Saraste, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri
Evo, Hämeenlinna 30.7.–7.8.2012

Tavoitteet

Sarasteelle on asetettu viisi tavoitetta, joiden eteen me kaikki tehdään hommia. Saraste on piirin vuoden 2012 päätapahtuma, joka vaikuttaa jokaisen osallistujan luihin ja ytimiin! Piirileirillä tehdään merkittävä osa koko vuoden partiotoiminnasta ja sen tulokset kantavat myös pitkälle tulevaisuuteen. Sen takia on tärkeää, että meillä kaikilla on sama suunta.

Jos olet kiinnostunut tavoitteiden toteutumisesta ja toteutumisen arvioinnista käy tutustumassa arviointiin!

Saraste tukee piirin strategian pääteemojen toteutumista.

Piirileiri on laadukas, avoin ja näkyy kauas!

Saraste toteuttaa partio-ohjelmaa ja tukee sen laadukasta käyttöä kaikissa ikäkausissa ja ikäkausiryhmissä ennen leiriä, leirillä ja leirin jälkeen.

Jokaiselle osallistujalle tarjotaan oman ikäkautensa mukaista ohjelmaa. Saraste tukee lippukuntien leiri- ja retkitoimintaa. Saraste tukee piirin lippukuntien yhteistyötä.

Sarasteelle on helppo osallistua

Saraste tukee partiolaisten jäsenmäärän kasvua ja ei-partiolaisten osallistuminen on mahdollista. Sarastetta toteutettaessa huomioidaan kohderyhmien erityisvaatimukset. Osallistuminen tehdään helpoksi, erityisesti vanhempien ikäkausien osalta: leirimaksu on edullinen ja ilmoittautuminen on helppoa ja joustavaa.

Saraste näkyy laajasti ja positiivisesti mediassa

Saraste hyödyntää ja vahvistaa partion brändiä. Saraste näkyy erityisesti pääkaupunkiseutulaisessa mediassa. Viestintä on linjassa ja koordinoitu piirin muun viestinnän kanssa.

Sarasteelle osallistuu vähintään 4000 pääkaupunkiseutulaista partiolaista.