Puolustusvoimat ja Suomen Partiolaiset aloittavat yhteistyön

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. ja Puolustusvoimat ovat solmineet viisivuotisen puitesopimuksen yhteistyöstä vuoteen 2020 asti. Yhteistyö käynnistyy konkreettisesti partiolaisten Roihu-suurleirillä, joka kerää heinäkuussa Hämeenlinnan Evolle noin 17 000 osallistujaa Suomesta ja ulkomailta. Puolustusvoimat on yksi leirin tärkeä tukija ja osaltaan mahdollistaa kaikkien aikojen suurimman leirin rakentumisen.

6.6.2016

Nyt solmitussa puitesopimuksessa on sovittu muun muassa periaatteet Puolustusvoimien materiaalin ja kaluston lainaamisesta ja vuokraamisesta Suomen Partiolaisten suurleirien ja -tapahtumien sekä maasto-, retki- ja kilpailutoiminnan tarpeisiin. Toteutettava yhteistyö sovitaan tarkemmin vuosittain.

Yhteistyösopimuksen ansiosta Suomen Partiolaisten järjestämien lasten ja nuorten suurtapahtumien ja leirien järjestelyt voidaan turvata entistä paremmin. Partiolaisille luontainen toimintaympäristö on metsä. Metsässä järjestettävät tapahtumat vaativat muun muassa kalustoa, jota Suomessa löytyy vain Puolustusvoimilta.

”Pitkäaikainen yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on meille suuri tuki ja helpottaa esimerkiksi piirileirien ja muiden isojen tapahtumien järjestämistä. Olemme todella iloisia, että yhteistyön kautta pystymme entistä paremmin varmistamaan toimivat ja turvalliset leiriolosuhteet suurissakin tapahtumissa”, toteaa Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm.

Sopimuksen perusteella Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. ja Puolustusvoimat kehittävät ja mallintavat yhteistyössä sellaisia toimintatapoja, joilla sekä partiossa että varusmiespalveluksessa ja naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa hankittuja tietoja, taitoa ja osaamista voidaan tuoda näkyväksi sekä tunnistaa ja tunnustaa virallisessa koulutusjärjestelmässä ja työelämässä.

”Puolustusvoimat osallistuu partiolaisten suurleiriin Roihu 2016 tukemalla sen toimintaa ja turvallisuutta. Nuoret ovat erittäin tärkeä maanpuolustuksen kohderyhmä. Roihulla kohtaamme heidät osana meidänkin toimintaamme ja toimintaympäristöämme. Lisäksi leirin kansainvälisyys mahdollistaa sen, että suomalaisen maanpuolustuksen viestiä viedään myös ulkomaille”, toteaa Puolustusvoimien koulutuspäällikkö Jukka Sonninen.

Suomen Partiolaisten Roihu-suurleiri järjestetään ensi heinäkuussa Hämeenlinnan Evon nuorisoleirialueella. Kaikkien aikojen suurimmalle partioleirille on tulossa 17 000 osallistujaa, joista 3000 ulkomailta.