Olet täällä

Kansainvälisyys

Englannista sata vuotta sitten alkunsa saanut partio on aidosti kansainvälinen liike. Partiolaisia on maailmassa noin 45 miljoonaa yli 200 maassa. Ainoastaan Andorrassa, Kiinassa, Kuubassa, Pohjois-Koreassa ja Laosissa ei ole partiotoimintaa.

Kansainvälisyys näkyy Suomen partiotoiminnassa muun muassa erilaisten ulkomaille kohdistuvien partioretkien ja seminaarien muodossa, ulkomaalaisten vieraiden kohtaamisissa leireillä ja lippukunnan toiminnassa sekä kehitysyhteistyöprojekteihin osallistumisissa.

Kansainvälisyys on osa partiotoimintaa ja partion kasvatustavoitteisiin kuuluu, että partiolainen on kiinnostunut myös muista kulttuureista sekä arvostaa ja ymmärtää kulttuurien välisiä eroja.

Maailmanjärjestöt

Suomen Partiolaiset kuuluu kahteen maailmanlaajuiseen partiojärjestöön: World Organization of Scout Movement (WOSM) ja World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). Maailmanjärjestöjen tehtävänä on kehittää partiotoimintaa ja tukea kansallisia partiojärjestöjä.

Partio vaikuttaa kansainvälisissä järjestöissä kuten YK:ssa ja Euroopan unionissa ja toimii yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Maailman suurimpana nuorisoliikkeenä partio toimii aktiivisesti nuorten elinolojen ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Maailmanjärjestöjen tavoitteena on, että nuorten näkökulma otettaisiin huomioon esimerkiksi kehityspolitiikkaa tai koulutusjärjestelmiä kehitettäessä.

Molemmilla järjestöillä on omat kansainväliset rahastonsa, joiden avulla ne edistävät ja tukevat partiotoimintaa kehitysmaissa. WOSMin Kansainvälinen Partiorahasto on nimeltään Universal Scout Fund eli Scout U Fund ja WAGGGSin Thinking Day Fund.

Eri maa, samat tavat

Kaikkialla maailmassa partiolaiset antavat samansisältöisen lupauksen. Partiolaisen erottaa katukuvasta helposti toisen partiolaisen pukeutumisen ja merkkien perusteella. Myös tervehdykset ovat yhteisiä. Sekin, että partiolainen kättelee vasemmalla kädellä – se kun on lähempänä sydäntä.

Lupaus

Kaikilla partiolaisilla on samansisältöinen lupaus. 

Yhteiset juhlapäivät

Muistelemispäivä 22.2, Yrjönpäivä 23.4., Rauhanpäivä 21.9.

Pukeutuminen

Partioliikkeen perustaja Lordi Robert Baden-Powell otti käyttöön partiolaisten yhteiset asut. Syinä olivat mm. tasa-arvoisuus ja käytännöllisyys. Eri yhteiskuntaluokista tulevia partiolaisia ei saanut luokitella vaatteiden mukaan. Partiopukua käytetään kaikkialla maailmassa. Puvulla halutaan osoittaa kuuluminen partioliikkeeseen, maailman suurimpaan nuorisojärjestöön. Puku kertoo auttamishalusta ja kyvystä palvella muita. Se on osoitus ystävyydestä yli kieli- ja uskontorajan. Joissakin maissa, kuten Thaimaassa, partiopukua käytetään työasuna, kuten sairaanhoitaja pukeutuu päivittäin valkoiseen asuunsa. Se on osoituksena siitä, että töitä tehdään kansainvälisen partiojärjestön nimissä.

Ulkomaille suuntautuvilla partiomatkoilla käytetään usein erillistä edustushuivia, joka vaihtelee maittain. Joissakin maissa partiopuku ja huivi kuuluvat ehdottomasti yhteen, toisissa niitä voi käyttää erikseenkin. Vaikka partiopuvut vaihtelevat suurestikin, kuuluu kaikkiin partioasuihin partiovyö.

Gilwell-huivi on harmaanruskea huivi, jossa on ohut punainen juovitus ja sen takakolmioon on kiinnitetty McLaren-tartaanin värit. Huivia saa käyttää partiojohtajajatkokurssin eli Ko-Gi -kurssin käynyt partiolainen piirin, kansallisen tai kansainvälisen tason tilaisuuksissa. Gilwell-nappulat eli metsämerkki (Wood Padge) muodostuu kahdesta puuhelmestä, jotka ovat Dini-Zulun kaulanauhan helmien jäljennöksiä. Nappuloita saa käyttää Ko-Gi -kurssin suorittanut.

Tervehdykset

Partiotervehdys on samantapainen lähes kaikkialla maailmassa. Sudenpennut tervehtivät nostamalla oikean käden etu- ja keskisormen hiukan haralleen ohimolle, jolloin ne kuvastavat sudenpäätä ja korvia. Se symbolisoi sudenpentujen lupauksen eri kohtia.

Vanhemmat partiolaiset nostavat tervehtiäkseen oikean käden kolme sormea ohimolle tai pystyyn olkapään korkeudelle (esim. Ranska, Luxemburg). Kolme sormea kuvastavat lupauksen eri kohtia ja peukalon ja pikkusormen muodostama rinki kuvaa veljeyttä, joka yhdistää kaikki partiolaiset. Merkki on yhtenäinen kaikkialla. Kätteleminen poikkeaa partiolaisilla tavallisesta siinä, että he kättelevät vasemmalla kädellä, sillä se on lähempänä sydäntä.

Kieli

Partiomatkailu on olennainen osa kansainvälistä partiotoimintaa. Kanssakäyminen niin maailmalla kuin esimerkiksi kirjeitse, sujuu helpommin, kun on yhteinen kieli. Tavallisista sanakirjoista ei välttämättä löydy partiolaisten käyttämiä "erikoissanoja", joten madaltaaksesi kielimuuria, voit tutustua eri kielillä toimitettuun partiolaisen sanakirjaan Nettipartiolaisten sivuilta.

Rahastot

Partiolaisten olemassa olevat rahastot pyrkivät etenkin edistämään partiotoimintaa kehitysmaissa, mutta myös tulemaan näiden maiden kehitystä. Partiolaiset tekevät paljon yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Partiolaiset ovat perustaneet omia rahastojaan, joilla rahoitetaan mm. kehitysyhteistyötä.

  • Thinking Day Fund eli Muistelemispäivärahasto: Partiotyttöjen Maailmanliiton rahasto, jonka tuotolla tuetaan ja edistetään partiotoimintaa kaikkialla maailmassa. Se rahoittaa mm. kehitysmaiden partiojohtajakoulutusta sekä tukee julkaisutoimintaa. Se auttaa uusia partiojärjestöjä ja antaa katastrofiapua. Rahaston päätavoitteena on rakentaa ja vahvistaa kansainvälistä yhteisvastuuta ja globaalia ajattelua.
  • Scout U Fund eli Kansainvälinen Partiorahasto: Partiopoikien Maailmajärjestön rahasto, jonka tuotolla tuetaan ja edistetään aloittelevien partiomaiden toimintaa. Se tukee erityisesti kehitysmaiden partiotoimintaa rahoittaen johtajakoulutusta sekä materiaalien julkaisua. Se osallistuu erilaisiin lukutaito-, ja terveydenhoito- ja kasvatustempauksiin, tukee sisupartiotoimintaa ja antaa katastrofiapua.
  • Mutual Aid Scheme eli keskinäisen avun järjestelmä: antaa kansalliselle tai piirijärjestölle ja yksittäiselle lippukunnalle mahdollisuuden osallistua erilaisiin avustusprojekteihin. Nimensä mukaisesti toiminta on molemminpuoleista, jossa sekä antaja että saaja tutustuvat toisiinsa, kulttuuriin, maan oloihin yms. vaihtamalla materiaalia, tietoja ja kokemuksia. Toiminta on pääosin varojenkeruuta erilaisiin kohteisiin.
  • International Fellowship Stamp Bank eli kansainvälinen postimerkkipankki: Partiopoikien Maailmanjärjestön toimintaa, jolla tuetaan partiolaisten kehitysyhteistyötä ja partiotoimintaa. Se kerää, liottaa ja lajittelee postimerkkejä, jotka sitten myydään. Postimerkkejä voivat toimittaa kaikki partiolaiset, eikä niiden tarvitse välttämättä olla liotettuja eikä erikoisia, mutta tietysti ehjiä. Postimerkkipankilta voi myös ostaa merkkejä.

Kuva: Joel Forsman

Story of a scout

Partiota ympäri maailmaa

Reetta Grönlund Norjan konferenssissa kesällä 2016

Partiopolkuni alkoi vuonna 2002 sudenpentuna Maahisissa, Helsingissä. Vuosien varrelle on mahtunut vaikka minkälaisia partiokokemuksia, mutta yksi hienoimmista on, kun kipinä kansainvälisyyteen syttyi vuonna 2009 ranskalaisten partiolaisten vieraillessa kesäleirillämme. Sen jälkeen partio onkin kuljettanut minua muun muassa Yhdysvaltoihin nuorten partiotapahtumaan, Iso-Britanniaan partiokotiin vapaaehtoiseksi, Saksaan vaeltajaleirille sekä Japaniin jamboreelle. Kesällä 2016 pääsin osallistumaan osana
Suomen delegaatiota WOSMin Euroopan alueen konferenssiin Norjaan.

Norjan konferenssissa Euroopan alueen partiolaiset pääsivät jakamaan ajatuksia ja kuulemaan mitä Euroopan alueella sekä koko maailman tason partiossa tapahtuu. Lisäksi pääsimme vaikuttamaan ja päättämään miltä eurooppalainen partiotoiminta näyttää seuraavat pari vuotta. Konferenssiin osallistuminen oli suuri etuoikeus ja erittäin opettavainen kokemus ja suurin ilo itselleni syntyi, kun pääsi näkemään vanhoja tuttuja sekä tietysti tutustumaan uusiin tuttavuuksiin. Pääsimme isolla porukalla fiilistelemään yhteistä partioliikettämme ja se jos mikä on hienoa!

Reetta Grönlund, Maahiset