avoimet pestit

IST-pestit

ISTien pestitoiveet kerätään sähköisesti tämän sivun kautta. Suomen joukkue toimittaa pestitoiveet kootusti Japanin leiriorganisaatiolle. Järjestäjät eivät vielä ole avanneet pestitoiveiden ilmoittamiseen tarkoitettua verkkoportaalia, joten emme voi vielä olla täysin varmoja, mitä kaikkea pestitoiveiden osalta kysytään. Tämän vuoksi Suomen joukkuekaan ei kerää toiveita vielä.

Tarjolle tulevat pestivaihtoehdot ovat kuitenkin jo selvillä. Voit tutustua niihin englanninkielisestä pestiluettelosta. Tarjolla on myös ranskankielinen versio .

Kaikille ei voida taata pääsyä toivomaansa pestiin. Tämän vuoksi valmistaudu esittämään kolme pestitoivetta. Pestit jakautuvat 14 luokkaan (luettelossa olevassa taulukossa lihavoituna department), joista osassa (lihavoimattomat) voi esittää tarkempia toiveita. Esimerkiksi ohjelmatiimiin halutessaan (Onsite programme department) voi pyrkiä viiteen eri ohjelmalaaksoon töihin (GDV, culture, science, water, faith & believes).

Kaikkien kolmen pestitoiveen on oltava eri luokista (eri departments). Et voi siis esimerkiksi pyrkiä sekä vesilaaksoon että tiedelaaksoon töihin.

Pyrimme toimittamaan suomalaisten toiveet Japaniin vuoden loppuun mennessä. Ilmoitamme heti, kun ryhdymme keräämään pestitoiveita. Seuraa viestintää.

Englannin- ja ranskankieliset pestikuvaukset:
Englanniksi
Ranskaksi