Olet täällä

Suomen Partiolaisten viralliset kannanotot ja lausunnot

7.5.2018

Ulkoilufoorumi vaatii Metsähallituksen Luontopalveluiden budjettirahoituksen nostamista 

28.3.2018
Suomen Partiolaiset tukee translakikampanjaa 

8.12.2017

Suomen Partiolaiset: Partiolaiset huolissaan globaalikasvatuksen tulevaisuudesta 
Lausunto toimitettu Ulkoministeriöön 

20.7.2017

Suomen Partiolaiset: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2017-2019

Lue lausunto

30.5.2017

Suomen Partiolaiset: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2017)

Lue lausunto

27.4.2017

Suomen Partiolaiset: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n lausunto koskien Metsähallituksen Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelmaa

Lue lausunto

20.3.2017

Suomen Partiolaiset: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n ja Suomen Suunnistusliitto ry:n lausunto koskien liikenne- ja viestintäministeriön luonnosta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

lue lausunto

Suomen Partiolaiset: Partiotyön tilastointi seurakunnissa

Lue tiedote

16.1.2017

Suomen Partiolaiset: Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle veneverolaiksi ja laiksi vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Lue lausunto

9.2.2016

Suomen Partiolaiset: Kirjallinen kuuleminen/OKM:n harrastamisen hinta-työryhmä 

Lue lausunto

18.12.2015

Suomen Partiolaiset: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yhdistyslain ja yritys- ja yhteisölain 14 §:n muuttamisesta

Lue lausunto

30.11.2015

Suomen Partiolaiset: Lausunto Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raporttiin

Lue lausunto

30.11.2015

Suomen Partiolaiset: Lausunto Nuorisolain uudistamisesta

Lue lausunto

24.11.2015

Suomen Partiolaiset: Lausunto liittyen hallituksen lakiesitykseen Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Lue lausunto 

 

31.3.2015

Partiolaiset: Kansalaisjärjestöjen roolia lasten ja nuorten liikuttajana on vahvistettava.

Lue kannanotosta

9.4.2014

Suomen Partiolaiset huolissaan nuorten harrastusmahdollisuuksista

Lue kannanotosta

18.10.2013 

Laki vapaaehtoisten rikostaustan selvittämiseksi

Eduskunnan lakivaliokunta on käsitellyt 18.10.2013 hallituksen esitystä laiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä sekä siihen liittyvistä laeista. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry on ollut kuultavana jo lain valmistelun vaiheessa.
Liitteet:
hallituksen esitys 149_2013.pdf
sp-fs_lausunto_lakivaliokunnalle_18.10.2013.pdf

18.11.2012

Suomen Partiolaiset vaatii: Nuorisovaltuusto pakolliseksi jokaiseen kuntaan!

Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry jäsenkokous haluaa nostaa suomalaiset nuoret uusien kuntapäättäjien huomion keskipisteeksi tulevalla valtuustokaudella. Suomen Partiolaiset edellyttää kuntapäättäjiltä aitoa keskustelua nuorten kanssa ja heidän ottamistaan mukaan päätöksentekoon, ei vain heidän kuulemistaan. Lue lisää kannanotosta