Partiosanastoa

Partioon liittyy paljon termejä, joilta ei voi välttyä leirillä. Tämän sivun avulla pysyt kärryillä siitä, mistä puhutaan!

Leirisanastoa

Leiri, alaleiri, kylä, leirilippukunta

Leiri on jaettu kuuteen noin 2 000 hengen alaleiriin, joilla jokaisella on oma roihumainen tunnusvärinsä leirillä.

Alaleirien nimet ovat Humina, Syke, Polte, Raiku, Unity ja Hurma. Lisäksi perheleiriläisillä, eli niillä, jotka leireilevät oman perheensä kanssa, on oma alaleirinsä, nimeltään Riehu.

Jokainen alaleiri pitää sisällään kyliä. Kylät puolestaan koostuvat leirilippukunnista, joiden koko on 40–80 henkeä. Leirilippukunnan voi muodostaa yksi tai useampi lippukunta. Lippukunnasta löytyvät ne tutuimmat ihmiset, joiden kanssa nähdään viikoittain partiokokouksissa.

Muuta leirisanastoa

Raksa — rakennusleiri, jonka aikana pystytetään leirin vaatimia rakennelmia, kuten keittiö ruokailukatoksineen

Purku — purkuleiri, jonka aikana puretaan leiriä varten pystytetyt rakennelmat ja pakataan kalusto

Perussanastoa

Mikä ihmeen lippukunta?

Partiolippukunta tai lyhyesti lippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö, joka toimii tietyllä alueella. Lippukunta koostuu yleensä noin 20–400 eri-ikäisestä partiolaisesta. Partioon liityttäessä liitytään jonkun lippukunnan jäseneksi, jonka toimintaan osallistutaan. Lippukunta järjestää viikkokokouksia, viikonloppuretkiä ja leirejä. Lippukunnan mukana osallistutaan myös isompiin tapahtumiin, kuten Roihulle, yhdessä muiden lippukuntien kanssa. Lippukuntaa voisi organisaationa verrata vaikkapa urheiluseuroihin.

Ikäkaudet ja keskeisimmät henkilöt

Partiossa toiminta on jaettu eri ikäkausiin, jotta tekeminen olisi kaiken ikäisille mahdollisimman mielekästä ja omaa kasvua tukevaa.

Sudenpentu — 7–9-vuotias partiolainen (voi osallistua Roihulle vain perheleiriläisenä)

Seikkailija — 10–12-vuotias partiolainen (voi osallistua Roihulle vain perheleiriläisenä)

Tarpoja — 12–15-vuotias partiolainen

Samoaja — 15–17-vuotias partiolainen

Vaeltaja — 18–22-vuotias partiolainen

Aikuinen — yli 22-vuotias partiolainen

Luotsi — vastaa tietyn ikäkauden toiminnasta ja toimii aina tietyn ikäkauden tukena. Tarpojaluotsi esimerkiksi ohjaa 12–15-vuotiaita partiolaisia

Johtaja — yleisnimitys nuorempien partiolaisten ohjaajalle

Sisupartiolainen — partiolainen, joka tarvitsee toiminnassa erityistä tukea vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia

Toiminta

Kolo — lippukunnan kokoontumispaikka ja viikkotoiminnan keskus

Retki — 1–2 yötä kestävä tapahtuma, jonka aikana yövytään maastossa teltoissa ja/tai kämpällä sisätiloissa

Leiri — yli kolmen yön pituinen retki, jonka aikana yövytään metsässä teltoissa

Vaellus — useita vuorokausia kestävä tapahtuma, jossa kuljetaan vaellusmatka

Eräpartio — ohjelmassa painottuu maastossa kulkeminen

Meripartio — ohjelmassa painottuu vesillä liikkuminen, esim. purjehdus

Vaatetus ja varusteet

Partiohuivi — partiolaisten paras tunnusmerkki on partiohuivi, joka on erilainen joka lippukunnalle. Huivia pidetään kaulassa kaikissa partiotapahtumissa!

Rinkka — reppumainen kantolaite: rinkkojen keskimääräinen koko on 50–80 litraa

Lyhenteitä

KV — kansainvälisyys

EA — ensiapu

Muuta sanastoa

Kuksa — Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri. Käytetään mm. tapahtumailmoittautumisten keräämiseen