Turvallisesti yhdessä

Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan ja partion ryhmänvetäjän ohje, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa.

Olethan muistanut suorittaa Turvallisesti Yhdessä -verkkokurssin? Jokaisen Roihulle osallistuvan yli 18-vuotiaan ja yli 15-vuotiaan ryhmän vetäjän tulee suorittaa tämä kurssi ennen Roihulle tuloa. Suoritusta ei kannata jättää viime tippaan, vaan se kannattaa suorittaa samantien osoitteessa moodle.partio.fi.

Turvallisesti Yhdessä -koulutus

Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen koulutus kaikille 18-vuotiaille partiojohtajille ja ryhmänvetäjille iästä riippumatta. Koulutus suositellaan suoritettavaksi heti. Koulutus tulee olla suoritettuna kaikille Roihulle osallistuville 18-vuotiaille partiojohtajille ja muille, yli 15-vuotiaille ryhmänvetäjille.

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä partiolaisten keskuudessa osaamista, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä partiossa että sen ulkopuolella. Partiossakin tulee aika-ajoin eteen erilaisia tilanteita, joissa lasten oikeudet eivät toteudu tai ilmenee, että joku lapsi tai nuori on tullut kiusatuksi tai kaltoinkohdelluksi. Esimerkiksi näitä tilanteita varten Turvallisesti Yhdessä -koulutus antaa valmiuksia ja toimintaohjeita.

Koulutus on suoritettavissa suomeksi ja ruotsiksi. Sama materiaali tulee jakoon myös englanniksi vielä ennen Roihua. Suomen Partiolaisten jäsenet kirjautuvat koulutukseen PartioID:llä täällä. Koulutuksen suoritusohjeet löydät täältä. Tarvitset koulutukseen kirjautumiseksi PartioID:n – sen voit luoda Moodlen kautta.

Jokaisen Turvallisesti Yhdessä -koulutuksen suorittaneen kannattaa tallentaa ja tulostaa oma koulutustodistus!

EVP:t

Turvallisesti Yhdessä -koulutus on nyt saatu Moodleen myös tutustujille! Kurssi löytyy täältä. Ei-partiolaisia tutustujia kannattaa muistuttaa siitä, että kurssi on tehty partiolaisille; sanastossa voi siis olla vielä heille tuntemattomia partiosanoja.

Kansainväliset osallistujat

Ulkomaalaiset vieraamme saavat oman erillisen perehdytyksen suomalaiseen kulttuuriin ja leirisääntöihin. Turvallisesti Yhdessä -verkkokurssi on tarkoitettu vain suomalaisille ja pysyväisluontoisesti Suomessa asuville leiriläisille.

KV-osallistujat löytävät oman materiaalinsa täältä.

Turvallisesti Yhdessä -ohjeistus

Turvallisesti Yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan ja partion ryhmänvetäjän ohje, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa. Ladattavan ohjeen löydät tämän sivun alareunasta.

Turvallisuudella tarkoitetaan tässä muun muassa sitä, että

  • lapsia kohdellaan kunnioittavasti,
  • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan,
  • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan sekä
  • lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Ohje koskee kaikkea partiotoimintaa Suomessa.

Lue lisää!