Erityistä tukea tarvitsevat

Lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat erityistä tukea vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia, ovat partiossa sisupartiolaisia. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä ja aikuisen tukea on enemmän tarjolla. Lue sisupartiosta selkokielellä.

Sisupartiossa partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan. Päämäärä on kuitenkin sama kuin koko partioliikkeellä: kasvattaa partiolaisista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä.

Sisupartion idea on partioliikkeen perustajan, Robert Baden-Powellin ajoilta. Nykyään sisupartiolaisia on kaikkialla maailmassa. Suomessa sisupartiotoimintaa on noin 60 lippukunnassa ja sisupartiolaisia noin 450.

Lippukuntahaussa tunnistat lippukunnat, joissa on sisupartiotoimintaa, pienestä sammakko-logosta, joka on myös sisupartiolaisten tunnus.

Lisäksi partiopiireillä on omia sisuryhmiään tai toiminnasta vastaavia henkilöitä. Saat heihin yhteyttä oman alueesi piiristä.

Kuva: Harri Halmejärvi