Olet täällä

Arvot

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja.

Lapset ja nuoret sitoutuvat partion arvoihin antamalla partiolupauksen. Lupaus annetaan joka ikäkaudessa ja sen sanamuoto on kaikille yhteinen. Partioihanteet, joihin lupauksessa sitoudutaan, ovat partioliikkeen arvojen perusta. Lupauksen antamista ja sen merkitystä käsitellään aina ennen lupauksenantotilaisuutta ikäkaudelle sopivalla tavalla esimerkiksi tarinoiden tai keskustelujen avulla. Partioihanteet ja niiden merkitykset vaihtelevat ikäkausittain.

Partiolupauksen antaminen ja sitoutuminen partion arvoihin ovat osa partiomenetelmää. Partiomenetelmä vie kohti partion päämäärää – persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisten, vastuuntuntoisten, aktiivisten sekä itsenäisesti ajattelevien paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenien kasvattamista.

Partiotoiminta on Suomessa kaikille avointa. Toimintaan voi osallistua etniseen tai kulttuuriseen taustaan, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, toimintakykyyn, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

 

Kuva: Sara Rissanen

Story of a scout

Partion arvot ja ihanteet

Seppo, Eräkamut

Vartionjohtajana sitä alkoi enemmän miettiä tätä hommaa. Alkoi ymmärtää omien tekojen seuraukset ja vastuunkannon: jos lupaa jotain, se pitää voida myös toteuttaa. Ei sitä samalla tavalla ymmärtäisi, jos ei olisi ollut johtajana.

Partiolainen on aina reipas ja rehellinen. Kuvailu tiivistää hyvin sen, mihin minäkin haluan pyrkiä elämässäni. Maailmassa ei ole oikeastaan ketään, jota partioihanteet voisivat loukata. Partioihanteet ovat universaaleja ja yleispäteviä ja ne sopivat kaikille.

Seppo, Eräkamut