LAPSEN OIKEUDET KRIISITILANTEESSA 1

Mitä ovat lapsen oikeudet? Miksi lapsen oikeuksien sopimus on laadittu? Toteutuvatko ne omalla kohdallasi? Entä muualla maailmassa? Aktiviteetti on johdatus lapsen oikeuksiin.

Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille maailman lapsille. Kipinä tutustuttaa tarpojat lapsen oikeuksiin omien kokemusten kautta. Tavoitteena on pohtia lapsen oikeuksien toteutumista omalla kohdalla ja syitä, miksi ne eivät kaikkialla maailmassa toteudu. Erityisesti pohditaan sitä, miten erilaiset kriisit kuten sodat ja luonnonkatastrofit vaikuttavat lapsen oikeuksien toteutumiseen.

Johdatusta aiheeseen ja lapsen oikeuksien timantti

Johtaja kertoo lyhyesti Lapsen oikeuksien sopimuksen historiasta ja sisällöstä. Tämän jälkeen tarpojat muodostavat 2–3 kolmen hengen ryhmiä. Jaa jokaiselle ryhmälle yhdeksän oikeuskorttia. Oikeudet pohjautuvat YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen (ks. lisätietoa alta). Ryhmien tehtävänä on laittaa oikeudet tärkeysjärjestykseen asettamalla ne timanttikuvioon. Alimmaksi tulee tärkein oikeus, seuraavalle riville kaksi seuraavaa, keskenään yhtä tärkeää, muttei ihan alimman tasoista oikeutta, kolmannelle riville kolme seuraavaksi tärkeintä ja niin edelleen. Ylimpänä on vähiten tärkeä oikeus.

Lapsen oikeuksien timantti -kortit

Alussa on hyvä mainita, ettei oikeita tai vääriä vastauksia ole. Varaa aikaa timantin muodostamiseen oman harkintasi mukaan noin viisi minuuttia. Ryhmät asettavat valmiit timanttinsa kaikkien nähtäväksi ja perustelevat valintansa. Harjoitusta purettaessa kannattaa kysyä, miltä harjoitus tuntui ja oliko valitseminen vaikeaa vai helppoa. Tavoitteena on saada tarpojat huomaamaan, että ihmisoikeudet liittyvät toisiinsa ja että niitä on lähes mahdotonta laittaa tärkeysjärjestykseen.

Lopuksi keskustellaan yhdessä:  

  • Toteutuvatko nämä kaikille lapsille ja nuorille yhteiset oikeudet sinun kohdallasi?
  • Mistä oikeuksista olisit valmis luopumaan ja mitä siitä seuraisi?
  • Mitkä näistä oikeuksista eivät kenties toteudu Sierra Leonessa asuvan nuoren kohdalla? Miksi?

Lapsen oikeuksien julisteet

Työskentelyä jatketaan samoissa ryhmissä kuin edellisessä tehtävässä. Kirjoita artiklat näkyviin ja pyydä ryhmiä valitsemaan artikloista yksi. Tarpojien tehtävänä on tehdä valitsemastaan artiklasta A3-kokoinen juliste, jonka keskelle kirjoitetaan valittu oikeus. Ryhmissä tulee pohtia, mitkä asiat tukevat oikeuden toteutumista ja mitkä asiat taas voivat estää. Julistetta voidaan elävöittää kuvin ja värein. Vaihtoehtoisesti juliste voidaan tehdä suoraan ryhmän/lippukunnan omaan blogiin. Valmiit julisteet voidaan kiinnittää kolon seinälle tai kuvata ja lisätä suoraan lippukunnan Facebook-sivulle tai nettisivuille. Kokouksen lopuksi käydään työt yhdessä läpi.

Ennakkotehtävä seuraavaan kokoukseen (Lapsen oikeudet kriisitilanteessa 2)

Kriisi on yleensä yhtäkkinen ja odottamaton. Hätätila, selkkaus, sota tai luonnonkatastrofi koskettaa pientä tai laajempaa maantieteellistä aluetta ja sen väestöä. Kriiseissä lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Ääritilanteissa sota altistaa lapset väkivallalle ja hyväksikäytölle eikä lasten oikeuksista pystytä huolehtimaan.

Etsikää ilmaisjakelu-, sanoma-, aikakausi-, järjestö- ja verkkolehdistä kuvia lapsista erilaisissa kriiseissä. Kuvat voivat olla uutis-, kuvitus- tai taidekuvia kotimaasta tai ulkomailta.

Tips & links:

Materials:

  • Lapsen oikeudet -kortit timantti-harjoitukseen: erillisillä lapuilla artiklat 2, 9, 12, 14, 19,  24, 28, 31 & 32
  • A3 paperia tai pahvia
  • Kyniä, liimaa, sakset