PEFC mukana partiolaisten Roihu-suurleirillä Evolla

Partiolaisten kansainvälinen Roihu-leiri on Suomen suurin nuorisotapahtuma kuluvana vuonna. Se kokoaa Hämeenlinnan Evolle jopa 17 000 osallistujaa. Roihun toteutus on esimerkki partion uudenlaisesta kumppanuuksiin perustuvasta yhteistyöstä. PEFC Suomi on mukana Roihun kumppanikylässä koko leirin ajan.

17.5.2016

Roihulle osallistuu partiolaisia kaikista maanosista ja yhteensä yli 45 maasta. ”Osana kansainvälistä PEFC-verkostoa meille on luontevaa osallistua tällaiseen monikansalliseen tapahtumaan”, kertoo PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola. ”Osallistuminen Roihuun on osa PEFC:n valtakunnallista metsäyhteistyötä. Lasten ja nuorten metsätietämyksen ja luontosuhteen edistäminen on myös osa PEFC-ryhmäsertifioinnin alueellista toteutusta Suomessa.”

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry PEFC-yhdistyksen jäseneksi

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on hyväksytty PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry:n jäsenorganisaatioksi. Partiolaiset täydentävät yhdistyksen jäsenkuntaa varsinkin nuorten piirissä tehtävässä metsien kestävän käytön edistämisen työssä.

Partion metsäohjelma kattaa metsien monimuotoisuuteen, virkistys- ja oppimiskäyttöön sekä metsäelinkeinoon liittyvät ulottuvuudet. ”Suomen Partiolaiset ovat aiempaa aktiivisemmin mukana metsäalan keskustelussa. Haluamme tarjota metsäkokemuksen kaikille suomalaisille lapsille ja nuorille sekä tukea monipuolisen metsäsuhteen kehittymistä”, kertoo Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm. ”Partiolaisten perusarvoja on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Tasapainoinen metsäsuhde pyrkii ottamaan huomioon metsien käytön niin ekologiselta, sosiaaliselta kuin taloudelliseltakin kannalta. Nämä lähtökohdat tulevat olemaan pohjana työssämme PEFC-metsäsertifioinnin piirissä suomalaisen metsien käytön kestävyyden edistämiseksi.”