LAPSEN OIKEUDET 2

Mitä ovat lapsen oikeudet? Miksi lapsen oikeuksien sopimus on laadittu? Toteutuvatko ne omalla kohdallasi? Entä muualla maailmassa? Tämä on toinen kahdesta aktiviteetista, joissa tutustutaan lapsen oikeuksiin. Tässä aktiviteetissa tutustumiskohteena on erilainen arki kehitysmaissa.

Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille maailman lapsille. Kipinä tutustuttaa seikkailijat lapsen oikeuksiin kevyesti omien kokemusten kautta. Tavoitteena on pohtia lapsen oikeuksien toteutumista omalla kohdalla ja syitä siihen, miksi ne eivät kaikkialla maailmassa toteudu. Seikkailijat pääsevät myös harjoittelemaan toisen asemaan astumista, löytämään yhtäläisyyksiä omasta ja aivan toisenlaisessa kulttuurissa asuvan lapsen arjesta sekä ymmärtämään erilaisuutta.

Jaa seikkailijat pienryhmiin ja pyydä heitä kirjoittamaan partiovihkoihinsa tavanomaisen arkipäivänsä tapahtumat ja kellonajat (herätys, ruokailut, harrastukset, läksyt, perheen yhteinen aika, iltapesu, nukkumanmenoaika).

Lue tämän jälkeen heille tarina Marco-pojan päivästä (löytyy alta linkin takaa). Luettuanne tarinan, keskustelkaa jälleen koko joukkueen kanssa heidän omista ja tarinan pojan päivärutiineista.

  • Etsikää arjen rutiineista kaikille yhteisiä perusasioita. Näin seikkailijat huomaavat, että kehitysmaissakin asuu lapsia, joiden arki on hyvin samanlaista kuin suomalaisten lasten.
  • Voitte samalla pohtia, minkälaisia erilaisia koteja ja perheitä on olemassa ja miettiä, onko perheen rakenteella merkitystä lapsen kehitykselle.

Kokousta varten sampo on tulostanut kuvia lapsista eri puolilta maailmaa. Ryhmät valitsevat itselleen kuvan ja keksivät lapselle tarinan. Tarinan esittäminen voidaan toteuttaa joko:

a. näytelmänä lapsen arkipäivästä tai

b. julisteena, johon liimataan kuva ja kirjoitetaan yhdessä ryhmän kanssa tarina lapsen arkipäivästä.

Lopuksi ryhmät esittävät näytelmänsä/pahville kirjoitetun tarinan. Purkakaa harjoitus keskustelemalla, millaisia yhtäläisyyksiä tarinoissa oli seikkailijoiden oman arkipäivän kanssa. Entä oliko eroavaisuuksia? Muuttiko tehtävä heidän käsityksiään kehitysmaiden lapsista? Miten lapsen oikeudet näkyivät tarinoissa?

Lapset eivät tule aina ajatelleeksi kuinka kehitysmaissa asuvien lapsien arki ja kiinnostuksen kohteet ovat usein hyvin samanlaisia kuin heidän oma arkensakin. Tehtävän tavoitteena on auttaa lapsia ymmärtämään erilaisuutta ja näkemään samanlaisuutta.

Vinkit ja linkit:

Tarvikkeet:

  • Partiovihko
  • Kyniä, värikyniä, tusseja, liimaa, saksia
  • A3 paperia/kartonkia
  • Kuvia kehitysmaiden lapsista arkisissa askareissa (kotona, koulussa, juhlissa, leikkimässä)