Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr

Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr on tukenut taloudellisesti jo yli puoli vuosisataa suomalaista partioliikettä. Säätiö on toiminnallaan ylläpitänyt edellytyksiä aktiiviselle ja arvostetulle lapsi- ja nuorisotoimijalle.

Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaista partioliikettä. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa myöntämällä avustuksia Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:lle, joka on suomalaisten partiolaisten keskusjärjestö.

Partio on sekä harrastus että lasten ja nuorten kasvatusjärjestö. Partio on liikkeenä Suomessa ja maailmalla erittäin elinvoimainen, tunnettu ja kunnioitettu. Partion antamat arvot ja elämänopit korostuvat yhteiskunnan murrostilanteissa. Viime vuosina partio on merkittävästi kasvattanut jäsenmääräänsä. Partio on edullinen harrastus, koska se perustuu vapaaehtoistoimintaan. Partion asema merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana on vahvistunut vuodesta toiseen ja sen vuoksi moni lahjoittaja on halunnut tukea tätä tärkeänä pitämäänsä toimintaa erimuotoisilla lahjoituksilla. Yksityiset ihmiset, entiset partiolaiset, vanhemmat sekä yritykset ja yhteisöt ovat nähneet partion tukemisen tärkeänä.

Partiosäätiön vuodesta 1960 lähtien tehty merkittävä työ on ollut mahdollista suomalaisen elinkeinoelämän, yrittäjien sekä useiden tärkeiden yksityislahjoittajien tuen avulla. Lahjoittaja voi halutessaan kanavoida tuen partiotoiminnalle Partiosäätiön kautta. Esimerkiksi joidenkin lahjoitusten tuotto voidaan ohjata partiotoimintaan Partiosäätiön kautta. Partiosäätiölle tehdyt lahjoitukset ohjataan pitkäjänteisesti ja luotettavasti suoraan lasten ja nuorten toimintaa sekä sen kehittämiseen.

Partiosäätiö tukee partion keskusjärjestöä myös myöntämällä apurahoja sekä rahoitusta hankkeisiin. Esimerkiksi Kata Jouhkin rahasto myöntää apurahoja partiolaisten kansainvälisiin koulutuksiin. Toimiva Partionjohtaja -apuraha puolestaan myönnetään nuorille vapaaehtoisille partiojohtajille henkilökohtaiseen partiokoulutukseen. 

Partiosäätiön toiminnan perimmäisenä tarkoituksena on tukea laadukkaan partiotoiminnan edellytyksiä. Partiosäätiö on ollut mukana myös partion keskusjärjestön toimitilojen eli Partioaseman hankkimisessa sekä arvostetun Value Based Leadership -koulutuksen tuottamisessa. Value Based Leadership -koulutus on nähty merkittävänä yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa ja tuen arvoisena myös yhteiskunnan sekä suomalaisen yrityselämän silmissä.

Tukemalla toimintaa Partiosäätiön kautta tuet partiotoimintaa valtakunnallisesti. Partiotoiminnan tukeminen on mahdollista myös alueellisesti ja paikallisesti piirijärjestöjen tai partiolippukuntien kautta.

Partiolaisten kunniasanalla ja partiotervehdyksen saattelemana voimme taata, että antamasi tuki partiolle tulee käytettyä täysin suomalaisten lasten ja nuorten elinvoimaiseen, terveelliseen sekä tasapuoliseen toimintaan. Tehdään yhdessä hyvä teko! Suuret kiitokset sinulle etukäteen tuestasi.