Olet täällä

Taustaa

Arvokeskustelu tukee partion strategiaa 2015-2018 ja sen pohjalta laadittuja Suomen Partiolaisten kaksivuotislinjauksia. Partion strategian mukaisesti haluamme, että partio kuuluu kaikille. Kaksivuotislinjausten kautta strategian toteutumista edistetään käymällä yhteistä arvokeskustelua, joka edistää partion avoimuutta. 

Partion peruskirjassa määritellään, että partioliike on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen päämäärän ja arvopohjan. Partion arvot kuvataan peruskirjassa. Partion peruskirjaan voit tutustua täällä.

Arvokeskustelun tavoitteena on selventää partion arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen kulttuuria partiossa.  

Arvokeskustelun tarkemman sisällön ja prosessin laatimiseen ovat osallistuneet Suomen Partiolaisten hallitus ja partioneuvosto. Arvokeskustelun tulokset esitellään Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa syksyllä 2018.

--

Tilläggsinformation om värdediskussionen 

Värdediskussionen stöder strategin för scoutingen 2015-2018 och Finlands Scouters tvååriga linjedragningar som baserar sig på strategin. I enlighet med strategin för scouting vill vi att scouting är för alla. Vi främjar scoutingens öppenhet genom att föra en gemensam värdediskussion.

I grundstadgan för scouterna definieras att scoutingen är öppen för alla som godkänner dess målsättningar och värdegrund. Scoutingens värderingar beskrivs i grundstadgan. Du kan bekanta dig med grundstadgan här.

Målet med att föra diskussionerna är att klargöra tolkningen av värderingarna och främja en kultur att föra värdediskussioner i scouterna.

Styrelsen och scoutrådet för Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter har deltagit i att utforma innehållet och processen för diskussionen om scoutingens värderingar. Resultatet av diskussionen presenteras på Suomen Partiolaiset- Finlands Scouters medlemsmöte hösten 2018.