LAPSEN OIKEUDET KRIISITILANTEESSA 2

Mitä ovat lapsen oikeudet? Miksi lapsen oikeuksien sopimus on laadittu? Toteutuvatko ne omalla kohdallasi? Entä muualla maailmassa? Tämä aktiviteetti on jatkoa aktiviteetille LAPSEN OIKEUDET KRIISITILANTEESSA 1.

Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille maailman lapsille. Kipinä tutustuttaa tarpojat lapsen oikeuksiin omien kokemusten kautta. Tavoitteena on pohtia lapsen oikeuksien toteutumista omalla kohdalla ja syitä, miksi ne eivät kaikkialla maailmassa toteudu. Erityisesti pohditaan sitä, miten erilaiset kriisit kuten sodat ja luonnonkatastrofit vaikuttavat lapsen oikeuksien toteutumiseen.

Ota askel eteenpäin

Jaa tarpojille roolikortit, jonka jälkeen annetaan jokaiselle hetki aikaa miettiä hahmonsa tarinaa mielessään. Tämän jälkeen johtaja kertoo väittämiä lapsen oikeuksiin liittyen (ehdotuksia liitteissä). Kukin saa astua askeleen eteenpäin, jos uskoo väitteen pitävän paikkansa roolihahmonsa osalta. Tätä jatketaan, kunnes joku saavuttaa päätyseinän. Lopuksi katsotaan, ketkä pääsivät pidemmälle kuin toiset ja ketkä eivät mahdollisesti päässeet juuri eteenpäin. Mistä tämä johtuu?

Tämän harjoituksen kautta on hyvä käsitellä, kuinka lapset ja nuoret elävät maailmassa hyvin eri tilanteissa, minkälaisia mahdollisuuksia nuorilla on ja kuinka lapsen oikeudet eivät toteudu kaikkialla maailmassa. Tässä yhteydessä on hyvä keskustella myös siitä, kuinka lapsen oikeuksien toteutumattomuus ei ole ainoastaan kehittyvien maiden ongelma, vaan myös esimerkiksi Suomessa mones nuoret kohtaavat väkivaltaa.

Lopuksi on hyvä käsitellä, miltä niistä tuntui joiden roolihahmot eivät oikein päässeet etenemään ja miettiä, minkälaisin keinoin näitä nuoria voisi auttaa. Tämän tehtävän kohdalla on huomioitava, että jaetut roolit eivät ole liian rankkoja eivätkä termit ole ryhmälle vieraita.

Mediaseuranta

Levittäkää tarpojien etsimät kuvat pöydälle kaikkien nähtäville. Jokainen valitsee yhden kuvan, joka kiinnostaa, liikuttaa tai tekee vaikutuksen. Vastatkaa valitsemastanne kuvasta kysymyksiin:

1. Mitä kuva esittää?

2. Miksi valitsit juuri kyseisen kuvan?

3. Millaisena lapsi on kuvassa esitetty?

4. Millä keinoilla kuvan lapsen tilanne ja elinolot paranisivat?

Palataan lapsen oikeuksien sopimukseen. Pohtikaa, miten kuvissa esitetyt katastrofit ja kriisit vaikuttavat lasten oikeuksien toteutumiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Mitä yllättävät luonnonkatastrofit kuten maanjäristys tai tulvat voivat aiheuttaa? Entä pitkäkestoisimmat kriisit kuten köyhyys, pakolaisuus tai sota? Kuka on vastuussa lapsen hädästä ja lapsen oikeuksien toteutumisesta? Millaisia kriisejä tällä hetkellä on? Jos jotkut käsitteet ovat ryhmälle vieraita, on niitä hyvä avata.

Vinkit ja linkit:

Tarvikkeet:

 • Roolihahmokortit (voit muokata listaa haluamallasi tavalla ryhmäsi tasoon sopivaksi)
  • Suomeen tullut turvapaikanhakija Irakista
  • nepalilaisen lääkäriperheen poika
  • 7-vuotias saamelaispoika
  • 9-vuotias poika Senegalista, joka asuu slummissa vanhempiensa kanssa
  • Suomessa asuva brittipoika, jonka äiti työskentelee suuryrityksessä
  • suomalainen yksinhuoltajan tytär
  • orpolapsi Pietarissa
  • 11-vuotias koulun keskeyttänyt romanityttö
  • nuori suomalainen nainen, joka opiskelee lukiossa ja on aktiivinen partiolainen
  • 10-vuotias lapsityöntekijä-tyttö Bangladeshista
  • nuori vietnamilainen tyttö, joka työskentelee vanhempiensa maatilalla
  • Pariisissa asuva kiinalaistaustainen diplomaattiperheen tytär
  • paperittoman maahanmuuttajan 13-vuotias Suomessa asuva poika
 • Ota askel eteenpäin -väittämät