Saraste, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri
Evo, Hämeenlinna 30.7.–7.8.2012

Tavoitteiden toteutumisen arviointi

Hei,

alla Sarasteen arviointitiimin suunnitelma kyselyistä tutkimuksista, joilla voidaan tukea ja mitata leirin tavoitteiden toteutumista. Leirin tavoitteet ovat varsinainen syy järjestää leiri, joten niiden toteutuminen on ensisijaisen tärkeää.

Jaamme suunnitelmamme, jotta leirin tekijät ja muu yleisö voisi arvioida työtämme, löytää virheitä ja keksiä parannusideoita – ole siis rohkeasti yhteydessä Leo Jäppiseen, Eeva-Maija Turpeiseen, Anne Kantolaan, Nino Ilveskeroon, Eetu Kujalaan, Jaakko Weuroon tai arviointipäällikkö Mikko Pörin (mikko.pori(ätmerkki)partio.fi tai 0407374087) sellaisen havaitessasi.

PIIRILEIRIN 2012 TAVOITTEET

1. Leiri tukee piirin strategian pääteemojen toteutumista

Tavoitteena on, että leiri tukee Piirin Suunnan pääkohtien – Laatu, Näkyvyys, Avoimuus – toteutumista.

Tämän Piirin Suunnan toteutumiseen tähtäävä tavoitteen toteutumista mitataan muiden tavoitteiden yhteydessä kerättävien tietojen perusteella. Olennaista tämän tavoitteen toteutumisen – ja sen arviomisen – osalta on, että leiri saa aikaan positiivisia muutoksia lippukuntien ja yksittäisten partiolaisten toiminnassa sekä ympäröivässä yhteiskunnassa, partion julkisuuskuvassa pääkaupunkiseudulla ja partiolaisten ja ei-vielä-partiolaisten suhtautumisessa.

Eli
a.)  jokaisessa lippukunnassa toteutetaan partio-ohjelmaa kaikissa ikäkausissa (HUOM! ei vain sitä, että oliko ohjelma “mielenkiintoista” tai edes toimivaa leirin kontekstissa)
b.) partio näkyy monipuolisesti pääkaupunkiseudulla
c.) partioon on helppo tulla mukaan kaikkialla, taustasta riippumatta

2. Leiri toteuttaa partio-ohjelmaa ja tukee sen laadukasta käyttöä kaikissa ikäkausissa ja ikäkausiryhmissä ennen leiriä, leirillä ja leirin jälkeen.

Lisäksi ohjelmaa ohjataan tarjoamalla ohjelmapisteille itsearviointilomake ennen leiriä.

 • Jokaiselle osallistujalle tarjotaan oman ikäkautensa mukaista ohjelmaa.
  • Laadullinen arviointi leirillä – 20%
  • Laajat kyselyt leiriläisten kokemuksista ohjelmapisteissä – 30%
   • “Asteikolla 1-5, kerro mitä pidit kokemastasi?”
   • “Paljonko opit uusia asioita?”
   • “Oliko ohjelma sopiva ikäisellesi?”
  • Leirin jälkeinen kysely kaikille osallistujille – 30%
   • ohjelmasta: “Oliko mielenkiintoinen?”
   • ohjelmasta: “Opitko uusia asioita?”
   • ohjelmasta: “Oliko ikäiselleni sopiva?”
  • Kysely lippukunnille leirin jälkeen – 20%
   • “Sarasteen ohjelmasta löytyi uutta tekemistä ja ideoita, joiden avulla lippukuntalaistemme partiotaidot vahvistuivat.”
   • “Lippukuntalaisemme saivat tehtyä Sarasteella tarpeellisia askeleita tai aktiviteetteja, joita lippukuntamme ei ole pystynyt tai osannut järjestää”
 • Leiri tukee lippukuntien leiri- ja retkitoimintaa.
  • Leirin jälkeinen kysely kaikille osallistujille – 50%
   • “Sarasteen jälkeen minun on helpompi osallistua lippukuntani retkille ja leireille esim. leirillä oppimieni taitojen takia”
  • Kysely lippukunnille leirin jälkeen – 25%
   • “Mitä retki- ja leiritaitoja opimme Sarasteella, joita voimme hyödyntää lippukuntamme toiminnassa tulevaisuudessa?”
  • Lisääntynyt retki- ja leiritoiminta vuosiselosteiden tuloksista – 25%
 • Leiri tukee piirin lippukuntien yhteistyötä.
  • Kysely lippukunnille leirin jälkeen – 100%
   • “Sarasteella tai Sarasteelle valmistautuessamme lippukuntamme tutustui toiseen lippukuntaan, jonka kanssa teemme  yhteistyötä jatkossakin.”

3. Piirileirille on helppo osallistua

 • Leiri tukee partiolaisten jäsenmäärän kasvua ja ei-vielä-partiolaisten osallistuminen on mahdollista.
  • Kysely lippukunnille ennen leiriä – 20% ensimmäisestä lauseesta
   • “Saraste-posti (esim. mainoskortit, juliste Ei-Vielä-Partiolaisille, muut julisteet, lpk-postin info) auttoi  lippukuntaamme markkinoimaan partiota?”
  • Kysely lippukunnille leirin jälkeen – 80% ensimmäisestä lauseesta
   • “Kuinka monta uutta jäsentä arvioitte saavanne lippukuntaan Sarasteen kautta tai avulla (esim. evp)?”
  • Leirin jälkeinen kysely kaikille osallistujille – 50% jälkimmäisestä kyselystä
   • “Kutsuin / olisin voinut kutsua kaverini, joka ei ole vielä partiossa, mukaan leirille”
  • tavoitteena ollut 400 evp, nyt n. 420, tämä on hyvä – 50 % jälkimmäisestä lauseesta
 • Leiriä toteutettaessa huomioidaan kohderyhmien (ikäkaudet, ikäkausien vanhemmat, sisut, ulkomaalaiset, evp, maahanmuuttajat) erityisvaatimukset.
  • Tutkimuksia leirillä – lähes koko tavoitteen arviointi %
  • Kysely lippukunnille ennen leiriä – 10% (jos ilmenee)
   • “Nämä asiat olivat haasteellisia leirille valmistautuessa lippukuntamme näkökulmasta?”
  • Kysely lippukunnille leirin jälkeen – 50% kohdasta ikäkausien vanhemmat
   • “Saraste-piirileiri oli lippukuntalaisten vanhempien mielestä yhtä tuttu ja turvallinen kuin lippukuntaleiri.”
 • Leirille osallistuminen tehdään helpoksi, erityisesti vanhempien ikäkausien osalta.
  • Kysely lippukunnille ennen leiriä – 20 %
   • “Saraste-posti (esim. mainoskortit, juliste Ei-Vielä-Partiolaisille, muut julisteet, lpk-postin info) auttoi  lippukuntaamme markkinoimaan piirileiriä?”
   • “Nämä asiat olivat haasteellisia leirille valmistautuessa lippukuntamme näkökulmasta?”
   • “Lippukuntamme on helppo osallistua piirileirille.”
  • Leirin jälkeinen kysely kaikille osallistujille – 40%
   • “Leirille ilmoittautuminen oli mielestäni helppoa”
  • Leirin jälkeinen kysely kotiinjääneille – 40%
   • “Vaikuttivatko jotkut seuraavista syistä poisjääntiisi Sarasteelta?”
 • Leirin hinta on kohtuullinen piirileirihintaluokassa.
  • Kysely lippukunnille ennen leiriä – 20%
   • “Lippukuntamme maksoi osan leiriläisten osallistumismaksusta, koska hinta oli liian korkea?”
  • Leirin jälkeinen kysely kaikille osallistujille – 40%
   • “Leirin hinta (7-9 -vuotiaat 95 € / muut 130 €) oli kohtuullinen”
  • Leirin jälkeinen kysely kotiinjääneille
   • “Vaikuttivatko jotkut seuraavista syistä poisjääntiisi Sarasteelta?” – 40% ja jos hinta..

4. Leiri näkyy laajasti ja positiivisesti mediassa

 • Leiri hyödyntää ja vahvistaa partion brändiä.
  • Leirin jälkeinen kysely kaikille osallistujille
   • “Leiri oli osallistava / innostava / vaikuttava”
   • “Leirin viestintä ja materiaalit olivat osallistavia / innostavia / vaikuttavia”
   • “Mediassa välittynyt kuva leiristä oli osallistava / innostava / vaikuttava”
  • Leirillä vierailleiden median edustajien määrä, tavoite XX
  • Leirillä vierailleiden kutsuvieraiden määrä, tavoite XX
  • Leiristä julkaistujen positiivisten juttujen määrä eri medioissa. Tavoite XX lehti-, tv-, tai radiojuttua.
   • Määrällinen ja laadullinen arviointi
 • Leirin näkyy erityisesti pääkaupunkiseudulla.
  • Leiristä julkaistujen juttujen määrä pääkaupunkiseudulla näkyvissä/kuuluvissa medioissa. Tavoite XX lehti-, tv-, tai radiojuttua.
   • Määrällinen arvionti
  • Leirin näkyvyys sosiaalisissa medioissa (valittava vielä erikseen, mitkä palvelut) ja käydyn keskustelun määrä ja sävy.
   • Laadullinen arviointi
  • Haastatellaan vanhempia vierailupäivänä. Tavoite: XX% vanhemmista on huomannut leirin medioissa vähintään kerran.
   • Määrällinen arviointi
 • Leirin viestintä on linjassa ja koordinoitu piirin muun viestinnän kanssa.
  • Haastatellaan leirin aikana / jälkeen toimiston, piirin ja leirin viestintäihmiset (1-2 edustajaa kustakin).
   • Laadullinen arviointi

5. Leirille osallistuu vähintään 4000 pääkaupunkiseutulaista partiolaista.

(ei tarvitse arvioida, lisäksi muut kyselyt selvittävät tulokseen liittyviä tietoja)