Yhteisten sääntöjemme noudattaminen takaa sen, että jamboreematkastamme tulee jokaiselle unohtumaton kokemus. Meillä on oikeus onnistuneeseen matkaan ja velvollisuus auttaa toisiakin viihtymään.

Meillä kaikilla on samat säännöt, me tulkitsemme niitä samalla tavalla ja tarvittaessa annettavat sanktiot ovat kaikille samat. Joukkueen jäseninä olemme sitoutuneet noudattamaan näitä sääntöjä. Näiden sääntöjen lisäksi joukkueella on ohjeita matkustamista ja leirielämää varten.

 

1. Edustamme koko matkan ajan Suomen partiolaisia, käyttäydymme partiomaisesti  ja toimimme hyvänä esimerkkinä

 • Suomalaisilla on hyvä maine, käyttäydymme siis sen mukaisesti.

2. Kunnioitamme toisia ihmisiä sekä vieraita kulttuureja janiiden tapoja

3. Teemme päätökset yhdessä aina kun se on mahdollista ja pysymme tehdyissä päätöksissä

 • Merkittäviä päätöksiä voi tehdä yksin vain silloin, kun se on välttämätöntä.

4. Noudatamme vartiojärjestelmää sekä matkalla että leirillä

5. Osallistumme kaikkeen suunniteltuun ohjelmaan

6. Teemme meille annetut tehtävät hyvin ja määräajassa

7. Tarjoamme sekä pyydämme apua ja puutumme ongelmiin heti

 • Leirilippukunnanjohtajat ovat vastuussa leiriläisistä, mutta myös IST:ien on autettava heitä ja ohjattava leiriläisiä tarvittaessa.

8. Huolehdimme omasta ja partioystäviemme levosta

 • Leirialueella pidetään kiinni yhteisistä hiljaisuussäännöistä. Hiljaisuuden aikaan liikkumista leirialueella on vältettävä.
 • Leiriläisten on oltava leirilippukunnan alueella kello 22.30. Sen jälkeen ennen hiljaisuutta voi hoitaa ainoastaan tavallisia iltatoimia, kuten peseytyä tai käydä WC:ssä alaleirin pesutiloissa.
 • Matkan aikana hiljaisuus on vastaavasti kello 23.00 –6.30.

9. Liikumme aina niin, että kaikilla on turvallista, ja huolehdimme toinen toisistamme

o Tukholmassa ja leirin ulkopuolella on aina liikuttava pienissä ryhmissä, ei yksin. Leiriläiset kulkevat lähtökohtaisesti aina leirilippukunnanjohtajan kanssa.

 • Poistuttaessa leirialueelta muuten kuin ohjelmiin tai omaan IST-työtehtävään on ilmoittauduttava NHQ:ssa sekä lähtiessä että palattaessa. Leirialueen ulkopuolella liikut omalla vastuulla.

Johtajaikäisten yöpyminen sekä leiriläisten käynti (muuten kuin ohjelmissa) leirialueen ulkopuolella on mahdollista vain hyvin poikkeukselliseti ja joukkueenjohtajan luvalla.

10. Noudatamme Suomen Partiolaisten päihdelinjauksia

 • Kaikenlainen huumeisiin sekaantuminen on ankarasti kielletty. Huumeiden hallussapidosta, käytöstäja yrityksistä hankkia huumeita ilmoitetaan viranomaisille, kotiin ja leiriorganisaatiolle. Kaikki havainnot huumeista leirialueella on ilmoitettava joukkueen päivystäjälle.
 • Alkoholin käyttö sekä alkoholin tuominen leirialueelle, kulkuneuvoihin ja majapaikkoihin on kielletty. Myös päihtyneenä esiintyminen leirillä on kielletty.
 • Houkutteleminen tupakoinnin aloittamiseen on kielletty. Leirillä tupakointi on sallittu vain virallisilla tupakointipaikoilla.
 • Leiriläisten alkoholinkäytöstä ja tupakoinnista ilmoitetaan kotiin.

11. Noudatamme Suomen sekä paikallista lakia ja jamboreen sääntöjä

 • Myös alkoholin ja tupakan osalta

 

Sääntöjen rikkominen

Tietyt sääntöjen rikkomukset ovat niin vakavia, ettei joukkue enää niiden jälkeen voi ottaa vastuuta osallistujasta. Näissä tilanteissa joudumme lähettämään osallistujan kotiin omalla kustannuksella. Tällaisia tilanteita ovat:

 • Rikkomukset, joiden vuoksi leiriorganisaatio poistaa osallistujan leirialueelta tai ei päästä osallistujaa sinne. Jamboreen sääntöjen mukaan tämä voi tapahtua vaarallisen käytöksen tai muita kohtaan tapahtuneiden rikkomusten (esim. varkauksien) perusteella.
 • Huumeiden käyttö, hallussapito tai yritys hankkia huumeita.
 • Päihtyneenä esiintyminen
 • Lainrikkomukset tai vaarallinen käytös, joiden vuoksi osallistuja ei voi enää matkustaa joukkueen mukana tai olla joukkueen jäsenenä.

 

Kaikki päätökset joukkueen jäsenen lähettämisestä kotiin tekee Suomen joukkueen johtoryhmä osallistujaa kuultuaan.