Olet täällä

Tue toimintaa

Partio kuuluu kaikille

Partiossa lapset ja nuoret kasvavat ottamaan vastuuta itsestään ja toisistaan. Partiossa toimitaan ryhmässä ja muodostetaan ystävyyssuhteita, jotka kantavat läpi elämän.

Lahjoitusten avulla turvaamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden oppia elintärkeitä kansalaistaitoja oman toiminnan kautta. Erityisen tärkeää tämä on niille lapsille ja nuorille, joille kynnys harrastamiseen on syystä tai toisesta korkea esimerkiksi fyysisen vamman tai perheen taloudellisen tilanteen takia.

Tarvitsemme tukeasi, jotta partio voi kuulua kaikille myös tulevaisuudessa!

Monta tapaa tukea toimintaamme

Tee kertalahjoitus
Suomen Partiolaiset kehittää partion kasvatusohjelmaa ja toimintaa sekä tarjoaa koulutusta, oppaita ja toimintamateriaalia. Niiden avulla tuemme partion vapaaehtoisten työtä ja tarjoamme hyvän partiokokemuksen kaikille Suomen 65 000 partiolaiselle. Tukemalla työtämme autat paremman partion rakentamisessa kautta maan.

Merkkipäivälahjoitus
Juhlista merkkipäivääsi pyytämällä ystäviäsi tekemään lahjoitus partiotoiminnan hyväksi.

Muistolahjoitus
Muistolahjoitus on kaunis tapa kunnioittaa edesmenneen läheisen muistoa.

Testamenttilahjoitus
Tee testamentti lasten ja nuorten kasvatustoiminnan hyväksi.

Yritysyhteistyö
Räätälöimme mielellämme yrityksellenne sopivan tavan tukea partiotoimintaa.

Partion Ystävät -vuosilahjoitus
Jokaisella lapsella on oikeus ystävyyteen ja yhteisöön, jossa saa kehittyä omaan tahtiin. Säännöllisenä Partion Ystävät -vuosilahjoittajana madallat lasten ja nuorten kynnystä harrastaa partiota.

Kuva: Antti Siponen