Olet täällä

#kovaaosaamista- sosiaalisen median kampanja

Lauantaina 3. joulukuuta vapaaehtoiset ja vapaaehtoistyö ovat valokeilassa, kun Suomessa vietetään vapaaehtoisten päivää. 

Noin 800 000 suomalaista tekee säännöllisesti vapaaehtoistyötä. Suomen työikäisestä väestöstä tämä luku kattaa noin neljäsosan. Harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä kertyy kaiken aikaa valtavasti osaamista, jota voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin. Osaamisen tunnustamisesta hyötyvät kaikki osapuolet: yksilöt saavat eväitä työllistymiseen, kolmannen sektorin työn ja koulutuksen arvo yhteiskunnassa tulee näkyväksi ja työnantajien ymmärrys työnhakijoiden osaamisesta laajenee.

Suomen Partiolaiset ja Sitra haastavat kaikki vapaaehtoiset, järjestöt ja muut vapaaehtoistoiminnan järjestäjät mukaan #kovaaosaamista -sosiaalisen median kampanjaan, jolla muistutetaan, että vapaaehtoistyössä syntyy kaiken aikaa arvokasta osaamista! 

Kampanja käynnistyy maanantaina 28. marraskuuta ja pidämme sitä aktiivisesti yllä sunnuntaihin 4. joulukuuta asti. 

#kovaaosaamista -kampanjan idea

Kampanjan idea on yksinkertainen: haastamme erilaisissa vapaaehtoistehtävissä toimivat suomalaiset listamaan seitsemän asiaa, joita he ovat oppineet vapaaehtoistyössä sekä jakamaan tämän listan sosiaalisessa mediassa tunnisteella #kovaaosaamista. Lista voi tekstin sijasta olla myös vaikkapa kuva tai videoklippi – tyyli on vapaa!

Näin voitte olla mukana

Mikäli osallistutte kampanjaan, käytättehän postauksissa tunnistetta #kovaaosaamista mahdollisten omien tunnisteidenne lisäksi.

  • Haastakaa omat jäsenenne, vapaaehtoisenne ja muut toimijanne mukaan kampanjaan!
    Olemme tuottaneet kampanjaan mukaan lähteville järjestöille ja organisaatioille valmiita jakokuvia ja tekstiehdotuksia, joita voitte hyödyntää toimijoidenne mukaan haastamisessa. Halutessanne voitte toki tehdä myös omat jakokuvat ja/tai keksiä omiin virtoihinne sopivammat tekstit. Valmiit jakokuvat ja valmiita tekstiehdotuksia löydät tämän sivun oikeasta laidasta. 
  • Kertokaa, mitä vapaaehtoisenne oppivat!
    Haastaessanne omat toimijanne mukaan kampanjaan voitte myös tuoda esiin, mitä juuri teidän vapaaehtoistehtävissänne voi oppia! 
  • Haastakaa muita toimijoita mukaan sekä osallistukaa keskusteluun somessa tunnisteella #kovaaosaamista!
 Teemaan virittäytyäksesi voit tutustua myös partiolaisten tarinoihin, millaista osaamista he ovat vapaaehtoistyössään hankkineet.
 
 Kuva: Anna Enbuske