Hengen Kipinä helmikuu: Yhteisvastuu ja palveleminen

Helmikuun henkiohjelman Kipinässä puhutaan valosta, auttamisesta ja palvelemisesta. Voit käyttää tekstejä hartausmateriaalina kokouksissa tai viettää oman hartaushetken tekstien parissa.

KUUKAUDEN KERTOMUS: Oletko sinä valona? // Petra Nojonen, Roihun Henkiohjelma-tiimi

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that.  

– Dr. Martin Luther King Junior 

Kuva: Anna Enbuske

”Valo pieni mulla on, se loistaa niin kirkkaasti”

Valo. Jokainen ihminen voi olla valona vain yhdessä paikassa kerrallaan. Auttaminen on palapeli. Yksi ihminen ei voi auttaa kaikkia, vaan jokaisella on oma kutsumuksensa, jonka löytäminen on osa matkaamme. "Päivän hyvä työ"on jokaiselle partiolaiselle tuttu käsite. Arkielämän avunanto lähimmäiselle ei valu hukkaan, sillä pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys, kun niitä tehdään yhdessä.

Kuva: Anna Enbuske

Auttaminen ei aina ole helppoa, sillä se on epäitsekästä. Kuten muitakin asioita elämässä, myös auttamista voi oppia: oma paikka löytyy vain yrittämällä. 23-vuotias oululainen kätilöopiskelija Veera Liljamo on etsinyt omaa tapaansa auttaa kokeilemalla siipiään ulkomailla: hän teki Missionuorten lähetysharjoittelun Japanissa ja ammattikorkeakoulunsa kätilöharjoittelun Namibian pääkaupungissa Windhoekissa. Windhoekin yliopistollisen sairaalan naistentautien osastolla, neuvolassa ja synnytyssalissa työskennellessään Veera pääsi auttamaan konkreettisesti: olemaan tukena kivun keskellä, edistämään ihmisten terveyttä sekä olemaan läsnä ihmisten elämän herkällä ja merkittävällä hetkellä. Ihmisten kohtaaminen rohkeasti on Veeran mielestä auttamisen ydin: esimerkiksi auttaessaan Namibian slummien köyhiä lapsia soppakeittiössä, hän koki käytännön ruuan antamisen lisäksi tärkeäksi lasten kanssa leikkimisen ja heille huomion osoittamisen. "Jokainen ihminen on spesiaali ja ansaitsee kuulla sen. Tärkeä osa auttamista on nähdä ihmisissä se hyvä, minkä Jumala on heihin laittanut ja muistuttaa ihmisiä heidän tarkoituksesta ja siitä, että he ovat rakastettuja." Tärkeimmät seikkailuiltaan mukaan jääneet opit ovat Veeran mukaan rohkeus ja heittäytyminen: uskalla osoittaa rakkautta ja välittämistä juuri niille ihmisille, keitä elämässäsi sillä hetkellä on.

 

Kysymyksiä:

  • Milloin olet valona muille?
  • Uskallatko pyytää apua? Keneltä sitä on helppo pyytää, keneltä vaikeaa?
  • Tunnetko jonkun henkilön, joka on mielestäsi avulias? Mitä erityistä hänessä on?

Kysymyksiä voi käsitellä yhdessä, tai valita yhden, josta kirjoitetaan pieni tarina.

Veera edessä keskellä.

 

KUUKAUDEN TIETOISKU: Yhteisvastuu // Katri VappulaKirkkohallitus 

Rakentaa ystävyyttä yli rajojen! Valtioiden rajat on helppo tunnistaa, mutta miten huomata lähellämme olevat näkymättömät rajat ja jopa ylittää ne? Mitä ihanne tarkoittaa silloin, jos lasta tai nuorta eristää perheen työttömyys, vanhempien ongelmat, kiusatuksi tuleminen tai vaikka synnynnäinen vamma?

Itsetunnon vahvistaminen ja osallisuuden tukeminen ehkäisevät syrjäytymistä. Perhe, koulu ja harrastukset ovat avainasemassa. Ystävät, porukkaan kuuluminen, onnistumisen kokemukset ja helposti saatavilla oleva apu vaikeissa tilanteissa tukevat nuoren kasvua ja kehitystä.

Vuoden 2016 yhteisvastuukeräyksen tuotolla ylitetään rajoja, jotka johtuvat erilaisista syrjäytymistä tuottavista tekijöistä. Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Kuva: Anna Enbuske

Partio on keräyksen kumppani ja kotimaan kohde, ei ehkä niinkään harrastuksen valovoimaisuuden kuin siihen kuuluvien ihanteidensa vuoksi. Partioon kuuluu ”kaikki mukaan” ajattelu ja myös itsensä kehittäminen kysellen: Mitä minä voisin tehdä? Miten minä voisin muuttaa omia asenteitani?

Yhteisvastuuvaroin ei siis rahoiteta partion järjestötoimintaa vaan tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Partion tavoitteena on löytää seuraavan kolmen vuoden aikana 100 uutta tapaa tehdä partiota niin, että kaikki pääsisivät mukaan.

Kokeile: 

Suunnitelkaa ryhmänne kanssa tempaus Yhteisvastuun hyväksi! Käykää katsomassa ohjeet sivulta http://toiminta.partio.fi/ajankohtaista/yhteisvastuu-2016 tai osallistukaa johonkin jo tekeillä olevaan tempaukseen: http://toiminta.partio.fi/uutiset/toimintakalenteri/yhteisvastuu-tempaukset.

 

KUUKAUDEN HARTAUSToisten palveleminen // Henkiohjelma-tiimi

Toisten palveleminen ja rehellisesti toimiminen kuuluvat esimerkiksi islamin ja kristinuskon perusteisiin. Asenne tai rooli, josta lähimmäistään palvelee, voi antaa teoille toisenlaisen merkityksen. 

Lukekaa yhdessä Johanneksen evankeliumin 13:1-20. Varatkaa lähelle sangollinen vettä ja pyyhe, ja peskää toinen toistenne jalat kuten Jeesus pesi opetuslastensa jalat.

Pohtikaa:  

  • Miksi opettaja pesi opetuslastensa jalat?  
  • Miltä nykyajan yhteiskunnassa ihmisten tasa-arvo käytännössä näyttää  
  • Miltä toisten palveleminen tuntuu?  

Lopuksi voitte rukoilla oman ja läheisten jaksamisen puolesta. Voitte miettiä henkilöitä, jotka auttavat ja palvelevat teitä omassa elämässänne (vanhempia, opettajia, lippukunnan johtajia) ja siunata heitä.