pituuden mukaan: yli 1,5 m pitkät riu’ut kasataan omaan siistiin pinoon. Kaikki lyhyempi puutavara, kuten lyhyet riu’unpätkät, oksat, lyhyet laudanpätkät yms. kasataan omaan siistiin pinoon. Näihin kasoihin kasattavan puun tulee olla käsittelemätöntä ja naulatonta.

Jätehuolto purkuleirillä

Purkuleirin ajan leirin kaltainen jätehuolto toimii ainoastaan purun keittiöllä. Kaikista muista alaleireistä, ohjelmapisteistä ym. paikoista jäteastioita aletaan kerätä pois heti leirin päätyttyä. Jäteastioita voi käyttää siihen asti, kunnes ne haetaan pois.

Kaikki leirin aikana toiminnassa olevat jätepuristimet ja muut keräysvälineet ovat käytössä myös purkuleirin ajan, joten purun jätteet lajitellaan samoin kuin leirin aikana. Niiden lisäksi purkua varten on varattu kaksi lavaa sekalaiselle rakennusjätteelle. Jäljempänä ovat tarkemmat ohjeet siitä, miten purkuleirin jätteet lajitellaan.
 

Tavanomaiset jätteet

Leirin aikaiset polttokelpoisen jätteen, biojätteen ja pahvin puristimet ovat toiminnassa myös purkuleirin ajan. Näille jakeille löytyy keräysastiat purun keittiöltä ja tavanomaiset jätteet lajitellaan samoin kuin leirin aikana.
 

Sekalainen rakennusjäte

Sekalaiselle rakennusjätteelle toimitetaan kaksi lavaa purkuleirin alussa. Sekalaisen rakennusjätteen joukkoon voidaan laittaa esimerkiksi maalatut tai muuten käsitellyt puut (ei kovin suuria määriä), muovit, tekstiilit, puupohjaiset rakennuslevyt, pahviset ja muoviset pakkausmateriaalit.

Sekalaisen rakennusjätteen lavojen luokse tuodaan myös jäteastiat metallijätettä varten. Mikäli on mahdollista, metalliset osat kannattaa erotella ennen jätteen sijoittamista joko puhtaan puun kasaan tai sekalaisen rakennusjätteen lavalle.

Tarvittaessa lisätietoja purkuleirin jätehuollosta antaa leirin jätehuoltomestari Laura Heikkinen (0443458900, laura.heikkinen@roihu2016.fi).