LAPSEN OIKEUDET 1

Mitä ovat lapsen oikeudet? Miksi lapsen oikeuksien sopimus on laadittu? Toteutuvatko ne omalla kohdallasi? Entä muualla maailmassa? Tämä on ensimmäinen kahdesta aktiviteetista, joissa tutustutaan lapsen oikeuksiin.

Autiosaari

  1. Pyydä seikkailijoita piirtämään partiovihkoon vene ja itsensä veneen kyytiin. Ohjeista seikkailijat miettimään 3–4 hengen ryhmissä seitsemän asiaa, joita ilman he eivät pärjäisi, jos veneet haaksirikkoutuisivat ja he joutuisivat autiolle saarelle. Ryhmän tehtävänä on piirtää nämä seitsemän yhdessä päätettyä asiaa veneisiinsä. Mikäli ryhmä ei pääse yhteisymmärrykseen veneeseen mukaan otettavista asioista, tilanne ratkaistaan äänestämällä. Kerro seikkailijoille tämän jälkeen, etteivät veneeseen mahdu kaikki valitut asiat vaan heidän tulee luopua neljästä asiasta. Ryhmä valitsee yhdessä, mistä neljästä asiasta he ovat valmiita luopumaan. Tämän jälkeen he ympyröivät omista kuvistaan jäljelle jääneet kolme asiaa. Jäljelle jääneet asiat kootaan taululle, ja koko joukkueen tulee tämän jälkeen valita niiden joukosta mielestään kaikista tärkeimmät ja tarpeellisimmat asiat. Tärkeimmiksi asioiksi jäävät usein perustarpeet, kuten puhdas vesi, ravinto, suoja tai perhe.
     
  2. Sampo kertoo seikkailijoille lapsen oikeuksien sopimuksesta, joka pyrkii takaamaan nämä samat perustarpeet kaikille maailman lapsille. Tässä kohdassa voit kertoa hieman sopimuksen historiasta ja lukea siitä otteita.

Lapsen oikeuksien julisteet

Työskentelyä jatketaan samoissa ryhmissä kuin edellisessä tehtävässä. Kirjoita artiklat näkyviin ja pyydä ryhmiä valitsemaan artikloista mielestään tärkeimmät. Seikkailijoiden tehtävänä on tehdä valitsemastaan artiklasta A3-kokoinen juliste, jonka avulla kerrotaan valituista lapsen oikeuksista kuvin ja sanoin. Yhdessä voidaan ensin pohtia, mitä julisteiden avulla halutaan kertoa ja millainen olisi sille hyvä rakenne. Valmiit julisteet voidaan kiinnittää kolon seinälle tai vaihtoehtoisesti tehdä suoraan joukkueen blogiin tai lippukunnan nettisivuille.

Tips & links:

Materials:

  • Partiovihko
  • Kyniä, värikyniä, tusseja, liimaa, saksia
  • A3 paperia tai kartonkia
  • Kuvia kehitysmaiden lapsista arkisissa askareissa (kotona, koulussa, juhlissa, leikkimässä)