Peruutusehdot

lmoittautuminen, sitovuus ja peruutusehdot

Leirimatkalle voi ilmoittautua 31.10.2016 saakka. Ilmoittautuminen Suomen Moot joukkueeseen tapahtuu verkkolomaketta käyttäen. Ilmoittautumisesta tulee sitova, kun osallistumismaksun ensimmäinen erä on maksettu eräpäivään mennessä.

Tämän jälkeen Suomen joukkueen johto toimittaa tiedot joukkueen jäsenistä Islannin Moot-organisaatiolle. Moot-organisaatio pyytää sitten osallistujia tarkistamaan tietonsa ja täydentämään ilmoittautumisensa Mootin järjestelmässä vuoden loppuun mennessä.

Peruutuksen voi tehdä ilman kuluja ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Peruutus on tehtävä Suomen Partiolaisten keskustoimistoon osoitteeseen info@partio.fi . Jos peruutus tehdään pakottavasta syystä sen jälkeen kun ilmoittautumisesta on tullut sitova, mutta viimeistään kahta kuukautta ennen leirimatkan alkua, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry pidättää tai perii osallistumismaksusta sen osan, joka vastaa aiheutuneita kuluja.

Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin kahta kuukautta ennen tapahtumaa, osallistumismaksun voi saada takaisin vain pätevän syyn perusteella (oma tai lähiomaisen vaikea sairaus tai kuolema tai vastaava syy) ja mahdollista lääkärintodistusta vastaan. Tällöinkin järjestäjällä on oikeus pidättää tai periä osallistumismaksusta se osa, joka vastaa aiheutuneita kuluja. Ilmoittautuneella voi olla mahdollisuus saada korvausta näistä kuluista omasta vakuutuksestaan. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa tapahtuma yleisissä force majeure -tilanteissa (sota, kapina, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa tai kohdealueella). Tällöin osallistujille palautetaan osallistumismaksu vähennettynä aiheutuneilla kuluilla.

Suomen joukkueen maksimi osallistujamäärä on 100 henkilöä, lisäksi ISTejä ei voi olla enempää kun osallistujia. Oheismatkalle mahtuu mukaan 45 henkilöä. Kaikki paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumalla matkalle hyväksyt, että mikäli leirimatka kokonaisuudessaan tuottaa tappiota, voidaan budjetin ylittävät kulut periä osallistujilta jälkikäteen. Matkan jäädessä voitolle, ylijäämä palautetaan osallistujille, mikäli se on vähintään 50 euroa osallistujaa kohden. Palautuksesta vähennetään toimituskulut (vuonna 2016 viisi euroa/ hlö).

Hyväksyn, ettätapahtumassa saatetaan valo- tai videokuvata ja kuvia voidaan käyttää partionviestinnässä ja markkinoinnissa. Lisäksi annan Suomen Partiolaisille luvan käyttää yhteystietojani kv-matka-aiheisessa järjestöviestinnässä.


Vakuutukset, säännöt ja turvallisuus

Osallistujien on huolehdittava tarvittavasta vakuutusturvastaan itse. Osallistujien on tutustuttava partiovakuutuksen ehtoihin, ja täydennettävä omaa vakuutusturvaansa itse. Kattava matka- ja matkatavaravakuutus on suositeltu.

Leirimatkan aikana jokainen edustaa suomalaista partiotoimintaa. Siksi matkustettaessa pidetään sinivalkoista kansainvälistä partiohuivia kaulassa ja käyttäydytään partiomaisesti. Leirimatka on päihteetön. Islannin lainsäädäntö on ankara nuorisojärjestön ja päihteiden suhteen, näin ollen Mootilla vallitsee nolla-toleranssi ja alkoholin ja muiden päihteiden hallussapidosta ja käytöstä seuraa välitön poistaminen tapahtumasta.

Mikäli osallistuja vakavasti vaarantaa muiden osallistujien turvallisuuden tai muutoin vakavasti rikkoo tapahtuman sääntöjä, voidaan hänet poistaa tapahtumasta matkanjohtajan päätöksellä. Tällöin osallistuja vastaa itse poistamisen aiheuttamista kustannuksista, eikä hänellä ole oikeutta saada hyvitystä maksetusta osallistumismaksusta.