Jamboree-sanasto

Mikä ihmeen IST? NHQ? Jamboree-suomi-sanakirja kokoaa jamboreesanastoa yhteen paikkaan. Täällä suomentuu.

Site-run

Home Hospitality
Jokainen leiriläinen osallistuu Japanin jamboree-organisaation järjestämään Home hospitality –ohjelmaan, mikä tarkoittaa parin päivän vierailua japanilaiseen perheeseen. Perhevierailun aikana voi oppia ymmärtämään japanilaista kulttuuria ja arkea. IST:n jäsenet eivät valitettavasti voi osallistua ohjelmaan. Home hospitality sijoittuu oheismatkan ja jamboreeleirin väliseen aikaan.

IST
IST tulee sanoista international service team. Jamboreen aikaan yli 18-vuotiaat jamboreelle lähtijät ovat osa IST:tä, eli palveluleiriläisiä. Palveluleiriläisiä itseäänkin kutsutaan kirjainlyhenteen vuoksi isteiksi. He työskentelevät leirillä eri tehtävissä mahdollistaen leiriläisille ja itselleen unohtumattoman elämyksen. IST:n jäsenten on osattava joko ranskaa tai englantia.

Jamposti
Jamposti on Suomen joukkueen oma lehti ja yhteishengen luoja. Ennen jamboreeta se ilmestyy verkossa jamboree.fi-sivustolla WA-osiossa. Jampostissa luodaan katsetta kohti Japania, nostatetaan matkakuumetta ja jaetaan vinkkejä matkalle. Leirin aikana Jamposti muuttuu paperiseksi ilmoitustauluille tulostettavaksi leirilehdeksi, jonka kautta Suomen joukkueen tieto kulkee ympäri jamboreeleiriä.

Jamppi
Kaikenlaisilla nimillä sitä rakasta lasta (jamboreeta) haukutaankin.

NHQ
NHQ tulee sanoista national headquarters. Jokaisella joukkueella on oma NHQ, jossa toimii joukkueen toimisto ja johto. NHQ:sta koordinoidaan joukkueen toimintaa jamboreeleirillä, harjoitetaan kansainvälistä partiodiplomatiaa ja hoidetaan yhteyksiä koti-Suomeen.

Suomi-näyttely
Jokainen jamboreelle osallistuva partiomaa rakentaa omasta maastaan kertovan näyttelyn. Suomi-näyttelyssä esitellään suomalaista kulttuuria, tapoja ja yhteiskuntaa. Lisäksi näyttelyssä on esillä suomalaisia yrityksiä sekä heidän tuotteitaan ja palveluitaan. Suomi-näyttely rakennetaan yhteistyössä suomalaisyritysten kanssa.

Swoppaus
Swoppaus on partiotavaroiden vaihtoa. Eri maissa partiolaisten asut ja tunnukset ovat eri näköisiä, ja kansainvälisillä leireillä tavaroiden vaihtoon avautuu oivallinen tilaisuus! Eritoten suomalaisten väiskit ovat muiden maiden partiolaisten silmissä kuumaa kamaa.

Oheismatka
Suomen joukkueen jamboreematkaan kuuluu itse jamboreeleirin lisäksi kiertomatka Japaniin. Noin viikon mittaisella oheismatkalla käydään ennen jamboreeleiriä. Sen aikana kierrellään Japania ristiin rastiin, käydään miljoonakaupungeissa ja tutustutaan japanilaiseen kulttuuriin. IST:n jäsenet voivat valita, osallistuvatko oheismatkalle vai eivät.

WA!
WA on Japanin jamboreen teema. Se tarkoittaa mm. WA on jamboreen hyvä fiilis, joka on kaikkialla. Se tarttuu, innostaa ja tempaa mukaansa! WA!

Jäikö jokin sana selittämättä? Ota yhteyttä: japaninjamboree2015(a)gmail.com