Kotimaa-teema

Tässä teemassa tutustutaan kodin ja kotimaan käsitteisiin ja pohditaan, mitä kaikkea kotimaa voi eri ihmisille merkitä.

1. Mun koti
2. Sun koti
3. Suomi-kuva
karavaani
Kuva: hugovk, Creative Commons

1. Mun koti

Pohdinta: Millaisia mielikuvia kotimaahasi liittyy? Entä stereotypioita? Mitkä asiat itse toisit ensimmäisenä esille, jos sinun pitäisi kuvailla kotimaatasi ihmiselle, joka ei ole kuullut siitä koskaan? Oletko törmännyt kotimaahasi liittyviin ennakko-oletuksiin tai mielikuviin esimerkiksi ulkomailla? Mitä ne olivat? Miltä se tuntui? Mistä kotimaahasi liittyvistä mielikuvista olet ylpeä? Entä onko asioita, jotka haluaisit kotimaasi imagossa muuttaa?

Tekeminen 1: Tehkää musiikkivideo, lyhytelokuva, animaatio, sarjakuva, räppi, käpylehmäkollaasi, maalaus, runo, flash mob -performanssi tai mikä tahansa tuotos, jolla kerrotte kotimaastanne sellaisena kuin haluaisitte sen maailmalle esitellä.   

Some: #japaninjamboree, #joinin, #munkoti, #myhome

jurtat2Kuva: Mandala Travel, Creative Commons

2. Sun koti

Pohdinta: Koti voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Toinen löytää kotinsa paikasta, toinen muista ihmisistä. Koti voi pysyä samana tai vaihtaa muotoaan. Mikä tekee kodista kodin? Mikä merkitys ihmiselle on sillä, että on paikka, jota kutsua kodiksi?

Tehtävä: Kysykää muualla kuin omassa kotimaassanne asuvilta heidän kotikäsityksistään. Missä heidän kotinsa on – ja mikä tekee kodista kodin? Millainen paikka on koti? Mikä kodissa on tärkeintä?

Vastaajia voitte löytää esimerkiksi muiden jamboreejoukkueiden Facebook-sivuilta, ystävyyslippukunnista, kaverinkavereista – tai omista naapureista.

Vaikeusastetta voi nostaa esimerkiksi pyrkimällä keräämään vastauksen jokaiselta maapallon mantereelta.

Kun olette keränneet vastauksia mahdollisimman monesta maailmankolkasta, kootkaa ne yhteen esimerkiksi maailmankartalle, blogipostaukseen, tai kollaasiksi kolon seinälle.

Jälkipohdinta: Yhdistääkö jokin kaikkia kartoittamianne koteja?

Some: #japaninjamboree, #joinin, #sunkoti, #worldisahome

lordiKuva: Sami Köykkä, Creative Commons

3. Suomi-kuva

Jamboreella jokainen partiolainen on paitsi harrastuksensa ja partiolaisten maailmanjärjestön myös oman kotimaansa lähettiläs. Joukkueemme muovaa käytöksellään kuvaa, joka maailmalle välittyy Suomesta. Jamboreen osallistujat ovat oman kotimaansa tärkein käyntikortti!

Lisäksi joukkueen NHQ järjestää perinteisen Suomi-näyttelyn, jossa suomalaisuutta esitellään maailmanleirin vierailijoille.

Mutta mitä ”suomalaisuus” oikeastaan on – ja kuka sen määrittelee?

Tehtävä 1: Pyytäkää lähipiiriänne, Facebook-kavereitanne, ohikulkijoita ja paikallisella nähtävyydellä vaeltavia turisteja kertomaan, mitä heille tulee ensimmäisenä mieleen sanoista ”Suomi” tai ”suomalaisuus”. Miten eri-ikäisten vastaajien vastaukset eroavat? Entä suomalaisten ja ulkomaalaisten? Mistä tämä voi johtua? Vastasivatko vastaukset ennakko-odotuksia?

Tehtävä 2: Ottakaa, kootkaa, maalatkaa tai askarrelkaa omien ja keräämienne Suomi-mielikuvien ja -käsitysten pohjalta Suomi-kuva. Suomi-kuvat voi jakaa muille somessa.

Some: #japaninjamboree, #joinin, #suomikuva, #myfinland