Olet täällä

#kovaaosaamista

Suomen Partiolaiset ja Sitra aloittivat syyskuussa 2016 vuoden mittaisen yhteistyöhankkeen. Hankkeen tavoitteena on tehdä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitusta osaamisesta tunnettua ja kiinnostavaa oppilaitoksille ja työelämälle.

Joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä ja vapaaehtoistyötä tehdään keskimäärin 18 tuntia kuukaudessa. Harrastustoiminnassa ja vapaaehtoistyössä hankitaan osaamista, josta on hyötyä niin yksilölle, työelämälle kuin yhteiskunnallekin. Suuri osa tästä osaamisesta jää kuitenkin valitettavasti näkymättömiin.

Ongelman ratkaisemiseksi Suomen Partiolaiset ja Sitra haluavat nostaa esiin konkreettisia tapoja, joilla virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella kertynyttä osaamista voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Osaamisen tunnistamisesta hyötyvät kaikki osapuolet: yksilö saa eväitä työnhakuun, kolmannen sektorin työn ja koulutuksen arvo yhteiskunnassa tulee näkyväksi ja esimerkiksi työnantajien ymmärrys työnhakijoiden osaamisesta laajenee.

Virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuma oppiminen eli niin sanottu epävirallinen ja arkioppiminen ovat Euroopan unionissakin tunnistettuja asioita. EU:n neuvosto on antanut jo vuonna 2012 suosituksen (20.12.2012), jonka mukaan Euroopan unionin jäsenmaissa olisi vuoteen 2018 mennessä luotava kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioonottavat järjestelyt, joiden perusteella ihmiset saavat validoitua epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä hankkimansa tiedot, taidot ja osaamisen. Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen näkyväksi tekemistä helpottava kehitystyö onkin erittäin ajankohtaista sekä EU:n neuvoston suosituksen että ammatillisen koulutuksen reformin vuoksi. Mainitsemattakaan elinikäiseen oppimiseen, nuorisotakuuseen sekä (nuoriso)työttömyyden ja syrjäytymiseen ehkäisyyn liittyviä näkökulmia.

Partiossa on tehty pitkäjänteistä kehitystyötä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen näkyväksi tekemiseksi vuodesta 2013.

Löydät jo nyt lisätietoja monista partion keinoista osaamisen näkyväksi tekemiseksi seuraavien linkkien kautta:

Nyt hankkeen aikana tämä osaamisen validointityö mallinnetaan. Käytännönläheinen kuvaus aiheesta sekä partion käyttämistä työkaluista ja niiden käyttämisestä julkaistaan syksyllä 2017, jolloin se on kaikkien hyödynnettävissä. Kuvauksessa syvennetään erityisesti näihin työkaluihin:

  • Kertyneen osaamisen dokumentointi sekä oppilaitos- ja työelämäyhteistyö
  • Järjestöllisen koulutuksen validointi
  • Osaamisperusteinen vapaaehtoistyön pestausmalli
  • Sähköiset osaamismerkit

Lisätietoja #kovaaosaamista -hankkeesta löydät myös Sitran hankesivulta.

 
Kuva: Anna Enbuske

Story of a scout

Miten Sonja on hyödyntänyt partiossa hankkimaansa osaamista?

 
Pitkällä partiotaustalla oli iso merkitys siinä, että olen saanut nykyisen työpaikkani. Valintakriteereinä olivat korkeakoulututkinto, kokemus projektityöskentelystä ja kokemus nuorisoalalta - näistä viimeisen olen kartuttanut lähes kokonaan partiossa. Töissä hyödynnän partiossa oppimaani, mm. projekti-, johtamis- ja talousosaamista, päivittäin. Useat partiossa tutuiksi tulleet koulutus- ja ryhmätyöskentelyn menetelmät olen ottanut käyttöön myös töissä.

- Sonja, partiojohtaja