Piirin tehtävä on tukea lippukuntia

Hämeen Partiopiiri tekee työtä sen eteen, että kaikilla partiosta kiinnostuneilla olisi mahdollisuus osallistua laadukkaaseen partiotoimintaan lähellä olevassa lippukunnassa.

Tukeakseen lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan järjestämisessä piiri järjestää partiolaisille kursseja, koulutuksia ja isoja ohjelmatapahtumia. Lisäksi piiri auttaa lippukuntia toiminnan markkinoimisessa sekä yhdistyksen hallinnollisissa ja viestinnällisissä asioissa. Piiri pitää yllä ansiomerkkijärjestelmää ja koordinoi vuosittain joulun varainhankintakampanjan.

Piirin kautta voi varata myös Hämeen Partiosäätiön omistamia leiri- ja kurssikeskuksia.

Piirin tuottamat materiaalit lippukunnan toiminnan tueksi löydät materiaalipankista.