Leirijohtajiston perehdytyspaketti

Hienoa että olet lähdössä Roihulle, panostasi tarvitaan! Leiriläisten Roihu-kokemus riippuu paljon juuri teistä, leirilippukunnanjohtajat ja -luotsit!

Tälle sivulle on kerätty perehdytysmateriaalia leirilippukunnanjohtajille ja leiriluotseille – siihen kannattaa tutustua jo hyvissä ajoin ennen leiriä. Osa materiaaleista voi täydentyä ja uutta materiaalia voi vielä tulla, joten sivulla kannattaa vierailla välillä jatkossakin.

Materiaali perustuu lähinnä sivulle upotettuihin videoihin sekä linkkien takaa löytyviin PDF-tiedostoihin. Tiedostot kannattaa tulostaa viikkotoiminnan ja leiriarjen tueksi!

Lyhyt lukuohje:

  • J = materiaali on suunnattu erityisesti leirilippukunnanjohtajille
  • L = materiaali on suunnattu erityisesti leiriluotseille
  • K = kertaaminen kannattaa: jos olet käynyt luotsikurssin, tämä materiaali on sieltä tuttua

Kysyttävää?

Roihu 2016 Yhteyshenkilöt -Facebook-ryhmä on nyt myös leirilippukunnanjohtajien ja -luotsien käytössä. Siihen kannattaa liittyä heti. Kysy mitä vain – erityisesti kysymykset liittyen perehdytysmateriaalissa esitettyihin asioihin ovat arvokkaita!

Tervetuloa leirilippukunnan staabiin! (J, L)


Leirinjohtajan terveiset

 

Tietoa tarpojaluotseille

 

Tietoa samoajaluotseille

 

Tietoa vaeltajaluotseille

Koulutus (L, K)

Luotsikurssista on paljon hyötyä teille, jotka toimitte Roihulla leiriluotseina, joten sen käymistä suositellaan kaikille Roihun luotseille! Tämän linkin takana on karttasovellus, johon piirit laittavat tulevat kurssinsa, siellä tulee näkymään myös kaikki ensi talven luotsikoulutukset. Sivulle voit kirjautua Facebook-tunnuksillasi.

Nuoren kasvu ja kehitys (L, K)

Nuorisopsykiatrian professori Veikko Aalberg kertoo nuoruudesta. Luotsin on hyvä tuntea luotsaamaansa ikäkauteen kuuluvan nuoren kehitysvaihe ja ikäkauden sisällä olevat vaihtelut. Jos et ehdi kaikkia, katso ainakin 2, 6 ja 8. (Yhden videon kesto n. 4–9 min. Julkaistaan HUS:n luvalla)


1. Mielen rakentumisen kaksivaiheisuus

 

2. Nuoruusiän kehitykselliset tehtävät

 

3. Erilainen nuori

 

4. Fyysinen muutos lapsesta aikuiseksi

 

5. Seksuaalinen kypsyminen

 

6. Psykososiaalinen taantuma

 

7. Taantuma pitkittyy

 

8. Nuoren tarpeet

Partiokasvatus (L, K)

Roihun ja koko partioliikkeen tehtävä on kasvattaa lapsia ja nuoria. Tästä voit lukea partiokasvatuksen perusteet.

Ohjaaminen (L, K)

Luotsi ei ole johtaja - luotsin roolia kuvaa enemmän nuorten ohjaaminen. Tässä on käytännön neuvoja ohjaamisesta.

Leirin ohjelma (J, L)

Roihun kasvatus- ja ohjelmapäälliköt kertovat mitä tarpojat, samoajat ja vaeltajat leirillä tekevät:

Tarpojien ohjelma

Samoajien ohjelma

Vaeltajien ohjelma

Tuki pestissä (J, L)

Leirilippukunnanjohtajat saavat tukea kyläpäälliköiltä ja kaikki leiriluotsit pääsevät osallistumaan luotsivalmennukseen. Tutustu myös mahdollisuuteen hakea osaamismerkkiä tai osallistua luotsikoulutukseen! Lisätietoa tuesta täällä.

Leirilippukunnan johtajiston tehtävät (J, L)

Tässä kerrotaan leirilippukunnan johtajiston työnjaosta ja odotuksista sekä siitä, miten leiriluotsaus eroaa lippukunnassa tapahtuvasta luotsauksesta.

Kansainvälisyys (J, L)

Roihulle on tulossa paljon ulkomaalaisia osallistujia; myös he asuvat leirilippukunnissa. Täällä on ajatuksia siitä, mitä mahdollisuuksia ulkomaalaiset partiolaiset antavat leirin arkeen.

Säännöt ja periaatteet (J, L)

Tutustu leirin pelisääntöihin täällä!