Luotsien UKK

Vastauksia leiriluotseja koskeviin, usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tämän sivun sisältö on jaettu seuraaviin osioihin:

UKK live 8.3.

Maaliskuun UKK live -keskustelun aiheena oli luotsaus. Katso oheinen tallenne ja valaistu!

Luotsien ikä

Voiko vaeltaja toimia luotsina, riittääkö että luotsi on yli 18 v vai onko luotsin oltava yli 22-vuotias? Voiko lippukunta päättää, onko vaeltajaikäinen sopiva luotsin tehtävään?

Leiriluotsin on tarkoitus olla aikuinen eli yli 22v. Erityisesti vaeltajaluotsin on hyvä olla selvästi vaeltajia vanhempi.

Miksi luotsin olisi hyvä olla yli 22-vuotias?

Vaikka ikä ei merkitse kaikkea, luotsin tehtävässä omasta elämänkokemuksesta on hyötyä, sillä se tuo perspektiiviä niin partioon kuin muuhunkin elämään. Hieman vanhempi osaa usein nähdä kehityskulkuja, syitä ja seurauksia tai kokonaisuuksia siinä, missä nuorempi havaitsee yksittäisiä tapahtumia tai tilanteita. Kokemus myös antaa suhteellisuudentajua ja auttaa asettamaan asiat oikeaan arvoonsa. Näillä eväillä jo hieman elämää nähneen luotsin on helpompi tukea luotsattavaansa näkemään partiokokemuksensa kasvattavalla tavalla.

Aikuisuudessa nuoruuden into, eläytymiskyky ja ehdottomuus ovat tasaantuneet. Aikuinen luotsi ei siis välttämättä pysty innostumaan luotsattavan kokemuksista samalla lailla kuin nuorempi, mutta toisaalta aikuisena pystyy vastaanottamaan ja kannattelemaan rauhallisesti toisen tunteita, mikä on kasvatustyössä keskeistä. Nämä ajatukset on kirjattu myös Johtajan kansion kasvatus-osioon.

Meidän leirilippukunnastamme ei löydy riittävästi tai ollenkaan yli 22-vuotiaita luotseiksi. Mitä teemme?

Nyt on hyvä aika houkutella aikuisia mukaan Roihulle. Ehkä heidän osallistumistaan voi helpottaa se, että heille on tarjolla merkityksellinen tehtävä, jossa on tarjolla tukea ja pääsee oppimaan uutta: leiriluotsi. Lippukuntasi voi myös kysellä naapurilippukuntien hyviä tyyppejä tai pyytää apua piiristä, piirien aluetyö auttaa aina. Mikäli luotseja ei kertakaikkiaan löydy, niin omat alaleirinne kyläpäälliköt ovat apunanne pulman ratkaisemisessa helmikuusta eteenpäin, kun alaleirijako on tehty.

Luotsien määrä

Jos leirilippukunnassa on vaikka 3 samoajaa ja 2 vaeltajaa, voiko näillä olla yksi yhteinen luotsi?

Tosi pätevä tyyppi varmaan selviää kummastakin.

Jos leirilippukunnassa on vain muutama vaeltaja, voiko vaeltajaluotsin tehtävän yhdistää muuhun tehtävään, esimerkiksi luotsi tai llpkj?

Vaeltajien luotsaamisessa tehtävän koko riippuu aika suoraan vaeltajien määrästä. Joten jos on vain pari vaeltajaa, hyvä vaeltajaluotsi voi toimia myös samoajaluotsina.

Jos leirilippukunta muodostuu lähes pelkästään tarpojista, niin voiko tarpojaluotseja olla enemmän kuin yksi – voiko samalla ikäkaudella olla enemmän kuin yksi luotsi?

PERUSTELLUISTA SYISTÄ (kuten suuri määrä ko. ikäkauden osallistujia, tai osallistujien erityistarpeet) leirilippukunnassa voi leirillä olla useampi luotsi yhdessä ikäkaudessa. Kuksaan merkitty luotsi on tällaisessa tapauksessa ns. pääluotsi, joka vastaa muidenkin luotsien toimimisesta ja myös tukee heitä pestissään.

Jos on vähän osallistujia jostakin ikäkaudesta, tarvitsevatko oman luotsin?

Mitään ikäkautta, yhtään tarpojaa, samoajaa tai vaeltajaa ei pidä jättää luotsitta. Kaikki ikäkaudet tarvitsevat luotsin.

Voiko sama ihminen olla kahden ikäkauden luotsi?

Jos leirilippukunnassa on vähän vaeltajia ja samoajia, niin hyvä tyyppi voi yhdistää nuo tehtävät. Tarpojaluotsin yhdistäminen muuhun pestiin voi olla vaikeaa. Pahimmassa tapauksessa ei ehdi nukkua lainkaan.

Tehtävät ja pestit

Mitä luotsi tekee kun oma ikäkausi osallistuu leirin ohjelmaan, kulkeeko ja osallistuuko luotsi ikäkautensa mukana ohjelmissa?

Tarpojaluotsi osallistuu joihinkin tarpojien aktiviteetteihin. Aikuiset (mukaanlukien luotsit) voivat päästä käymään joissain leiriläisten aktiviteeteissa, mutta pääosin ne on suunnattu leiriläisille. Luotseilla on myös vapaa-aikaa, jolloin voi käydä vaikka kahvilassa.

Mitä vaeltajaluotsi tekee sillä aikaa kun vaeltajat ovat ohjelmalaaksossa tai pesteissä?

Vaeltajaluotsi ei seuraa vaeltajia ohjelmalaaksoon tai pesteihin. Luotsaaminen tapahtuu silloin kun vaeltajalla on siihen aikaa. Niinpä vaeltajaluotsilla on vapaata jos kaikki vaeltajat ovat esim. pestissä. Tällöin vaeltajaluotsi voi esim. työstää osaamismerkkiään tai käydä luotsikoulutuksessa. Luotsi voi myös esimerkiksi haastaa vaeltajia tekemään take away -aktiviteetteja.

Katso luotsien tehtävät tästä. Tärkeää on auttaa vaeltajaa tunnistamaan oma kehittymisensä sekä tukea pestin ja aktiviteettien yhdistämisessä.

Voiko luotseille tehdä ”check-listan” kunakin leiripäivänä tehtävistä asioista?

Tavoitteena on tehdä luotsaustyökalu, josta selviää leiriläisten aktiviteetit ja mitä tehdä niihin liittyen.

Onko luotseilla muita pestejä?

Ei ole.

Koulutus

Miten ja milloin luotsien koulutus tapahtuu – mahdollisesti webinaari vai piirin luotsikurssi?

Luotsien Roihun tuottama perehdytysmateriaali on julkaistu täällä. Luotsi voi perehtyä siihen itsenäisesti tai sitä voidaan käydä läpi piirin järjestämässä luotsikoulutuksessa. Luotseja kannustetaan perehdytyspakettiin tutustumisen lisäksi käymään myös piirien järjestämä luotsikoulutus.

Vaaditaanko luotsikurssin suorittamista?

Ei vaadita mutta kannustetaan. Luotsikoulutus on opettavaista ja hyödyllistä!

Muuta

Onko luotsin tarpeen tuntea tarpoja/samoaja/vaeltajaohjelmaa?

Siitä on hyötyä jos tuntee, mutta jos ei vielä tunne, ei sekään haittaa. Perehtyäkseen ohjelmiin paremmin, luotsi voi osallistua vaikka piirin järjestämälle luotsikurssille.

Saavatko kaikki luotsit osaamismerkit (jos useampi luotsi/ikäkausi) tai jos sama henkilö luotsaa tarpojia ja auttaa myös samoajaluotsia, saako osaamismerkit molemmista?

Kaikki luotsit eivät automaattisesti saa osaamismerkkiä: sen saamiseen vaaditaan hiukan omaa aktiivisuutta normaalin luotsina toimimisen lisäksi. Tekeillä on vain yksi osaamismerkki kaikille luotseille, ei siis ikäkausikohtaisia.


Mikäli et löytänyt vastausta kysymykseesi, suuntaa osoitteeseen ask.fm/roihu2016 tai laita sähköpostia osoitteeseen: info@roihu2016.fi. Kysy mitä vain me vastaamme!

Kuva: Harri Halmejärvi