LAPSEN OIKEUDET KRIISITILANTEESSA 1

Mitä ovat lapsen oikeudet? Miksi lapsen oikeuksien sopimus on laadittu? Toteutuvatko lapsen oikeudet omalla kohdallasi? Entä muualla maailmassa? Tämä aktiviteetti on johdatus lapsen oikeuksiin samoajille.

Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille maailman lapsille. Kipinä haastaa samoajia pohtimaan lapsen oikeuksien toteutumista omalla kohdalla ja syitä siihen, miksi ne eivät kaikkialla maailmassa toteudu. Erityisesti pohditaan sitä, miten erilaiset kriisit, kuten sodat ja luonnonkatastrofit vaikuttavat lapsen oikeuksien toteutumiseen.

Johdatusta aiheeseen ja lapsen oikeuksien timantti

Johtaja kertoo kokouksen alussa Lapsen oikeuksien sopimuksen historiasta ja sisällöstä.Tämän jälkeen samoajat muodostavat 2–3 kolmen hengen ryhmiä. Jaa jokaiselle ryhmälle yhdeksän oikeuskorttia. Oikeudet pohjautuvat YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen (ks. lisätietoa alta). Ryhmien tehtävänä on laittaa oikeudet tärkeysjärjestykseen asettamalla ne timanttikuvioon. Alimmaksi tulee tärkein oikeus, seuraavalle riville kaksi seuraavaa, keskenään yhtä tärkeää, muttei ihan alimman tasoista oikeutta, kolmannelle riville kolme seuraavaksi tärkeintä ja niin edelleen. Ylimpänä on vähiten tärkeä oikeus.

Lapsen oikeudet -kortit ja timanttikuvio

Alussa on hyvä mainita, ettei oikeita tai vääriä vastauksia ole. Varaa aikaa timantin muodostamiseen oman harkintasi mukaan noin viisi minuuttia. Ryhmät asettavat valmiit timanttinsa kaikkien nähtäväksi ja perustelevat valintansa. Harjoitusta purettaessa kannattaa kysyä, miltä harjoitus tuntui ja oliko valitseminen vaikeaa vai helppoa. Tavoitteena on saada samoajat huomaamaan, että ihmisoikeudet liittyvät toisiinsa ja että niitä on lähes mahdotonta laittaa tärkeysjärjestykseen.

Lopuksi keskustellaan yhdessä:  

  •  Toteutuvatko nämä kaikille lapsille ja nuorille yhteiset oikeudet sinun kohdallasi?  
  •  Mistä oikeuksista olisit valmis luopumaan ja mitä siitä seuraisi?  
  •  Mitkä näistä oikeuksista eivät kenties toteudu Sierra Leonessa asuvan nuoren kohdalla? Miksi?

Lapsen oikeuksien julisteet/blogikirjoitus

Työskentelyä jatketaan samoissa ryhmissä kuin edellisessä tehtävässä. Kirjoita artiklat näkyviin ja pyydä ryhmiä valitsemaan artikloista yksi. Samoajien tehtävänä on tehdä valitsemastaan artiklasta A3-kokoinen juliste, jonka keskelle kirjoitetaan valittu oikeus. Ryhmissä tulee pohtia, mitkä asiat tukevat oikeuden toteutumista Suomessa ja ulkomailla ja mitkä asiat taas voivat estää. Miten he itse voisivat vaikuttaa oikeuden toteutumiseen? Ryhmä voivat lähestyä aihetta konkreettisten asioiden ja esimerkkien kautta. Julistetta voidaan elävöittää kuvin ja värein. Vaihtoehtoisesti juliste voidaan tehdä suoraan ryhmän/lippukunnan omaan blogiin. Kokouksen lopuksi käydään työt yhdessä läpi ja jatketaan keskustelua aiheesta.

Ennakkotehtävä seuraavaan kokoukseen

Kriisi on yleensä yhtäkkinen ja odottamaton. Hätätila, selkkaus, sota tai luonnonkatastrofi koskettaa pientä tai laajempaa maantieteellistä aluetta ja sen väestöä. Kriiseissä lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Ääritilanteissa sota altistaa lapset väkivallalle ja hyväksikäytölle eikä lasten oikeuksista pystytä huolehtimaan.

Etsikää ilmaisjakelu-, sanoma-, aikakausi-, järjestö- ja verkkolehdistä kuvia lapsista erilaisissa kriiseissä. Kuvat voivat olla uutis-, kuvitus- tai taidekuvia kotimaasta tai ulkomailta.

Vinkit ja linkit:

Tarvikkeet:

  • Lapsen oikeudet -kortit timantti-harjoitukseen: erillisillä lapuilla artiklat 2, 9, 12, 14, 19, 24, 28, 31 & 32
  • A3 paperia tai kartonkia
  • Kyniä, liimaa, saksia
  • Blogikirjoitukseen tietokoneet