Olet täällä

Arvokeskustelumateriaali

Arvokeskustelua käydään vuosina 2017-2018 useissa partiotapahtumissa ympäri Suomen. Arvokeskustelun tavoitteena on selventää arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen kulttuuria partiossa. Arvoista keskustelemisen tueksi on laadittu materiaali Arvopuntari-keskustelun käymiseen piirien, FISScin, alueellisissa ja lippukuntien omissa tapahtumissa. Ruotsinkieliset versiot materiaaleista päivitetään käännösten valmistuttua.

Arvopuntari-keskusteluissa osallistutaan arvokeskusteluun ja arvojen tulkinnan määrittämiseen. Arvopuntari-keskusteluita voi käydä maaliskuun 2018 loppuun asti. Myös tämän jälkeen materiaalia on mahdollista käyttää, mutta keskusteluiden tuloksia ei enää kerätä.

Arvopuntari-materiaalit:

--- 

Material för värdediskussion

På flera scoutevenemang runtom i Finland förs värdediskussioner under åren 2017 och 2018. Som underlag för diskussionerna erbjuds ett färdigt material. Diskussioner kan föras på olika gemensamma evenemang eller på kårens egna tillfällen.

Materialet: