Olet täällä

Kansainvälisyyden avoimet pestit

Hae pestiä ottamalla yhteyttä ilmoituksessa mainittuun henkilöön.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä. 


 

Partiomatkojen tuen projektiryhmän viestintäosaaja

Pestin sijainti organisaatiossa: partiomatkojen tuen projektiryhmä, Kansainvälisten yhteyksien valiokunta  

Pestaaja ja pestaajan yhteystiedot: Meri Malmari, meri.malmari@partio.fi

Pestin kesto: n. 1 vuosi          

Pestin kuvaus: Partiomatkojen tuen projektiryhmän tavoitteena on edistää partiomatkailua ja etenkin lippukuntien omia leirimatkoja. Ryhmän tehtävänä on

 • innostaa lippukuntia lähtemään maailmalle
 • Kartoittaa partiomatkojen esteitä, ja kehittää ratkaisuja niiden madaltamiseksi
 • Kehittää koulutusta ja tukea partiomatkan järjestäjille
 • Auttaa piirien kv-toimijoita tukemaan lippukuntien leirimatkoja
 • Auttaa valmentajia tukemaan lippukuntien leirimatkoja

Ryhmä määrittää itse tarkemmat tavoitteet toiminnalleen ja laatii yhdessä projektisuunnitelman. Ryhmän toiminta käynnistyy syksyllä 2018 ja jatkuu seuraavaan syksyyn.

Partiomatkojen tuen projektiryhmä toimii Kansainvälisten yhteyksien valiokunnan alaisena. Ryhmään kuuluu jäseniä valiokunnasta ja sen ulkopuolelta.

Pestin vaatimukset:

Nyt ryhmään haetaan viestintäosaajaa. Ryhmän viestintäosaaja vastaa etenkin siitä, miltä partiomatkojen tuen projektiryhmän työ näyttää ulospäin.

Olet oikea henkilö ryhmän viestintäosaajaksi, jos

 • Sinulla on näkemys, miltä näyttää innostava viestintäkampanja ja osaat toteuttaa sellaisen
 • Tunnet partion visuaalisen identiteetin ja osaat soveltaa sitä käytännössä
 • Innostut kansainvälisestä partiosta
 • Olet yhteistyökykyinen ja innokas tiimityöskentelijä

                                         

Partiomatkojen projektiryhmän leirimatkaosaaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Partiomatkojen projektiryhmä, Kansainvälisten yhteyksien valiokunta Pestaaja ja pestaajan yhteystiedot: Meri Malmari, meri.malmari@partio.fi

Pestin kesto: n. 1 vuosi          

Pestin kuvaus:

Partiomatkojen tuen projektiryhmän tavoitteena on edistää partiomatkailua ja etenkin lippukuntien omia leirimatkoja. Ryhmän tehtävänä on

 • innostaa lippukuntia lähtemään maailmalle
 • Kartoittaa partiomatkojen esteitä, ja kehittää ratkaisuja niiden madaltamiseksi
 • Kehittää koulutusta ja tukea partiomatkan järjestäjille
 • Auttaa piirien kv-toimijoita tukemaan lippukuntien leirimatkoja
 • Auttaa valmentajia tukemaan lippukuntien leirimatkoja

Ryhmä määrittää itse tarkemmat tavoitteet toiminnalleen ja laatii yhdessä projektisuunnitelman. Ryhmän toiminta käynnistyy syksyllä 2018 ja jatkuu seuraavaan syksyyn.

Partiomatkojen tuen projektiryhmä toimii Kansainvälisten yhteyksien valiokunnan alaisena. Ryhmään kuuluu jäseniä valiokunnasta ja sen ulkopuolelta.

Nyt ryhmään haetaan leirimatkaosaajaa.

Pestin vaatimukset:                

Leirimatkaosaajalla on kokemusta lippukunnan leirimatkan järjestämisestä. Hän tuo oman kokemuksensa ja näkemyksensä projektiryhmän työhön, ja auttaa näin tulevia leirimatkojen järjestäjiä.       

Olet oikea henkilö ryhmän leirimatkaosaajaksi, jos:

 • Sinulla on kokemusta lippukunnan leirimatkan järjestämisestä
 • Haluat jakaa kokemuksen kautta oppimaasi tuleville partiomatkojen järjestäjille
 • Innostut kansainvälisestä partiosta
 • Olet yhteistyökykyinen ja innokas tiimityöskentelijä

On toivottavaa, että leirimatkaosaajalla ei juurikaan ole aiempaa kokemusta piirin tai keskusjärjestön kv-pesteistä, jotta hän voi tuoda ryhmään aidosti lippukuntatoimijan näkökulman.


 

Euroopan Jamboree 2020 Puola: Suomen joukkueenjohtaja (johtajapari)

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainväliset yhteydet, SPH:n alainen projekti

Pestin pituus: 2018-2020

Johdettavien määrä: enemmän kuin 10

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä.

Pestin kuvaus:

 • SP:n virallisen leirimatkan järjestäminen Euroopan Jamboreelle Puolaan heinä-elokuussa 2020. Kohderyhmänä kaikki yli 14 vuotiaat partiolaiset, joukkueen koon odotetaan olevan yli 500 hlö. 
 • joukkueen johtoryhmän pestaaminen ja johtaminen
 • leirimatkan kokonaisuuden hallinta ja johtaminen

 Mitä taitoja tai kokemusta tarvitaan:

 • kokemusta kokonaisuuksien johtamisesta (esim. aiempaa projektijohtajakokemusta)
 • kokemusta projektityöskentelystä
 • kansainvälisiä leirikokemuksia partiossa      
 • sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen & kirjallinen)
 • vuorovaikutustaitoja ja kykyä johtaa ihmisiä
 • organisointikykyä ja ajanhallintataitoja 
 • kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista

Mitä pestissä pääsee oppimaan:

 • projektiosaamista, suuren projektin johtamista
 • kansainvälisessä ympäristössä toimimista
 • yhteistyötaitoja

Millaisia johtamistaitoja pestissä pääsee harjoittelemaan:

 • organisointitaitoja (projektijohtaminen, tehtävien jakaminen, ideoiden käytäntöön saattaminen)
 • visiointitaitoja (ideointi, tavoitteiden asettaminen, muiden innostaminen)
 • vuorovaikutustaitoja (osallistaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, henkilöiden johtaminen)
 • itsensä johtamisen taitoja (ajankäyttö, elämänhallinta, itsensä motivointi)
 • tiimin johtamista

Pestistä antaa lisätietoja ja hakemukset vastaanottaa: Henni Varhimo, leirimatkavastaava, kansainvälisten yhteyksien valiokunta (etunimi.sukunimi@partio.fi)

Lisätietoja: Joukkueen johtajiksi valitaan johtajapari.  Voit hakea joukkueenjohtajaksi yksin tai parina. Mikäli haette parina, kerrottehan mikä tekee teistä tehokkaan ja pätevän johtajaparin. Mikäli haet yksin mainitse asioita joissa toivot johtajaparisi täydentävän omaa osaamistasi ja kuvaile minkälaisen johtajaparin kanssa uskoisit olevasi parhaimmillasi. Lisätietoja leiristä: www.ej2020.org.

 


 

Globaalikasvatushanke 2017-18, hankkeen koulutustiimin jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Globaalikasvatushanke 2017-18 Globaalit muuttoliikkeet, hanketyöryhmä

Pestin pituus: 1 vuosi

Johdettavien määrä: 1

Pestaajan yhteystiedot: Annina Kainu, annina, annina.kainu@partio.fi, 050 525 5745

Pestin kuvaus: SP:n Globaalikasvatushanke 2017-18 järjestää vuonna 2018 kaksi koulutustapahtumaa globaalikasvatukseen ja hankkeen aiheeseen (Globaalit muuttoliikkeet) liittyen. Etsimme lisävoimia hankkeen koulutustiimiin, joka koordinoi näiden koulutustapahtumien järjestämistä.

Pestissä pääset oppimaan lisää globaalikasvatuksesta ja kehittymään kouluttajana. Voit kehittää globaalikasvatuskoulutusta ja toimia yhteistyössä muiden globaalikasvatusta tarjoavien järjestöjen kanssa. Voit vaikuttaa siihen, että globaalikasvatus partiossa on mahdollisimman laadukasta ja tavoittaa partiolaisia ympäri Suomea. Ja pääset toimimaan osana huipputiimiämme!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kokemus globaalikasvatuksesta ja koulutuksen järjestämisestä on hyödyksi pestissä, mutta voit tulla mukaan myös kartuttamaan taitojasi. Tärkeintä on kiinnostus aiheeseen eli globaalikasvatukseen ja globaaleihin muuttoliikkeisiin, ja into olla mukana tekemässä laadukasta ja kiinnostavaa koulutusta.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä opit lisää globaalikasvatuksesta, kouluttamisesta ja koulutustapahtumien järjestämisestä. Halutessasi voit tehdä ja oppia myös muita hankkeeseen liittyviä tehtäviä, esimerkiksi viestintää ja yhteydenpitoa kumppanijärjestöihin. Pestissä toimit tiimin jäsenenä, ja sovitte itsenäisesti, miten jaatte tehtävät ja toteutatte koulutukset.

Lisätietoja: Annina Kainu, Globaalikasvatushanke 2017-18, hanketyöryhmän pj, annina.kainu@partio.fi, 050 525 5745; Jenni Viitanen, SP:n kv-koordinaattori, jenni.viitanen@partio.fi