Olet täällä

Yhteiskuntasuhteiden avoimet pestit

Hae pestiä ottamalla yhteyttä ilmoituksessa mainittuun henkilöön.


 

Y-traineekoulutuksen projektiryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Ytraineekoulutuksen projektiryhmä, yhteiskuntasuhdevaliokunta  

Pestaaja ja pestaajan yhteystiedot: Y-traineekoulutuksen johtaja Annakaisa Tikkinen, annakaisa.tikkinen@partio.fi, 040 356 6082

Pestin kesto: 1 tai 2 vuotta   

Pestin kuvaus: Y-traineekoulutus on 16-25-vuotiaille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille partiolaisille suunnattu vaikuttamiskoulutus. Koulutuksen osallistuneet saavat tietoja ja taitoja vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin. Koulutuksen ensimmäiseen kurssiin kuuluu kaksi lähijaksoa syksyllä Helsingissä (7.-9.9. ja 26.-28.10.), osallistujien paikallisesti järjestämä tapahtuma omassa piirissään sekä osallistuminen Porin SuomiAreenalle kesällä 2019. Projektiryhmä on vastuussa koulutuksen suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Tyhjästä ei tarvitse lähteä, sillä koulutukselle on luotu jo runko rahoitushakemuksen yhteydessä.

Projektiryhmässä hiot mm. tapahtuman järjestämiseen, viestintään ja kouluttamiseen liittyviä taitoja. Samalla syvennät omaa osaamistasi yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä Suomen Partiolaisten asiantuntijuuden teemoista: harrastaminen, metsä, nuoret tekijöinä, osaaminen ja johtaminen. Pääset myös kurkistamaan EU-rahoitteisen hankkeen kulisseihin sekä hiomaan projektihallinnan taitoja.       

Pestin vaatimukset: Sinun ei tarvitse olla vaikuttamistykki, mutta perusymmärrys yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta on tärkeää. Koulutuskokonaisuuden toteuttamiseen kuuluu niin merkityksellisten teemojen, kuten aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian käsittelyä, mutta myös pullakahvien keittelyä ja pöytäryhmien uudelleenjärjestelyä – toivottavasti olet valmis molempiin innostavalla otteella.

Muita lisätietoja: Koulutuskokonaisuudessa toteutetaan kaksi kurssia. Voit hakea mukaan tekemään ensimmäistä kurssia (2018/2019) tai molempia (2018/2019 ja 2019/2020).

 


 

Yhteiskuntasuhdevaliokunnan vaaliryhmän puheenjohtaja

Pestin sijainti organisaatiossa:

Vaaliryhmä, yhteiskuntasuhdevaliokunta      

Pestaaja ja pestaajan yhteystiedot: Jari Nieminen, 050 5433005, jari.nieminen@partio.fi

Pestin kesto: 1-3 vuotta         

Pestin kuvaus: Vaaliryhmän puheenjohtaja on yhteiskuntasuhdevaliokunnan jäsen sekä johtaa perustettavan vaaliryhmän toimintaa. Vaaliryhmä ottaa haltuun partiolaisten kannalta keskeisimmät vaalit (eduskunta-, maakunta-, kunta-, seurakunta- ja europarlamenttivaalit) ja toimii niissä asiantuntijana.

Vaaliryhmä tukee omalta osaltaan yhteiskuntasuhdevaliokunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista ja luo partiolaisille kuhunkin vaaliin tarkoituksenmukaisen ohjelman. Vaalien välillä ryhmä edistää ohjelmassa esiin nostettuja teemoja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä osallistuu tarvittaessa partio-ohjelman yhteiskunnallista aktiivisuutta koskevien osuuksien kehittämiseen. Toiminnan päämääränä on partion yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattaminen.

Pääset pestissä rakentamaan ja kehittämään yhteiskuntasuhdevaliokunnan alle perustettavan uuden ryhmän toimintaa. Vaaliryhmä kokoontuu erityisesti vaalien alla ryhmän erikseen sopiman kokousaikataulun mukaisesti. Ryhmän puheenjohtajana osallistut, yhdessä yhteiskuntasuhdevaliokunnan kanssa, partion vaikuttamistyön ja kumppanuuksien kehittämiseen. Pestissä on mahdollista tehdä yhteistyötä muiden valiokunnan jäsenten kanssa. Pestiin sisältyy osallistuminen SP:n yhteiskuntasuhdevaliokunnan kokouksiin.

Pestin vaatimukset: Toivomme sinulta kokemusta ja kiinnostusta eri vaaleista sekä visiota partion yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Sinun ei tarvitse olla valtakunnan kokenein vaaliasiantuntija, vaan tärkeämpää on asenne ja kiinnostus uuden oppimiseen. Lisäksi ryhmän puheenjohtajalta odotetaan innostavaa ja kannustavaa johtamisotetta.                           "Pestissä saat mahdollisuuden oppia: Partion yhteiskuntasuhteiden sekä strategisten kumppanuuksiemme koordinoimista ja kehittämistä. Laajan kokonaisuuden hallintaa ja johtamista.

 

Johdettavien määrä: 3-5 hlö

 


 

Yhteiskuntasuhdevaliokunnan vaaliryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Vaaliryhmä, Yhteiskuntasuhdevaliokunta  

Pestaaja ja pestaajan yhteystiedot: Jari Nieminen, 050 5433005, jari.nieminen@partio.fi

Pestin kesto:   1-3 vuotta       

Pestin kuvaus: Vaaliryhmän jäsen on asiantuntija partiolaisten kannalta keskeisimmissä vaaleissa (eduskunta-, maakunta-, kunta-, seurakunta- ja europarlamenttivaalit). Vaaliryhmä tukee omalta osaltaan yhteiskuntasuhdevaliokunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista ja luo partiolaisille kuhunkin vaaliin tarkoituksenmukaisen ohjelman. Vaalien välillä ryhmä edistää ohjelmassa esiin nostettuja teemoja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä osallistuu tarvittaessa partio-ohjelman yhteiskunnallista aktiivisuutta koskevien osuuksien kehittämiseen. Toiminnan päämääränä on partion yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattaminen.

Vaaliryhmä kokoontuu erityisesti vaalien alla ryhmän erikseen sopiman kokousaikataulun mukaisesti.

Pääset pestissä rakentamaan ja kehittämään yhteiskuntasuhdevaliokunnan alle perustettavan uuden ryhmän toimintaa.

Pestin vaatimukset: Toivomme sinulta kokemusta ja kiinnostusta eri vaaleista sekä visiota partion yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Sinun ei tarvitse olla valtakunnan kokenein vaaliasiantuntija, vaan tärkeämpää on asenne ja kiinnostus uuden oppimiseen.                          

Muita lisätietoja: Pestissä saat mahdollisuuden oppia partion yhteiskuntasuhteiden kehittämistä sekä eri vaalien merkityksestä partiotoiminnalle ja sen toimintaedellytyksiin.

Johdettavien määrä: 0 hlö 


    

Kirkkosuhteista vastaava yhteiskuntasuhdevaliokunnan jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Yhteiskuntasuhdevaliokunta

Pestaaja ja pestaajan yhteystiedot: Jari Nieminen, 050 5433005, jari.nieminen@partio.fi                           1-2 vuotta        "Pestiin kuuluu Suomen Partiolaisten ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon välisten suhteiden koordinoiminen ja kehittäminen. Suhteita hoidetaan ja kehitetään kokonaisuutena yhdessä Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunnan, hallituksen sekä toimiston yhteiskuntasuhteista vastaavien työntekijöiden kanssa.

Pestin kuvaus: Kirkkosuhteista vastaavan pesti on ollut olemassa noin kaksi vuotta, jonka aikana on luotu uusia vaikuttamisen kanavia ja keinoja. Kirkkosuhdevastaava esimerkiksi ylläpitää yhteyksiä Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasiat -yksikköön sekä muihin tarkoituksenmukaisiin toimijoihin. Lisäksi käytettävissä on myös Partiovaikuttajat kirkossa -verkosto Facebookissa tiedonvaihtoon keskusjärjestön ja paikallisten partiotoimijoiden välillä. Lähitulevaisuuden isoimpia projekteja ovat seurakuntavaalit syksyllä 2018, Jyväskylän Kirkkopäivät keväällä 2019 sekä Partion ja kirkon välisen yhteistyösopimuksen päivittäminen. Pestiä on alkuvaiheessa mahdollista tehdä yhdessä valiokunnan nykyisen puheenjohtajan kanssa, jonka vastuulla kirkkosuhteet ovat tällä hetkellä.

Toiminnan päämääränä on partion toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen paikallistasolla. Lisäksi haluamme osaltamme vaikuttaa siihen, että partio nähdään kirkon sisällä luotettavana ja varteenotettavana kasvatus- ja yhteistyökumppanina.

Pestissä pääset osallistumaan yhdessä yhteiskuntasuhdevaliokunnan kanssa partion vaikuttamistyön ja kumppanuuksien kehittämiseen. Pestiin sisältyy osallistuminen SP:n yhteiskuntasuhdevaliokunnan kuukausittaisiin kokouksiin ja muuhun toimintaan.

Pestin vaatimukset: Toivomme sinulta ymmärrystä kirkosta ja sen rakenteesta, sekä yhteiskuntasuhteiden ymmärtämistä jonkinlaisen aiemman kokemuksen kautta. Tärkeintä on asenne ja kiinnostus uuden oppimiseen.       

Muita lisätietoja: Pestissä saat mahdollisuuden oppia partion yhteiskuntasuhteiden sekä strategisten kumppanuuksiemme koordinoimista ja kehittämisestä. Pestissä opit miten toimivilla yhteistyösuhteilla on merkityksestä partiotoiminnalle ja sen toimintaedellytyksiin. Lisäksi sinulla on mahdollisuus oppia ja harjoitella johtamistaitoja, kuten kokonaisuuden hallintaa, kehittämistä ja johtamista.

Johdettavien määrä: 0 hlö     

 


 

Piirituesta vastaava yhteiskuntasuhdevaliokunnan jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunta

Pestin pituus: 1-2 vuotta     

Johdettavien määrä: 0

Pestin kuvaus: Piirituesta vastaavana jäsenenä pääset tukemaan ja kehittämään yhteiskuntasuhteiden toteutusta piireissä. Y-toiminta on melko uutta, joten eri piireissä sitä toteutetaan eri laajuuksissa – sinulta löytyy kyky sparrata kaikkia. Tämän lisäksi osallistut yhdessä yhteiskuntasuhdevaliokunnan kanssa partion vaikuttamistyön ja kumppanuuksien kehittämiseen.                    

Kehität yhteiskuntasuhdevaliokunnan piireille tarjoamaa koulutusmateriaalia ja teet yhteistyötä piirien yhteiskuntasuhdevastaavien kanssa. Pestissä on mahdollista tehdä yhteistyötä muiden valiokunnan jäsenten kanssa. Pestiin sisältyy kuukausittainen osallistuminen SP:n yhteiskuntasuhdevaliokunnan kokouksiin.              

Sinulta toivomme: Sinulta toivomme kokemusta piiritoiminnasta sekä yhteiskuntasuhteiden ymmärtämistä jonkinlaisen aiemman kokemuksen kautta.

Pestissä saat mahdollisuuden oppia:  Partion yhteiskuntasuhteiden sekä strategisten kumppanuuksiemme koordinoimista ja kehittämistä.Laajan kokonaisuuden hallintaa, kehittämistä ja johtamista.

Pestiesimiehenä pestissä toimii ja hakemukset vastaanottaa: Jari Nieminen, jari.nieminen@partio.fi