Hämeen Partiolaisten
piirileiri
26.7.–3.8.2006
Padasjoella

Tämän sivun "polku":

Lehdistölle

Partiotoimisto

Hämeen Partiolaiset ry
Pyhäjärvenkatu 5 A
33200 Tampere
puh: (03) 3123 4950
fax: (03) 3123 4955
sähköposti: partiotoimisto@hp.partio.fi

Materiaalia