Osaamismerkit ovat erinomainen keino näyttää partiossa hankittua osaamistaan haluamissaan verkostoissa. Osaamismerkin yhtenä tarkoituksena on auttaa tekemään näkyväksi osaaminen, jota on kertynyt koulu- tai työmaailman ulkopuolella kuten harrastuksissa tai vapaaehtoistyössä. Löydät lisää tietoa osaamismerkeistä Suomen Partiolaisten verkkosivuilta .

Osaamismerkkiä voi hakea itselleen sähköisellä hakemuksella . Jokaiselle merkille on oma hakemuksensa. International Experience Badgen kohdalla kannattaa erityisesti korostaa jamboreella saatua kansainvälistä osaamista ja kansainvälistymiskokemuksen ainutlaatuisuutta.

Osaamismerkkejä, jotka ovat kuin suoraan jamboreelähtijöille tarkoitettuja:

  • Ryhmän johtajana leirillä osaamismerkki
  • Ohjaajana leirillä osaamismerkki
  • Varainhankintaosaajan osaamismerkki
  • Retkikokin osaamismerkki
  • International Experience Badge

Kuten nimistäkin näkee, osaa merkeistä voivat hakea vain johtajatehtävissä tai muissa vastuutehtävissä leirillä olevat. IST:it ja leirilippukunnanjohtajat voivat tarkastella merkkien suorituskriteerejä, ja verrata niitä omaan vastuutehtäväänsä jamboreella sekä toki aiempaan hankittuun osaamiseen.

International Experience Badge ja Varainhankintaosaaja sopivat kaikille. International Experience Badge on aivan uuden uutukainen merkki, joka on suunniteltu juuri jamboreeta silmällä pitäen. Toki merkkiä voivat jatkossa hakea muihin kv-partiotapahtumiin osallistuvat, mutta nyt merkki on jaossa ensimmäistä kertaa. Retkikokki on erityisesti leiriläisten ulottuvilla, jotka huolehtivat kiertävissä vuoroissa oman leirilippukuntansa muonituksesta. IST:it syövät työntekijöille tarkoitetuissa ruokailuteltoissa.

INTERNATIONAL EXPERIENCE BADGE

Osaamismerkki myönnetään henkilölle, jolla on kokemusta kansainvälisestä toiminnasta. Hän osaa verkostoitua kansainvälisesti ja kommunikoida eri kulttuureista tulevien kanssa. Hän on kiinnostunut monipuolisesti kulttuureista ja globaalista ympäristöstä. Hän haluaa rakentaa ystävyyttä yli rajojen.

Merkin saanut

  • on osallistunut kansainväliseen toimintaan ja jakanut kokemuksia edistäen samalla kotikansainvälisyyttä.
  • on oppinut uutta kulttuurien monimuotoisuudesta.
  • osaa toimia vuorovaikutteisesti eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa.
  • kykenee luomaan kansainvälisiä verkostoja ja ylläpitämään niitä.

VARAINHANKINTAOSAAJA

Varainhankinta on ihan oma taitolajinsa. Teoriassa varainkeruun suunnittelu ja ideointi on vielä helppoa, mutta vasta toteuttamisessa todellinen osaaja punnitaan. Onnistuminen mitataan tilille karttuvalla rahasummalla ja muilla mahdollisilla materiaalilahjoituksilla.

Varainhankinnan osaamismerkillä voit jatkossa osoittaa olevasi mieletön rahasampo ja kekseliäs varojen kartuttaja. Osaamismerkkitodistuksella voit osoittaa esimerkiksi kesätyöpaikkaa hakiessasi, että sinulla on osaamista ja näyttöä varainhankinnasta. Osaamismerkkiä vastaan voi olla jopa mahdollista saada hyväksiluetuksi opintopisteitä tulevissa opinnoissasi.

Voit hakea osaamismerkkiä millaisesta partion varainhankintatempauksesta tahansa. Adventtikalenterien myynti ja muut jouluun liittyvät varainhankintatempaukset lienevät niitä kaikkein yleisimpiä tapoja kartuttaa oman ryhmän tai lippukunnan kassaa. Uskomme silti, että jamboreelle lähtijät onnistuvat kehittämään vieläkin omaperäisempiä varainkeruuideoita.

Jos olet jo kerännyt jamboreekassaasi rahaa omilla varainkeruukampanjoilla, voit vaikka heti hakea itsellesi Varainhankintaosaajan osaamismerkin . Ja vielä on hyvin aikaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia varainkeruutempauksia ennen matkaa jamboreereissua varten. Kannattaa tarttua tuumasta toimeen!