Olet täällä

Muut avoimet pestit

Hae pestiä ottamalla yhteyttä ilmoituksessa mainittuun henkilöön..

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

Johtajatulet 2019 -tapahtumanjohtajat

Pestin sijainti organisaatiossa: Järjestön projekti 

Pestin pituus: 1,5 vuotta, vuoden 2019 loppuun 

Johdettavien määrä: 10 

Pestin kuvaus: Johtajatulet on Evolla järjestettävä suuri johtajuusseminaari, joka kokoaa partiolaiset ja ei-vielä-partiolaiset keskelle metsää innostumaan, kehittymään johtajana, nauttimaan elämyksistä ja verkostoitumaan. Johtajatulet tarjoaa viikonlopun verran inspiroivia puheenvuoroja ja laadukasta sparrausta johtajuuteen, ja mahdollistaa jokaisen yksilöllisen kehittymisen johtajana. Vuonna 2019 on vuorossa järjestyksessään kolmannet (nykymuotoiset) Johtajatulet ja sen konsepti on jo hyvin tunnettu ympäri maata. Tapahtuma on myös vuoden 2019 virallinen vaeltajatapahtuma.  

Tapahtuman johtajana johdat tapahtumaa yhdessä johtajaparin kanssa aina alkusuunnittelusta loppuraporttiin asti. Pestiin kuuluu Johtajatulien staabin pestaaminen ja johtaminen sekä tapahtuman suunnittelu ja projektiorganisaation johtaminen. 

Johtajatulien johtoon pestataan johtajapari. Voit hakea pestiin yksin tai suoraan johtajaparina. Mikäli haette parina, kerrottehan mikä tekee teistä tehokkaan ja pätevän johtajaparin. Mikäli haet yksin mainitse asioita joissa toivot johtajaparisi täydentävän omaa osaamistasi ja kuvaile minkälaisen johtajaparin kanssa uskoisit olevasi parhaimmillasi. 

Sinulta toivomme:   

 • kokemusta kokonaisuuksien johtamisesta (esim. aiempaa tapahtuma- tai projektijohtajakokemusta) 
 • kokemusta projektityöskentelystä 
 • vuorovaikutustaitoja ja kykyä johtaa ihmisiä 
 • organisointikykyä ja ajanhallintataitoja 
 • kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista 

Pestissä saat mahdollisuuden oppia 

 • organisointitaitoja (projektijohtaminen, tehtävien jakaminen, ideoiden käytäntöön saattaminen) 
 • visiointitaitoja (ideointi, tavoitteiden asettaminen, muiden innostaminen) 
 • vuorovaikutustaitoja (osallistaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, henkilöiden johtaminen) 
 • itsensä johtamisen taitoja (ajankäyttö, elämänhallinta, itsensä motivointi) 
 • tiimin johtamista 

Pestiesimiehenä pestissä toimii ja hakemukset vastaanottaa: SP:n hallituksen jäsen Antti Reinikainen 0403024724 antti.reinikainen@partio.fi

Hakuaika jatkuu 31.7.2018 saakka.


 

Ansiomerkkitoiminnan kehitysryhmän puheenjohtaja ja jäseniä

Ansiomerkkien kehittämisryhmä on SP-FS:n hallituksen alainen uusi väliaikainen ryhmä joka toimii kiinteässä yhteistyössä ansiomerkkiryhmän kanssa. Ryhmän alustavana tavoitteena on

 • Selvittää mistä jäsenistön ja merkkien hakijoiden mielestä ansiomerkkejä pitäisi myöntää 2020-luvun vapaaehtoistyössä, kun vapaaehtoistyö projektimaistuu ja pestit muuttuvat.
 • Lisätä merkkeihin liittyvää läpinäkyvyyttä.
 • Tunnistaa toimia joilla merkkejä jaettaisiin enemmän ja tasaisemmin, mm tasoittamalla eri lippukunnissa ja piireissä olevia hakukynnyksiä.
 • Selvittää miten voidaan helpottaa merkkien hakemisen koettua vaikeutta.
 • Ansiomerkkijärjestelmän toimivuuden, mukaan lukien merkkien arvostuksen, varmistaminen.
 • Tehdä käyttäjälähtöistä kehittämistyötä kuullen merkkien anojia (pestiesimiehet) ja saajia tarpeiden määrittelyssä ja käytäntöjen uudistamisessa.

Ryhmän ei ole tarkoitus keskittyä merkkien myöntöperusteisiin tai kuksan prosessien kehittämiseen, ellei se liity johonkin yllä olevista tavoitteista.  Kehittämisprojekti tehdään valmiiksi vuoden 2018 aikana. Ryhmän puheenjohtaja ja jäsenet voivat jatkaa erillisen sopimuksen mukaisesti SP:n ansiomerkkiryhmässä vuonna 2019, ryhmän koon puitteissa. Ryhmässä jatkavien jäsenten oletetaan osallistuvan myös ansiomerkkiryhmän vuonna 2018 pidettyihin kokouksiin.

Rekrytointi tullaan toteuttamaan kahdessa vaiheessa, jossa puheenjohtaja rekrytoidaan ensin, ja sen jälkeen yhdessä hänen kanssaan rekrytoidaan muu ryhmä. Jäsenten rekrytointi aloitetaan aikaisintaan huhtikuun toisella kokonaisella viikolla. Ilmoitathan hakemuksessasi mistä pestistä olet kiinnostunut.

Pestin menestyksekäs toteuttaminen vaatii

 • Kehittämistaitoja, mukaan lukien käyttäjälähtöinen tiedonhankinta ja analyysi
 • Aiemmin hankittua osaamista ansiomerkeistä, vapaaehtoistyön kehittämisestä, pestijärjestelmästä, viestinnästä, tai muusta soveltuvasta taustasta
 • Vuorovaikutustaitoja ja järjestökentän tuntemusta
 • Näkemystä nykyaikaisesta vapaaehtoistyöstä ja ansiomerkkitoiminnan kehittämisestä
 • Puheenjohtajan osalta: ryhmänjohtokokemusta, ansiomerkkikentän tuntemusta, projektinhallintataitoja, priorisointikykyä, esiintymistaitoja

Ryhmä voi määritellä omat työskentelytapansa. Pestiin vaadittu aika riippuu tehdyistä valinnoista. Arvio tarvittavasta ajasta on 1-3h viikossa. Projektin aktiivisissa vaiheissa aikaa voi kulua enemmänkin. Ryhmä kokoontunee vähintään kuukausittain, kesätauko pois lukien, osittain etäkokouksin.

Pestin menestyksellistä täyttämistä tukevat nimetyt henkilöt SP:n hallituksesta ja T&K-ryhmästä, sekä erikseen sovittaessa järjestön toimistolta.

Lisätietoa ja hakemukset: SP-FS:n hallituksen varapuheenjohtaja Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi


 

Ansiomerkkiryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: SP:n ansiomerkkiryhmä

Pestin kesto: 2v

Johdettavien määrä: 0

Pestin kuvaus: Pestissä toimitaan keskusjärjestön ansiomerkkiryhmän jäsenenä, osallistutaan ryhmän työskentelyyn mihin kuuluu mm. kaikkien keskusjärjestön ansiomerkkiehdotusten käsittely ja päätökset, ansiomerkkijärjestelmän kehittäminen, tiedotus ja viestintä ja yhteydenpito piirien ryhmien kanssa. 

Henkilöllä tulee olla kokemusta ansiomerkkijärjestelmästä ja ehdotusten käsittelystä. 

Lisätiedot: puheenjohtaja Hanna Pärkö, hanna.parko@gmail.com, 050 347 8747


 

T&K-ryhmän puheenjohtaja

Pestin kuvaus: T&K-ryhmä on vapaaehtoisista koostuva asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on edistää tiedolla johtamista ja kokeilukulttuuria partiossa. Ryhmä koordinoi, toteuttaa ja tukee kaikkia järjestön piirissä tehtäviä tutkimushankkeita, kehittää järjestön analytiikkaa sekä auttaa kehittämään järjestön toimintaa ketterämmäksi ja nopeammin kehittyväksi.

Puheenjohtajana tehtävänäsi on

 • johtaa asiantuntijaryhmää
 • pitää yhteyttä järjestön johtoon ja muihin toiminnanaloihin
 • antaa strategista ohjausta tutkimus- ja kehittämistyöhön ja
 • Toimia T&K:n kasvoina järjestön johtoa, esimerkiksi hallitusta ja Partioneuvostoa kohtaan
 • viime kädessä vastata yhdessä puheenjohtajiston kanssa siitä, miltä tiedolla johtaminen partiossa näyttää

Pestin tehokas toteuttaminen edellyttää:

 • vahvoja johtamis- ja projektinhallintataitoja
 • hyvää ymmärrystä tutkimustoiminnasta ja analytiikasta
 • partiotoiminnan laaja-alaista tuntemusta ja kehittämiskohteiden ideointia sen ja tuotetun tiedon perusteella
 • kykyä toimia tiedolla johtamisen puolestapuhujana niin henkilökohtaisen esimerkin kuin osaamisenkin kautta
 • esiintymistaitoja
 • kykyä verkostoitua ja luoda arvoa eri puolilla järjestöä

Pesti on joustava, mutta vaativa. Samalla se on toki erittäin palkitseva, koska pääset työskentelemään suoraan sen parissa mihin suuntaan Suomen Partiolaisia tulevina vuosina kehitetään, asiasta päättävien kanssa.

T&K-ryhmä kokoontuu nelisen kertaa vuodessa, minkä lisäksi puheenjohtajan oletetaan osallistuvan järjestön johdon seminaareihin, huolehtivan yhteyksistä järjestön muihin toiminnanaloihin ja johtavan ryhmän toimintaa kokousten välillä. Ajankäyttö riippuu tavasta toteuttaa pestiä, mutta alkaa noin viidestä tunnista viikossa.

Pestiesimiehenä toimii SP:n varapuheenjohtaja, vuonna 2018 Lasse Roiha. Pestin tukena on järjestön johto, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaava työntekijä sekä erinomainen ja motivoitunut T&K-ryhmä.

Lisätiedot: Lasse Roiha, etunimi.sukunimi@partio.fi